Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 388    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
funebrák uniformovaný pohřební zřízenec
(funébrmarš/ trauermarsch = pohřební pochod)
- viz funus, havrani
fungl novej pojem užívaný pro novou či zánovní dosud nepoužitou věc z druhé ruky, nebo co čpí novotou/ skladováním
funkce činnost, úkon, úkol
název a výkon pověření, služby, úřadu
matem. závislost jedné proměnné na jiné nebo jiných
funkcionář úředník společen. a zájmových org. nebo stát. orgánů
(funkční = provozuschopný
funkcionalizmus = uměl. urban. směr 20. stol.)
funus pohřeb [vystavení rakve na katafalku, pochod truchlících a zvonění po dobu průvodu z kostela na hřbitov]
- viz pieta, panychida, rakev
fůra náklad jakéhokoli materiálu na povozu (malý náklad = forka)
[někdo má fůru/ hodně zbytečnejch řečí]
- viz furverk
furiant nafoukanec
český kolový tanec
- fiz fouňa, fůrie
fůrie náfuka
přezíravá, domýšlivá/ nafoukaná žena
- viz „fouňa“
furtstále/ neustále, nepřetržitě, pořád, ustavičně, vytrvale/ trvale, bez přestávky/ ustání/ přerušení, permanentně, soustavně, nepřerušeně, non stop, věčně
- viz kontinuálně, páternoster
furverk povoz/ -y
též furberk
- viz forman, fůra
fusak nánožník [dětský pytel do kočárku]
fusekle (z něm. Fuß - noha) ponožky
- viz onuce
fuška práce mimo zaměstnání za úplatu, bokovka
tajně (načerno) vyrobená věc v zaměstnání
namáhavá práce/ lopota/ dřina/ plahočení
fušování neodborná (zpackaná) práce fušérem (= neodborník, neumělec, břídil, hudlař, samouk [fušuje odborníkovi do řemesla])
fuš[a/e]řina
futon japonská pružná matrace [přenosné srolovatelné lůžko z přír. materiálů {bavlna, ovčí rouno aj.}]
- viz karimatka, lůžko
futr [z něm. Futter] krmivo, píce/ směska/ siláž/ obrok
futrovat = krmit
- viz futro, krmivo, směska, tráva, pícniny, siláž
futrál pouzdro/ povlak/ skříňka/ krabička [na brýle, psací potřeby, housle aj.]
futro zárubeň, dveřní rám nesoucí na závěsech/ pantech zavěšené dveře/ veřeje
podšívka [kabátu aj.]
vyfutrovat = doplnit podšívkou
- viz futr
futsal halová obdoba fotbalu/ kopané, [vznikl v Brazílii původně jako sport fotbalových veteránů]
futurologie teorie o budoucnosti, výzkum možností v budoucnosti [často hraničící s fantazií]
fúzesouhrnný název pro případy spojování firem/ jedna z možností sdružení podniku
v našem právu jsou tyto transakce zahrnuty pod pojem přeměny společnosti (§69 obchodního zákoníku)
fúze se dosahuje: splynutím či sloučením, převodem jmění společníka a rozdělením nebo změnou právní formy společnosti [sloučením podnik zaniká, jmění přechází na jinou společnost a společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti]
splynutí je zánik dvou a více společností, jejichž jmění přecházejí na nově vzniklou společnost. Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo při sloučení pokračuje jedna společnost i nadále, zatímco druhá společnost mizí
jaderná fúze - slučení atom. jader/ termonukleární fúze - princip vodíkové bomby
transfúze
fytotechnika nauka o výživě rostlin, živinách, formách/ přeměnách, zdrojích v zem. podniku/ přírodě, o použ. hnojiv
(fytoterapie = léčení rostlinami)
fyziatrie nauka o léčbě přír. a fyzik. prostředky [teplo, pohyb, záření, elektřina, voda, podnebí]
fyzika (physis – příroda) vědní obor zkoumající zákonitosti přírodních jevů
- viz stoik
fyzkultura fyzkultura - zkr. slovo - souhrn. název pro těl. výchovu a sport [udrž. fyzičky]
(fysis [fízis] = přiroz. povaha, příroda
těl. podstata/ stav)
- viz wellness
fachapráce
fachčit = pracovat
nefachčenko = lenoch
- viz džop, fach, fachman, fajrunt, makat, robota, šichta
falangastarověký bojový šik
článek prstu
prapůvod makedonské falangy se odvozuje do té řecké, kde bojovali těžkooděnci, tzv. hoplíté, asi dvoumetrovými kopími a kulatými štíty
- viz šambriéra, šik, jezdectví
firewallbezpečnostní brána [software zabraňující neoprávněným průnikům do sítě a odesílání dat bez vědomí klienta PC]
- viz antispyware
fixní ideautkvělá představa, domněnka
flegmónaotrava krve
friškozimavo, chladno
čerstvo [frišnej vzduch, frišno]
frizérkadeřník [upravit frizůru]
- viz účes
fujavicevítr, větrné počasí
- viz fuk, meluzína
fadesa(fr. fade) nuda
fádní = nudný/ nevýrazný
(psychický/ duševní stav) nedostatek zájmu o běžné aktivity
- viz nudismus
falickýtýkající se samčí plodivé síly/ mužského genitálu/ pohlavního údu/ pyje [falos]
fantazie, fantazírováníobrazotvornost, představivost
blouznivý nápad/ smyšlenka, výmysl
někoho chytá fantas [fantasta fantazíruje - sní/ má vidiny ap.]
hudební skladba bez pevné formy
fara, farnostobjekt církevních duchovních/ kanovníků a správy církevního majetku/ přifařeného území
- viz diecéze
fast food(angl.) rychlé občerstvení/ bufet
fasuňk, výdej(f.=slang) určená doba výdeje/ odběru [fasování] přídělu (věcných náležitostí [výstroj, výzbroj ap. vojáka aj.] a také jídla [denní dávka ap. – menáž)
- viz fasování
faunaživočišná část přírody - zoologie
- viz animal, flóra, herbář
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist