Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 398    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
hláskovánívyslovování po hláskách
(Česká hlásk. abeceda: Adam, Božena, Cyril, Čeněk, David, Ďáblice, Emil, František, Gustav, Helena, Chrudim, Ivan, Josef, Karel, Ludvík, Marie, Norbert, Nina [=Ň], Oto, Petr, Kvído [=Q], Rudolf, Řehoř, Svatopluk, Šimon, Tomáš, Těšnov [=Ť], Urban, Václav, Dvojité Vé [=W], Xaver, Ypsilon Zuzana, Žofie)
Mezinár. hlásk. abeceda [angl. výslovnost]: ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO, FOXTROT, GOLF, HOTEL, INDIA, JULIET, KILO, LIMA, MIKE, NOVEMBER, OSCAR, PAPA, QUBEC, ROMEO, SIERRA, TANGO, UNIFORM, VICTOR, WHISKY, X-RAY, YANKEE, ZULU)
hlásky zvuky lidské řeči, znichž se skládají slova
V češtině máme: samohlásky dlouhé - á,é,í,ó,ú,ů,ý
krátké - a,e,i,o,u,y
dvojhlásku - ou
souhlásky: tvrdé po nichž píšeme -y [h,ch,k,r,d,t,n], měkké po nichž píšeme -i [ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň] a obojet. po nichž můžeme psát -y nebo -i [b,f,l,m,p,s,v,z]
slabika se skládá ze souhlásek a samohlásek
párové souhlásky dělíme na znělé a neznělé [b - p, d - t, ď - ť, h - ch, v - f, z - s, ž - š, v přejatých slovech též g - k]
- viz hláska, vokál, orála, konsonanta, nazála, bigram, sonora, diakritika, interpunkce, slang, iniciála, písma, font, majuskule
hlásná trouba ruční nálevkovitá trouba k usměrnění hlasu [výzev, povelů] v určeném směru k lepší slyšitelnosti [nahražována polnicí, bubnem, megafonem aj.]
hlava (šroubu ap.) zapuštěná či půlkulatá [s drážkou či čtyřhran. důlkem pro šroubovák], šestihraná [na nástrč. klíč], s vnitřním šestihranem [na imbusový klíč], křídlová [k ruč. otáčení], bez hlavy - červík s drážkou, aj.
(los mincí - co padne? - hlava nebo orel?)
- viz dřík, matice, šroubořez, vint, kapitola
hlavolam náročná skládačka/ hádanka
- viz hádání
hledáček průhledítko fotoaparátu k vyhledání scény
světelný majáček auta aj. [k nalezení čísla domu]
hledí průzor v přílbě u brnění
miřidlo zbraně [výřezem hledí sledujeme mušku a cíl]
- viz zbraně
hles slabý hrdelní zvuk, hlesnout, zůstat bez hlesu [nevydat ani hlásku]
- viz putička
hlezno kotník (častým poraněním k. je podvrtnutí [=distorze]
vymknutí/ vykloubení [=luxace]
zlomenina [=fraktura])
- viz ortéza, trauma
hliník, hliništěmísto povrchové těžby hlíny k výrobě cihel či keramiky
(hliník = chem. prvek aluminium, zn. Al)
- viz eloxace
hlíza rostlinný orgán různého původu, v němž se ukládají živiny
zemní ztluštělý oddenek nebo hlíza z něj vyrůstající [brambor, jiřiny]
- viz oddenek
hlodat okusovat, ohlodat [kost aj.]
hloubkař angl. přepadový letoun [kotlář] ničil Němcům za války lokomotivy aj.
(špion./ přepad. bezpilotní miniletouny Scaneagle [Boeing])
- viz dron
hlt, hltat polykané sousto
polykat
hladově/ hltavě/ rychle jíst/ pít po větších soustech/ locích
hltat zajímavosti [film, román aj.] očima
zahlcení
- viz kuckání
hluchavka (Laminum) nepálivá kopřiva s bílými květy [barví vlasy na plavo, působí protizánětlivě a svíravě]
hluchota částečná či úplná ztráta sluchu [u neslyšících se řeší různ. naslouchátky a tzv. posunkovou řečí – posunčinou]
- viz posunek, smysly
hlušina vytěžená neužitečná hornina vyvážená na haldy
(hluk
hluchota - zahlušit/ přehlušit [bolest aj.])
hmatník část ručních drnk. a smyčcových hud. nástrojů pod strunami [často s příčnými pražci] ke zkrac. strun hmatem a tím k volbě výšky tónů
- viz kobylka
hmoždíř nádoba s paličkou k roztlučení/ rozmělnění kostek cukru aj.
nástroj k odpalování slavnostních výbuchů
výmetné dělo (střílí kamení aj.)
hmoždit namáhat se
pohmoždění/ zhmoždit - působit hloubk. zranění [kontuzi]
hmoždinka = vložka do vývrtu pro vrut/ šroub [do zdi, dřeva, UH]
- viz vrut
hmyz(Insecta) je třída živočichů (Animália) z kmene členovců (Arthropoda) o 30. řádech, a čítá asi polovinu z 6 - 10 milionů druhů [přes 90% všech zemských tvorů]
Z těch známe asi 1 milion druhů. Mají tříčlánková těla [hlava, hruď a zadeček], jsou šestinozí (Hexapoda) a aktivně létají
Jsou příbuzní s korýši [nejznámější jsou: vážky, švábi, všekazi, kudlanky, strašilky, kobylky, motýli, brouci, stonožky, mravenci, cvrčkovci, mouchy, včely, blechy, vši, roztoči].
Všechny druhy hmyzu se po kopulaci líhnou z vajec, mění v larvu, během růstu svlékají starou kutikulu.
Mnozí jsou škůdci, paraziti a jedovatí, přenášejí infekce.
Prospívají opylováním, nektarem ap.
Slouží i za potravu.
Stále dochází k objevování dalších zvláštností a změnám v zařazení.
viz metamorfóza
hňácat cpát, [cpát se/ přecpávat, nahňácat/ nekulturně nacpat/ napěchovat/ namačkat/ napresovat]
hnát noha
spár/ pařát [hnáty křivé {báseň Polednice}]
hnát na pastvu
hnací/ hnané kolo/ hřídel
- viz hon
hniličko vejce na měkko [vařit cca 4 minuty]
(hniličky = druh hrušek)
hniloba zahnívání
chemický, biologicky podmíněný proces [ve vlhkém prostředí s nedostatečným větráním], při kterém dochází k rozkladu organických látek hlavně houbami a bakteriemi bez přístupu kyslíku
- viz dřevomorka, kompost/ -ování, půda, tlení
hnízdo ptačí příbytek [přirozený - dutiny, vystavěný, umělý - budka]
hnízda si staví nejen ptáci, ale i savci, ryby, plazi a hmyz
- viz kutloch, pelech
hnojiště hnojník, jáma na hnůj/ mrvu a jiný bioodpad [ke kompostování a hnojení]
- viz kompostování, humus, kejda, prsť
hnůj mrva
podestýlka dom. zvířat nasáklá močí a exkrementy [kompostuje se ke hnojení zeměďěl. půdy]
hnojiště
- viz fekálie, kejda, kompost, výkal, rozmetadlo, půda
hnutí uvedení v pohyb, hýbání
hnutí mysli/ rozrušení
vystoupení občanů za zlepšení či nápravu čehosi [hnutí husitské, dělnické, družstevní, politické, zlepšovací. aj.]
hoax nebezpečná či falešná web-zpráva
- viz hekr, spam
hobby koníček/ záliba, věnování se odborné činnosti jen k uspokojení svých zájmů [nikoli profesionálně/ výdělečně, ani z donucení]
- viz amatér, kutil 33
hobl přátelské houpání kamaráda drženého za ruce a nohy s hoblováním jeho zadkem o zem ap. [většinou jako doplněk gratulace]
hoblík nástroj truhláře k ručnímu opracování/ hoblování dřev. ploch
hoblovka = hobl. stroj
- viz římsovník, kocour, macek, poříz
hobra lisovaná dřevovláknitá stavební deska různé tlouštky [na lehké přepážky, přihrádky, suché izolace]
- viz heraklit, dendrologie
hodobóžovýsváteční [oděv]
hogo-fogo snaha vyniknout, trumfnout/ předčit někoho
hochštapler podvodník většího formátu, švindlíř, dobrodruh
- viz formát
hokynář dřívější obchodník potravinami, trhovec, stánkař
- viz trh, obchod
holba nádoba [s uchem a víkem] k pití
st. dutá míra = 0,707 l
- viz korbel
holdokázalá pocta zasloužilému člověku
[holdovat = mít zálibu, preferovat {tanec a pohyb/ sport, dobré jídlo a pití apod.}]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist