Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 388    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
fofr, fofrem honem, rychle, spěch, kvap, kalup, kvalt
(fofrovat = spěchat, kvapit
něčím ovívat
rozfofr. = rychle utratit jmění, něco rozházet
- viz utratit, vějíř
fokus ložisko, ohnisko [v optice]
(bifokální/ dvouohniskové brýle [s dvojím výbrusem] - na blízko i do dálky
nově se vyrábějí multifokální skla)
- viz brýle
foliant (folium = list, lupen) velká kniha
fóliovník = obdoba skleníku
(foliantky = druh květin
plast. fólie [průhledné, matové, bublink.] bezpečnostní, na okna, auta aj.)
- viz fólie
fólie tenký snímatelný povlak/ film
plást tenkostěnného umělohmotného flexibilního materiálu (obaly, pokrytí ploch …)
tenké kovové, plastové nebo papír. aj. listy jako obalový materiál [např. celofán, film, staniol]
plast. fólie [průhledné, matové, bublink.] bezpečn., na okna, auta aj.)
- viz foliant
folikul malá dutinka/ váček [vlasový, štítné žlázy, vaječníkový]
nejmenší jednotka lymfatické tkáně
(lymfa = míza, tkáňový mok)
- viz míza, uhry
folklor lidová kultura vůbec
(folk = (anglosas.) lid, národ, lidové písničkářství a tance)
folklór
- viz kultura, literatura
follower (z angl.) následovník, přívrženec, stoupenec, sledovač
fon druhá část složených podst. jmen nesoucí význam „zvuk“
- viz fón, auditivní, akustika, foneticky/-ý, foniatr, gramofon, konsonance, son, sonar
fón [Ph] jednotka hladiny hlasitosti [zvuk TV = cca 60 Ph]
- viz decibel, son, mach, PH
fonasténie neurotická hlasová porucha
(autismus = vývojové duševní postižení [nemluvnost/ netečnost/ pasivita, nezájem, hravost])
- viz eulálie, foniatr
fond nadace, souhrn majetku [např. finančního] pro konkrétní účel
právnická osoba [sociální f., f. ohrožených dětí, knižní, hlasový aj.]
samostatná právnická osoba [instituce]
fondán cukrovinka [cukerná hmota s krystalickou strukturou]
foném jednotka zvuk. stavby jazyka schopná rozlišit význam
fonendoskopstetoskop [jednoduchý lékařský nástroj k poslechu a vyšetření pacienta, též oboustranný]
foneticky, fonetickýzvukový, výslovnostní [mluv/ piš jak slyšíš]
(fonetika = nauka o fyziolog. a akust. vlastnostech hlásek)
- viz akustika, afázie, fon
foniatr lékař zabývající se poruchami a léčením hlasu, řeči a sluchu
- viz fon
font (typogr.) komplet. sada znaků abecedy jedné velikosti a jednotn. stylu
písma se liší silou, šířkou a sklonem
řez se liší od zákl. kresbou
- viz majuskule
fontána umělecké dílo, např. patrová kašna s vodotryskem
- viz gejzír, šprůdl
fópa(fr.: faux-pas) omyl, chybné jednání, nedopatření [porušení společenských pravidel chování/ zvyků]
fór vtip, žert, frk
dělat fóry = upejpat se
- viz frky
forbes předválečný světově známý výherní automat [pův. vyráběný v Semilech]
[„všecko prohrál ve forbesu“]
ekonomický časopis/ magazin
forbína (proscenium) předscéna, místo před divadelní oponou [před a pod forbínou bývá orchestra pro div. orchestr]
- viz opona
forčeking (forchecking - v led. hokeji) útočné bránění
(bekčeking = dobruslování
alaktátové bruslení = bez kotouče)
forehand (sport.- forhend) úder {např. v tenise} pravou rukou na pravé straně těla, [backhand - bekhend - levou r. na levé straně těla]
forenzní soudní - důkazní metody/ postupy [např. forenzní psychologie/ analýza/ audit]
forhont první na řadě [na forhontě] k nějaké činnosti [určený domluvou, losem, ten vlevo - v pořadí jak se mele kafe/ ruček jdoucích hodin]
forichtunk(z něm. richtung = směr) udělátko/ přípravek [k usnadnění manipulace ap.]
- viz culoch, zrychtovat
forma širší pojem - tvar/ úprava
formální/ formalita = běžné/ obřadnost/ ověřování/ zvyklost/ norma
neformální = nikoli běžné
- viz formace přípravek k odlévání/ pečení
způsob jednání/ projevu/ styku aj.
fyzická kondice
(uniformita = jednotnost
formát = velikost, úroveň [= nivó])
formace útvar, šik, (např. letecká útočná/ obranná f., trojstup)
formování, vytváření formy
forma k odlévání/ dortová
politicko-ekon. společenská formace - řád [prvobytně pospolný, otrokářský, feudalizmus, kapitalizmus, socializmus a komunizmus {dle K. Marxe}]
- viz imperializmus
formalín desinfekční prostředek [vodní roztok formaldehydu]
formální nikoli úřední, vedlejší/ akcesorní/ postranní jednání
povrchní [dojem]
formality = průvodní činnost [představování, ověřování, dokumentování]
27
forman povozník/ vozka/ kočí, špeditér, zasílatel [nájemní dopravce]
- viz logistika, povoz, fasuněk
formanty rezonanční vzduchová pásma zvuků v řečových dutinách [ovlivňují barvu vokálů - AEIOU i konsonant - BMST a tím artikulaci
barva hlasu je dána počtem, výškou a silou svrchních hlasových tónů
svrchní tóny v základním hlasovém tónu jsou harmonické
- viz rezonance
formát velikost, rozměry, tvar (listu, knihy)
člověk: např. vynikající odborník, znalec
- viz arch
formela dětská plastelína, různobarevná plastická modelovací hmota podobná sklenářskému kytu/ tmelu
formulář tiskopis/ blanket/ dotazník/ tab.
(formulace = stylizace, stručné a jasné vyjádření dotazu/ odpovědi, děje případu, …
zformulovat)
formule, formulovatvzorec/ formulka
ustálený předpis/ slovní obrat/ předepsaný způsob vyjádření
zformulovat = stručně popsat děj
(sport) automobilový závod/ závodní vůz
zformovat = upravit vzhled
- viz vzor
fornýr dýha, odkrojený/ odříznutý/ loupaný list/ plátek z kmene k dýhování (překližování desek), též furnýr
(překližka = lisovaná deska z dýh)
- viz lať
forometka torzo [=pahýl/ část] košile z umělé hmoty [pouze náprsenka s límečkem, event. ještě samostatné manžety - vše s knoflíčky]
forota zásoba, rezerva/ záloha [výroba na sklad]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist