Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 398    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
hypotézadomněnka, dohad/ předpoklad, možný vývoj/ důsledky
návrh/ teorie postupu/ bádání
předpoklad, domněnka, navržená teorie, možný vývoj/ důsledky
návrh/ teorie postupu/ bádání
hypoteticky = domněle, neskutečně, nejistě, patrně/ snad
hypotetický = neskutečný, nejistý, předpokládaný
hýřit probendit, utrácet
- viz bendit, tratit
hystereze (fyz.) označení, že stav systému závisí na stavech předchozích a historii vstupů
hysterie druh neurózy s podvědomými citovými reakcemi [útěk do nemoci], divadelnosti v chování, náladovostí a podrážděností
hytlák vagón vlakvedoucího [pro spoluzavazadla cestujících - kočárky, kola, lyže, saně, koše, pytle aj.]
hyzdit zošklivit vzhled, zohyzdit, znetvořit, zohavit, zmrzačit, demolovat/ poničit přírodní krásy/ pomalovat dílo, ap.
ohyzda
zohyždění
- viz ohyzda
hýždězadní strana břicha, zadnice, zadek
[vulg. prdel
toto slovo se však běžně používá i místo slov legrace či sranda]
- viz prd, zadnice
HZS Hasič.Záchr.Sbor
SH ČMS = Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska
(dř. SDH = Svaz Dobrovol. Hasičů
SPO = Svaz Pož. Ochrany)
hnátisehnat, dohnat, předehnat, prohnat, uhnat, zahnat, vyhnat, přihnat, odehnat, popohnat, přehnat/ přeháňka, hnaní/ vyhnání, shon/ shánění/ sháňka, honění/ lov, honitba, poháněč/ pohůnek, honec, hnací [hřídel], hnané [kolo], náhon, nahnat, náhončí, žene/ ženoucí se
viz hon, honička, ohánět se, oháňka, pohon
honvédpříslušník maďarské armády
"vojín" v maďarské armádě
fotbalový klub Honvéd Budapešť
halit[řecky nerost], sůl kamenná
- viz halogeny, hálky
halogeny(dříve prvky halové: fluor, chlor, brom a jod) nejreakčnější prvky, slučující se s vodíkem na halogenovodíky, s většinou prvků tvoří halogenidy
- viz halit
hamižnostchamtivost, nenasytnost, hrabivost
- viz hamoun, lakomec, opulentní
harmonielad/ soulad, sladěnost, dokonalý řád [opak = disharmonie]
souhrn vztahů mezi tóny/ souzvuk/ nauka o akordech
nejdůležitějšími akordy v harmonii jsou tónika, subdominanta a dominanta (všecky Dur), které ve spojení za sebou tvoří základní harmonii, zvanou kadence
- viz akord, kadence, tónika
hálky(cecidie) odchylky růstu rostlin způsobené cizími organizmy [zoocecidie = roztoči, hmyz, houby, rzi aj.]
hebrejštinaafro-asijský semitský [židovský] jazyk, zaniklý po vyhnání Židů v 5. století př.n.l., který z archeologických záznamů obnovil začátkem 19. století v Jeruzalémě Ben Jehuda;
hepyend(angl. happyend) šťastný konec
hermetickývzduchotěsně uzavřený, nepropustný
tajný, mystický;
odlučující, izolující
hermetismusfilosofický směr odvozený od egyptského boha Herma, pokoušející se o překlenutí propasti mezi jednotlivými jevy a svět. názorem
pracuje s vědou i vlivy a silami, jež věda neuznává a tam zavádí okultismus [teoretickou] a magii [praktickou část hermetismu]
- viz hermetický, magie, okultismus
hinduizmusindický náboženský proud [souhrn mnoha nejrůznějších náboženských tradic a praktik]
- viz ašram, mantra, tantrizmus
hlas, hlasivkyzvuk vydávaný hlasivkami a ústy
hlasivky = párové hlasivkové svaly a membránové vazy opírané o řasy sliznice štěrbiny hrtanu, kde vůlí vzniká hlas
hloubáníhluboké přemýšlení/ přebírání zážitků a hledání východisek [cosi mi vrtá hlavou a nedá mi spát]
hnátynohy
spáry/ pařát [hnáty křivé {báseň Polednice}]
- viz hnáti
holštyflata(též holštýblata) polovysoké kožené boty z hověziny [snadno se obouvaly, vojáci jim říkali půlitry]
homočlověk
homo sapiens = člověk rozumný
homo habilis = člověk zručný
homo erectus = člověk vzpřímený
Horáckooblast z několika podoblastí na rozhraní Čech a Moravy [Severní Mor. h. - Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Velkomeziříčsko; Jihlavské h. - okolí Vel. Beranova a Luk /J.; Jižní h. - Telčsko, Dačicko, Slavonicko, Jemnicko; Sev. a Již. Podhorácko - Nedvědicko, Tišnovsko, Velkobítešsko, Třebíčsko, Náměšťsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko; Horácké dolsko - Moravskokrumlovsko, sev. Znojemsko; Malá Haná - Olešnicko, Jevíčsko, Konicko; Vysočina / České h. - Chrudimsko, Hlinecko, Nasavrcko, Poličsko s Rychmburskem, Havlíčkobrodsko a Okrouhlicko, Humpolecké Zálesí a Voplešácko, Žirovnicko]; další regiony kromě Podlipanska a Prácheňska nezjištěny
- viz kopanice, Valaši, Hanáci, Podlipansko, Prácheňsko, Slovácko, Chodové
horoucíplanoucí/ horoucí srdce
horoucí láska až za hrob
hotentotkdo mluví nesrozumitelně/ neumí se vyjadřovat [jakoby byl cizinec]
hrbol, hrbolatýnerovný/ neurovnaný, rapatý, drsný, hrubý úsek s výstupky
hrbolatý povrch, cesta s prohlubněmi/ výtluky a hrboly
- viz hrb, retardér, rigól
hrdlootvor/ trubicovitý průchod
krční trubice - hltan a hrtan [k průchodu jídla, dýchání a mluvení], obecně krk
hrdelní = týkající se krku/ zúžených trubic
zločin usmrcení
hrdelní soud
hrdlořez
hrdlení
z plna hrdla
něco uvázlo v hrdle/ krku/ trubici
- viz diftérie, hlas, oběšení, vaz
hrdostpocit heroismu/ hrdinství (hrdina/ hrdinský čin; pohrdat/ pohrdnout [kým, čím])
- viz heraldika
hrotšpice [zašpičatit, vyhrotit, otupit/ naostřit, ulomit, vyhrotit/ zahrotit/ hrotit]
- viz grot, loukoť, šídlo, šíp, špičák
hřebíček(Syzygium aromaticum) sušená poupata jehličnatého hřebíčkovce z tropů [aroma, afrodiziakum, tlumí kašel a bolesti, desinfikuje]
hudební nástrojedle tvorby tónu:
 • 1. Strunné [chordofonní]:
  • a) smyčcové [housle, viola, violoncello, kontrabas, niněra, {pila}]
  • b) drnkací [kytara, loutna, banjo, mandolína, harfa, lyra, cemballo, spinet]
  • c) úderné [klavír, cimbál/ hackbrett]
 • 2. Dechové [aerofony]:
  • a) ústní [příč. flétna, Pan. flétna, zobc. flétna, fujara, okarína, píšťaly]
  • b) 1-plátkové [klarinet, saxofon, dudy]; 2-plátkové [hoboj, fagot, anglický roh];
  • c) nátrubkové - bez pístů [pozoun, rohy]; chromatické [trubka, lesní roh, tuba]
  • d) vícehlasé - klávesové [varhany, harmonium, akordeon [harmonika s měchem - pianová, chromatická, heligonka]; harmonika foukací
 • 3. Blano-zvučné [membranofony]:
  • a) vyladěné, chvění přímé [tympány/ kotle]
  • b) vyladěné, chvění nepřímé [mirliton {drobné rostlinné plody, figurky}]
  • c) tóny neurčité výšky [ostatní bubny]
 • 4. Samozvučné [idiofony]:
  • a) vyladěné [xylofon, marimba, zvony]
  • b) se zvukem neurč. výšky [činely, tamburina, kastaněty, tam-tam, timbales, vozembouch, famfrnoch]
 • 5. Jiné - tón se tvoří/ upravuje elektricky:
  • a) elektrofonické [kytara, baskytara]
  • b) elektronické [varhany, syntezátory]
hvizd, hvízdatpískavý zvuk, hvízdání
pískat [ústy, píšťalou, hudebním nástrojem, na prsty ústy]
pištec
[soudcovská, lodní, varhanní aj.] píštala
hydrofonpodvodní pasivní mikrofon vybavený sonarem, schopným sledovat okolní i seismické zvuky a najít např. cizí ponorky a konvoje
- viz batyskaf, seismograf
hyperplazie(BHP) benigní/ nezhoubné zvětšení prostaty
hýčkatvychovávat s láskou a péčí, chovat/ konejšit na rukou či kolébat, vyjadřovat někomu něhu, pozornost a obdiv, věnovat zvláštní pozornost a podporu
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    




Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist