Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 398    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
hendykep [handycap] - zdravotní či smyslové postižení, jež dotyčný těžce nese a vůlí překonává
(v golfu: HCP [čís.] = číslo úrovně zkušen. hráče)
hepatitida (hepar = játra) zánět jater [játra odbourávají cizorodé látky z těla, zajišťují metabolismus živin, tvoří žluč a ve svalstvu zásoby glykogenu]
32
hepenynk (happening) umělecká tvorba s prvky různých umění (výtvarné, hudební divadelní) vyvolávající pocit absurdity až šoku
heraklit omítací dřevobetonová deska (různé tlouštky) na příčky aj.
(podobným lehčím materiálem je sádrokarton pro suché zdění)
- viz dendrologie
heraldika nauka o erbech
[heroický = hrdinský, bohatýrský
heredita = dědičnost]
- viz erb, heroický, šlechta
herbář (herba - nať) soupis léčivých bylin, sbírka sušených a vylisovaných rostlin s popisem užití
- viz flora, nať
herberk býv. cechovní hospoda
nepořádek/ brajgl/ špurky
herbicid (herba = nať) chemikálie k ničení nežádoucího porostu
- viz flora, herbář
Hercynský leslesní pás v jižní části střední Evropy vzniklý v prvohorách [má 3 podsoustavy: středoevropskou, přímořskou pevninskou a ostrovní]
podle Poseidónia z Apameie [† asi r. 51 před n.l.] odrazil kmen Bójů v Hercynském lese kolem roku 113 před n.l. germánské Kimbry [t.zn. že již tehdy zde Bójové žili a podle nich byla naše vlast pův. pojmenována „Bohemia“ = Čechy]
herda uhození / rána do zad, štulec
heredita dědičnost
herky (pejor.) vyzáblá/ stará zvířata (krávy, koně)
herma, hermy postranní svislé podporovací prvky portálu - atlas/ atlant (muž) nebo kariatida (žena)
- viz porta, portýr, fortna
hermafrodit, hermafroditismusjedinec má varlata i vaječníky nebo smíšenou žlázu (tzv. orotestis)
častější je tzv. pseudohermafroditismus [transsexuál] se žlázami jednoho pohlaví a sekundárními pohlav. znaky druhého pohlaví
- viz shemalle
heroickýhrdinný [hrdinský život/ čin], statečný, chrabrý
heroičnost, heroismus, statečnost, bohatýrský {rus.: geroj = hrdina}
- viz heraldika
herynek slaneček - nasolený sleď, rybí pochoutka
(jiné: uzenáč/ pečenáč, uzel/ zavináč, očka, sardinky, kaviár aj.)
- viz šproty, zavináč
hetrik (hattrick, hatrick) hráči [hokeje, fotbalu] se podařilo v jednom utkání vstřelit tři branky za sebou
dosažení tří vítězství za sebou
- vit hattrick
Heureka zvolání šťastlivce při nečekaném objevu „Už to mám
našel jsem to“
nákupní/ cenové doporučení
heuristika teorie řešení problémů
neobvyklé řešení
experimentální objevování poznatků - odhad efektivního postupu/ algoritmu
- viz algoritmus
hever výsuvný zvedák [šroubový, pneumatický, nůžkový [původně dřevěný na kliku se zvedací patkou], panenka/ vintna
vyheverovat = zvednout
hexenšus ústřel, bolesti bederní páteře, lumbalgie
- viz bedra, houser
hibernace zimní spánek zvířat, období vegetačního odpočinku, umělý spánek
hic horko, parno, vedro/ vedřiny
rozhicovat - rozehřát/ rozpálit
hicovat - hořet/ mít teplotu/ horečku/ být febrilní
hicovka = provizorní vypalovací pec
hidžáb [šátek k zahalení vlasů a tváře] - muslimské oblečení [zakrývající tvář ženy]
- viz burka
hierarchie pyramid. posloupnost [dle úrovně/ kategorie]
stupnice hodnot/ hodností [voj., věd., církevní aj. hodnostáři]
podřízenost vyššímu [kněží, šlechta aj.
hieroglify starověké egyptské obrázkové písmo rozluštěné J.F.Champollionem
hihňatsmát se/ chichotat, řehtat/ řehnit/ kuckat se smíchy [tlumeně - pod fousy]
hilzna (z něm.) kovová nábojnice palných zbraní [obsahuje iniciátor/ palník, výmetnou náplň {střel. prach ap.} a střelu]
- viz náboj, patrona
hin [hín] překvapený, psychicky či fyzicky schvácený/ vyčerpaný/ šokovaný
- viz trop
hipo- začát. slov s význam. kůň, koňský
(hipodrom = antické závodiště pro závody na koních a vozech
budova s jízdárnou a stájemi)
- viz hypo-
hirn (z něm.) čelní strana dřeva (pohled na letokruhy)
- viz letokruhy
histologie vědní disciplína zabývající se studiem mikroskopické struktury tkáně
- viz anatomie
histor.zbraně palcát, palice, řemdich, cep, sudlice, kosa, halapartna, kopí, meč, oštěp, sekyra, nunčak [nunchaka]
- viz indián. zbraně, staré zbraně, pažba, flinta, …
historie dějiny, dějepis, dějinný vývoj zejména lidské společnosti
popis příběhů/ souhrn minulých událostí a poučení z nich
kronika
anály
hit úspěšná novinka/ hudební skladba
hitparáda = soutěž nejlepších hitů a interpretů - žebříček hudebních hitů
hitovka(slang.) hit, šlágr, cosi velmi žádaného [píseň, hudba, věc ..]
- viz hit, pop, šlágr
hlahol, hlaholit úmyslná hlasitá řeč, halas, křik
- viz hlaholice, písma, signál
hlaholice [glagolice - staroslověnština] nejstarší, již neužívané slovanské písmo od řeckých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které kníže Rastislav r. 862 pozval na Velkou Moravu
hlasatel, hlasatelka kdo něco veřejně vyhlašuje, čte/ přednáší do rozhlasu/ TV připravené zprávy ap.
- viz hláska, hlásky, hlásná trouba, vybubnovat/ vytroubit/ signál
hláska jednotka řeči
přístroj/ hlásič/ stanoviště ke sledování a hláš. míst. situace
[na moři se signalizuje také pohyby/ mimikou a vlajkovými znaky]
- viz hlásky, alarm, majáček, morseovka/ Braille/ mimika, gesto, monitor, komunikace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist