Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene G

Počet nalezených zmínek: 183    

1    2    3    4    5   
glajchšaltovat(z něm.) sjednotit, ujednocovat, jednostranně [násilně] usměrňovat/ rovnat ke sjednocení/ uniformitě [nezabývat se odlišnostmi]
viz šaltovat
glamour (angl. půvab) fotografický žánr, snažící se zachytit krásu, půvab a přitažlivost ženského těla
- viz akt, sexualita
glanc lesk
(vyglancovat, vycídit, vyleštit, vypulírovat)
ztratit glanc = zmatovatět, pozbýt charisma [přitažlivost]
glaspapír brusný papír/ plátno [s různou hrubostí nalepené skelné/ brusné drtě]
(obdobný je smirk. papír [šmirglpapír] - má smirek místo skla)
glazura, glazování glazováním se docílí lesklý povrch
glazuje se i pečivo - pomašlováním před pečením
- viz keramika, poleva, mašlovačka, vypalovací či studená poleva k povrchové úpravě keramiky, skla, kovů i dřeva (z hlinek, prášků či oxidů kovů aj.)
- viz smalt, fajáns
glizando(glissando) zvukový efekt/ plynulé zvyšování tónu
klouzavý zvuk [zvyšování/ snižování tónu podobného siréně]
globalizace sbliž. kultur, ekonomik různých národů a států
prudký rozvoj IT
rostoucí ekonomická propojenost zemí, vznik nadnárodních společností
- viz IT
globální souhrnný, celkový, celosvětový, povšechný, zběžný
globus model zeměkoule, měsíce ap. těles)
- viz generel
glo-glo zvuk při kloktání nebo pití
[v pijáckých písních: glo-glo-glo glóriá]
- viz glorifikace
glorifikace (gloria = sláva) oslava, velebení, gloriola, aureola, nimbus, proslulost
(zvelebení = zušlechtění)
- viz aura, nimbus
glosa vepsaná poznámka, anotace, vysvětlivka
glosování - připojování/ činění poznámek do/ vedle textu
glykémie/ glikémiezvýš. cukru v krvi
(glykol = dvojmocný alkohol [např. etylénglykol, nemrzn. směsi]
glukóza, hrozn. cukr = zdroj sval. energie)
- viz cukrovka
golf sport. soutěžní hra [odpalování míčků holí postupně do určených jamek]
- viz jamka, patr, PATjamka, putting grýn, cart
goliér (ze slov.) límec
krunýř
gondoly loďky s kov. zobci na přídi tvaru labutího krku, řízené gondoliéry [Benátky]
(střevíce s prodlouž. a zahnutou špičkou)
kabiny vzducholodí
gónio bývalý rádiový zaměřovač s otáčivou anténou [užívaný již za 2. svět. války do 50-tých let min. století]
góniometr. funkce(z trigonometrie) sínus, kosínus, tangens, cotangens, sekans, kosekans [řešení úloh o trojúhelnících]
- viz polygon, tangenta, trigonometrie
gordický uzel(antická legenda) Kdo prý rozváže [nerozvázatelný] gord. uzel z lýčí, stane se vládcem Asie
Alexandr Veliký jej rozťal mečem
bývalý rádiový zaměřovač s otáčivou anténou [užívaný již za 2. svět. války do 50-tých let min. století]
(z trigonometrie) sínus, kosínus, tangens, cotangens, sekans, kosekans [řešení úloh o trojúhelnících]
- viz polygon, tangenta, trigonometrie pasivní dálkoměrný systém ke stanovení polohy a času [navigační systém s mapou pro řidiče, letce, lodě]
- viz emeferidy, azimut , lokace výslužné/ důchod, náhrada za voj. služné po odchodu z vojska [za cisaře Ferdinanda V. - Dobrotivého {1793-1875} činilo 10 stříbr. krejcarů denně]
GPS/ NAVSTAR pasivní dálkoměrný systém ke stanovení polohy a času [navigační systém s mapou pro řidiče, letce, lodě]
- viz emeferidy, azimut , lokace
graciózní půvabný, elegantní, ladný
(s grácií = s půvabem
slavný obraz P. P. Rubense: Tři Grácie)
gradstupeň
(gradient) míra pro velikost úhlu (dělení pravého úhlu), [značka] g
90° = 100g
1g = 100c (centigradů) = 10000cc (centicentigradů)
gradacegradování/ gradualizace = vy-/ od-/ stupňování, postupný přechod, zesilování (gradovat = stupňovat, nabírat na síle; gradovaný = stupňovaný, zesilovaný; postgraduál = odborné studium po VŠ; graduant)
- viz degradace, grad, grády
gradient změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky
diferenciální operátor
graduál zpěvník mešních písní
gradualizmusnázor o vhodnosti postupné reformy
graduovat udělit akademickou hodnost, absolvovat, zakončit, vrcholit
opatřit stupnicí
gradusstupeň akademické hodnosti [např. bakalář, doktor]
grádystupně [silný alkohol „má sílu/ grády“, „píše“]
- viz grad
graf znázornění vztahů, závislostí, postupů, statist. údajů
grafika = zobrazení/ tisk
grafit = tuha
grafikon = schém. plán dopravy, výroby aj.
grafióza houbová choroba způsobující odumírání větví nebo i celých stromů
grahamová moukapšeničná či žitná celozrnná mouka [obsahující též tmavé otruby - semletý vnější obal zrní s mnoha prospěšnými živinami]
- viz otruby
gramofon vylepšený Edisonův válečkový fonograf z 19. stol. - k záznamu a přehrávání zvuků na šelakové desky [postupně 78/45/33/16 ot./min.]
gramotnostznalost čtení a psaní/ řešených stavů
orientace v dané problematice
(gramatika = mluvnice
gramota = atest/ vysvědčení)
- viz analfabet
granáttříštivá střela, vojenský obranný/ útočný prostředek, granátomet
český granát = [drahý rudý kámen od Turnova; podobný je karneól]
červené granátové jablko
granátomet pevná tanková zbraň či puškový nástavec k vystřelování granátů
¨
grand španělský šlechtic
velkorysý člověk
(grand mal = velký [epilept.] záchvat)
- viz božec, grandiózní
Grand Prix (grápri, fr. Velká/ První/ Hlavní Cena) automob./ motocykl. závod na okruhu
ocenění výrobku/ díla ap. v mezinár. soutěži/ veletrhu aj.
grandiózní mohutný, vznešený, velkolepý
- viz grand
grantfinance přidělené grantovou komisí na konkrétní výzkum/ projekt ap.
ten kdo zbytečně rozhazuje jmění
- viz sanace
1    2    3    4    5    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist