Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene G

Počet nalezených zmínek: 183    

1    2    3    4    5   
guvernant, guvernantka správce, dohlížitel, vychovatel v rodině
(guvernér - vysoký vládní/ správní úředník, předseda banky)
- viz gubernie
Gy - viz steradián, rentgen, SI, skalár, průvodič, radiála
gynda (slang.) gynekologie, ženské lékařství
gynekomastieu mužů = vys. hladina estrogenu [žen. pohlav. hormon] vede k růstu prsů [v kombinaci s deficitem androgenu [muž. p. hormon]
vyšetřit !
gyps (též gips) sádra
v gypsu [sádrou fixované zlomeniny/ úrazy končetin ap.
s. odlitek {posmrtná maska, plaketa ap.}]
gyroskop druh setrvačníku [např. autom. udržuje směr pohybu vozidla aj.{i pod vodou}]
(též automatický pilot/ navigátor letu, plutí, jízdy ap.)
- viz setrvačník
G20Skupina největších ekonomik světa [vzniklá roku 1999] představovaná ministry financí a guvernéry centrálních bank, tj. členy 19 států a Jednotného vnitřního trhu Evropské unie
Od roku 2008 je hlavním koordinátorem světové ekonomiky [místo G7]
- viz EU
G7Fórum sedmi průmyslově nejvyspělejších ekonomik, vzniklé roku 1975 [Francie, Německo, Itálie, Japonsko, USA, Anglie, Kanada; původně G8 s Ruskem]
- viz BRICS
gastroenterologievyšetření a léčení trávicího traktu
- viz hepatologie
gem, gejm(angl.: game) hra, část tenisového zápasu
- viz kurt, tajbrejk, tenis
gescepověření k vykonávání funkce/ činnosti v určité oblasti a rozsahu
- viz akreditace, gestor, mandát, prokurista
gestikulace, gestikulovatvyjadřování se gesty [pokynutím rukou, mrknutím, postojem, grimasou, ap.]
- viz gesto, grimasa
glejtlistina, potrvzující ochranu dané osoby [císař Zikmund Lucemburský g. daroval J. Husovi, ale ten byl přesto v Kostnici uvězněn a upálen]
- viz Hus Jan
Googlenejpoužívanější internetový vyhledávač
glyceringlycerol, trojsytný alkohol [užívaný též k denaturaci]
- viz glykol, politůra
glykoldiol, dvojmocný alkohol, glykosol
etylénglykol [též jako nemrznoucí/ chladicí směs motorů, do ostřikovačů aj.]
grešle(z něm. Groschel – groš/ grošíček) drobná stříbrná, později měděná mince [ražba ukončena r. 1768]
- viz krejcar, švorc
galantnostpozornost, zdvořilost [zejména vůči ženám]
(galantní = úslužný, uhlazený, dvorný)
- viz gala
Galové (Starověk) příslušníci keltských kmenů v Galii [území dnešní Francie, Belgie, Švýcarska, severní Itálie], hovořili galským jazykem
Římané dělili Kelty (Galy) na tři větší seskupení - Galii předalpskou, která přejala módu nošení tógy (Římané ji ovládli v 2. století př. n. l.), na Galii zaalpskou (jih Francie a Španělsko), které ovládli r. 117 př. n. l., a konečně na Galii vlasatou - ovládl Gaius Iulius Caesar v prvním století před n. l.
- viz Keltové
garden partyzahradní [společenská] slavnost
- viz trachtace, soaré
Georgianové pojmenování býv. státu Gruzie po rozpadu SSSR [vých. Černého moře]
geriatrielékařský obor zabývající se diagnózou a léčbou chorob starých osob a péčí o ně
- viz gerontologie
girlandy a banneryuvítací závěsné i jiné dekorace < girlandy vodorovné/ bannery/ plakáty svislé > doplněné květinami, obrazy, ozdobami, světly ap.
- viz slavobrána, stafáž
1    2    3    4    5    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist