Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 398    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
habaděj dostatek [„je toho tam habaděj“]
- viz spousta
habilitovat dosáhnout akadem. hodnosti docenta
- viz rehabilitace
habitat, habitatio naleziště/ místo výskytu určitého organizmu, biotop
(biota = existující život v určité oblasti)
- viz biotop
hacafrak studentský volný lesklý pleteninový kabát bez zapínání
hacienda (v americkém prostředí) chata či venkovská usedlost
- viz farma, ranč
hacking (angl.) [ilegální] zábavné pronikání do nechráněných systémů, inovativní [progresivní] využ. věcí a myšlenek překon. restrikce
- viz hekr, restrikce
hačat (dětsky) sedět [“Pojď si hačnout na klín“, volá maminka]
háčkování provlékání příze háčkem [háčkované rukavice aj.]
(vyháčkování zámku dveří = zlodějská technika)
- viz jehlice
hádání pření o pravdu
hádky [v dobrém i zlém]
hry - hledání správné odpovědi/ věci/ výsledku
hádanky, křížovky, doplňovačky, kvizy, rébusy, sudoku aj.
hadr, hadrák otrhaný kus textilie [k mytí podlahy apod.]
hadrový míč klukovské kopané [čutané, fotbalu]
- viz cancour, čutat, cumel
hadrník kdo chodí v roztrhaném/ rozedraném oděvu
hastroš
kdo sbírá staré textilie - hadry
- viz drbání
háj remízek, osamělý lesík (smíšený či podle porostu - bučina, borek, doubí aj.
hájovna/ hájenka)
hájit/ obhájce
čas hájení [zvěře aj,]
h. urnový [kolumbárium] s urnovými schránkami
- viz álej, háječka, větrolamy
hajat (dětsky) ležet, odpočívat, spinkat, dadat, nynat
(hapat = {dětsky} upadnout, spadnout
bacat = nabít, naplácat, uhodit)
hajdelák nepořádník, lajdák, neposlucha
- viz lajdák
hajdrichiádaNěmci za protektorátu rozpoutaná msta za zabití protektora Heydricha
- viz Lidice
hajdy (citoslovce) pobídka [hajdy domů, nebo „na kutě“ = do postele]
háječka slaměná vějička na hájeném pozemku (visí na stromě či na zapíchnuté hůlce) = zákaz vstupu
též dohodnuté znamení
hájení
- viz háj, vích
hájemství (hist. pojem) v urbářích a katastru zapsaná panská území s osevními dědinami včetně lesních porostů a strážců - hajných, pečujících o pořádek a zvířenu
(doba hájení zvěře aj.
hájení se před soudem ap.)
- viz háj, hájení, háječka, panství, šanování, urbář, katastr
hájení opatření k ochraně [zákaz vstupu/ lovu včetně ryb apod. v urč. období - urč. míst sběru plodin, odstřelu zvěře a těžby dřeva
hájení/ obhajoba před soudem aj. orgánem]
- viz advokát, háječka, polesí
hájenka, hájovna(dům hajného, správce polesí aj. (podobně lesovna, fořtovna, myslivna)
- viz háječka, polesí, reforestace
hajlování dnes nezákonný fašistický/ nacistický pozdrav předpaženou pravicí se slovy „hajl hitler“
- viz nacionalizmus
hajs! (z něm. heiss - horký) výkřik - akutní výstraha dítěti [nebezpečí spálení/ ožehnutí]
hajtka [High hat, Hihat] vodorovný pár činelů se stojánkem, užív. v elektron. hudbě
- viz techno
hajtra(pejor.) též bréca, herka = stará/ opotřebená kobyla, koza, kráva, kůň ap. [kost a kůže]
hajzl (pejor.) záchod/ WC/ 00
člověk - neřád/ nespolehl./ šupák vošumělej/ vobejda/ prevít/ votlemenec/ protiva/ lausdr/ zloduch/ syčák/ rošťák, lundvář
hák historické oradlo (trhalo půdu), nahraženo ruchadlem/ pluhem
součástka k zavěšování
zápasnický chvat
kramle = dvojitý kovový spoj. díl
ohnutý předmět [hůl k přitahování], interpunkč. háček [např. ň], háčkování [ruční práce - např. pletení]
vyháčkovat zámek aj.
luštitelský háček
hakenkrajc (z něm.) hákový kříž [stát. znak býv. nacistické Třetí říše/ rajchu/ Německa poraž. v 2. svět. válce]
- viz nacionalizmus
háklivýnedůtklivý, netýkavý, urážlivý
podrážděný, citlivý, přecitlivělý, choulostivý
- viz cimprdlich, cit
haksna (pejor.) noha, úd [též pačády/ pařáty - o rukou]
hala uzavřená a zastřešená prostora [výrobní/ dílenská/ prodejní/ skladová/ nádražní h., tělocvična či sportovní/ lázeňská h., muzejní h., galerie aj.]
sál
halas hlasitost, halasení [hlasité bavení se
ústní šíření/ rozhlašování pověstí o někom ap.]
Fr. Halas - básník 20.-30. let 20. stol.
- viz hulákat
halda hromada, navršená odpadová hlušina z dolu, skládka odpadů, odval aj.
- viz asanace, brownfieldy, kultivátor, spalovna
halena, halenka blůza, blůzička, kamizola, myslivecká halena (blůza od uniformy)
Halič a Bukovinabýv. RU země severně a východně Slovenska [hraničící s Ukrajinou a Rumunskem], s centry Lvov a Černovice
- viz RU
halloween anglosas. svátek čarodějnic 31.října [koledování, strašení v kostýmech, vyřez. dýně s vnitř. svíčkou]
halloweenský = strašid. večírek aj.
haltýř průtokový sklep na mléko aj. (chlazený průtokem potůčku)
rybí sádka
halucinace [zrakové sluchové], pseudohalucinace/ bludy [paranoidní, megalomatické, mikromanické], iluze, klamy, vidiny, blouznění, přeludy
(patolog.) vjemy bez reálného podnětu [biopsie - po pokoji běhají trpaslíci/ myši aj.]
- viz delirium, eidetismus
haluz, haluze větev, větvička
- viz ratolest, větev, výhonky
halv/ half (v brankových hrách) záložník, halfbek
- viz bek
hamaka závěsné (lodní/ síťové) lůžko
- viz postel, pryčna, otoman, lůžko, karimatka, přikrývka
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist