Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 388    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
fórový špatný, nekvalitní, poruchový, nepevný, chatrný, bezcenný, nesolidní
není to bytelné/ pevné
- viz forichtung
forsáž stupňování, přepjatost
přídavné spalování za účelem zvýšení výkonu při startu [letadla, závodního auta] apod.
foršus záloha na plat [vyplacená předem]
forte (ital.) silný
(užívá se hlavně v hudbě, kde „f“ značí silně, „mf“ mezzo forte/ polosilně a „ff“ fortissimo/ velmi silně/ hlasitě)
- viz piano
fortel, fortelný zručnost, obratnost, dovednost, šikovnost, um
pořádný, důkladně/ obratně provedený/ udělaný úkol
rutinní přístup k dílu
- viz gryf
fortešlapka jízd. kolo bez volnoběhu [nutno stále šlapat]
festšlapka
fortifikace hraniční aj., vnější opevnění/ pevnosti, šance, valy, hradby
obohacování potravin vitaminy, bílkovinami, vlákninou
- viz barbakan, vitaminy
fortna vrátnice - budka/ místnost (kontrola příchodu a odchodu u brány objektu portýrem/ vrátným/ strážným ap.)
- viz port, rozhraní, portýr, herma
fortuna římská mytolog. bohyně náhody a osudu
personifikace štěstí a naděje v dobré pořízení
zosobňuje nevypočitatelnost života
- viz mytologie
fórum veřejnost, veřejné místo k hlásání názorů, veřejné mínění, náměstí/ tržiště
(Mikrofórum = býv. pořad ČS rozhlasu)
forvard (z angl.) útočník [centrforvard = střední útočník]
- viz halv/ half, bek, stoper
fosílie zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky prehistorických organismů
(fosilní paliva = uhlí, ropa, zemní plyn)
fošna tlusté prkno, druh řeziva
fotočlánek silikátová/ polovodič. el. součástka, užív. k měř. světla aj. [čidlo, fotodetektor, fotoodpor, termistor]
- viz fotonka, fotovoltaika, solární, dioda
foton (značen ? [gama]) stabilní nehmotná elementární intermediální částice reprezentující množství elmagnet. energie a zprostředkující elmagn. interakci
f. existuje pouze v pohybu a pohybuje se rychlostí světla ve vakuu
studiem fotonů se zabývá kvantová mechanika
- viz laser
fotonka čidlo záření využívající fotoelektrický jev/ fotoelektrické čidlo
- viz fotočlánek
fotovoltaikasystém získávání elektrické energie ze slunce pomocí spec. panelů [plochou obrácených ke slunci
fotovoltaická elektrárna]
- viz solární, fotočlánek
fotr (z něm.
slang.) postarší tatík/ venkovan, táta/ pantáta/ otec [nesprávně ot]
pan Otec = mlynář
svatý otec = papež
- viz balda
fouňa furiant, domejšlivec, nabubřelec, nafrněnej náfuka, bafuňář, nadutec, nabob, snob
(funět, odfukovat [námahou či ospalostí])
- viz fůrie
foyer (foajé) vstupní hala [např. Národního muzea v Praze]
fragment, fragmentace část, úlomek
ukládáním dat do nesouvislého místa paměti se původní blok roztrhá na fragmenty
defragmentací se fragmenty spojí
frajle (pejor.) frajerka - vyzývavá děva/ koketa [honí vodu], totéž muž - frajer, („frajeřina nezebe“ = okázalé předvádění se nalehko)
- viz děvečka
frajtr (voj.) nejnižší hodnost = svobodník
(voják bez hodnosti = vojín [slang.: bažant, ucho, holub])
- viz vojenské hodnosti, kaprál, šarše
frak pán. černý večerní oblek z 20. stol. s dl. šosy, bílá košile s motýlkem, kalh. s lampasem
(fraky =slang. ohledy [nedělat s tím fraky])
- viz smoking, žaket
frakce složka, část
seskupení v polit, straně s odliš. názory
zastupitelé ze stejné strany
separovaná část látky
frakcionářství
- viz blok
frakování podzemní rozbíjení plynonosných vrstev pro těžbu břidličného plynu
fraktura zlomenina
[ruptura = trhlina/ zlom
roztržení tkáně/ orgánu zevním zásahem]
- viz dlaha, fixace, ortopedie, trauma
francouzák nastavitelný klíč na šrouby/ matky
(im-/ in- busový klíč = klíč pro 6-hranné otvory šroubů)
(jiný je boční/ očkový nástrčkový klíč na matky)
- viz ráčna
francouzská hůl opěrná zdrav. hůl k opoře předloktí [nahradí berli]
- viz berle, hůl/ -ka
francovka lihový masážní/ koupelový/ inhalační roztok mentolu, kafru a bylinných silic proti únavě ap. [Alpa - podle Aloise Pály, Slaný]
- viz eukalyptol
franko poštou - vyplaceně/ bezplatně
v zahran. obchodě - dodací podmínka o přepravě nákladu
frankovka lihový masážní přípravek s mentolem
franšíza pojištěncem hrazená část škody
[doklad o] osvobození zboží od cla aj. poplatků
- viz pojištění
frapantní křiklavý, nečekaný, přepjatě nápadný/ okázalý člověk [oblek], překvapivý [obrat, hazard, chyba, rozuzlení/ poenta]
- viz nápad
frappé ledová frappé [do šejkru dát trochu mléka, cukru, instant. kávy, pár kousků ledu, zalít vodou a promíchat]
- viz káva
fraška (it. farsa - žert) typ komedie, která pracuje především s nadsázkou
- viz aktovka, deklamace, komedie, sitkom, skeč
- viz komedie, žánr
fráter, fráterník (slang.) flanďák, velebníček/ velebný pán/ duchovní/ farář/ vikář/ katecheta, řádový mnich, poustevník
akolyta/ nekněz (= bez svěcení)
panáček
frc zastavárna
[„dám to do frcu“ - komise]
- viz bazar, veteš, komisní, starožitnost
frčet (slang.) fungovat („ať to frčí/ běží/ ubejvá/ péruje“)
freeware bezplatné a volně šiřitelné počítačové software [spíše pomocné programy]
- viz PC, software, malware, hardware, periferie
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist