Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 388    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
fenďák (slang.) exekutor/ pověřený soudní vykonavatel
fendovat = soudně zabavovat majetek
- viz exekuce
fenomén zjev, skutečnost nebo klam, postižitelný úkaz, neobyčejný člověk
(opak f. je noumenon = věc o sobě, poznatelná jen rozumem)
fenomenálníneobyčejný, vynikající, výborný
- viz excelentní, brilantina
fér, férový, férovost(angl.- fair = čestně, slušně) čestný, správný, slušný, spravedlivý
My fair Lady
unfér = nefér, nečestný
- viz fair trade
férie (feerie) den v týdnu [kromě neděle], na který připadá svátek/ slavnost
slavnostní divad. aj. představení
prázdniny
- viz víkend
ferman (zastar.) písemný příkaz, výnos, depeše, oběžník, cirkulář
- viz koloběh, kurýr, nóta
fermentacechemická reakce za přítomnosti enzymů, kvašení
- viz bunzírování, katalyzátor, kvašení
fermež(z něm. Firnis) lněný vysychavý olej
konzervační látka na dřevo
fermežová barva
- viz firn
fěrtoch fěrtuch, fěrtuška, zástěra
fest(zastar.) pevně/ pevný [festový; festunk = pevnost]
(slavnost [festival = soutěžní přehlídka], karneval, průvod s maskami/ aleg. vozy)
- viz alegorie, bunkr, masopust, maškara
fešák, fešanda líbivý/ pohledný/ fešný muž/ žena
fešáci
fetišismus sexuální úchylka, chorobné záliby ve věcech erot. objektu, sbírání/ užívání spod. prádla aj.
(fetiš = kult/ předmět přehnaného uctívání)
fetovat přivést se čicháním éterických látek k čilosti až netečnosti/ otravě [jako drogou]
(drogovat = užívat zakázané drogy)
- viz doping, droga
feudalizmus společenský řád založený na vlastnictví půdy a poddanství [7. - 16. stol.]
- viz středověk
feudum léno, feudálem předaný pozemek do dědičného nebo doživotního užívání
feudál = pán, vládce/ majitel panství/ pozemků
fez islámská/ turecká pokrývka hlavy = [nachový aj.] plstěný „květináč“ dnem vzhůru, se střapcem [např. z fezárny Strakonice]
- viz turban, závoj
fiakr drožka, kočár
fiakrista = drožkář, kočí
- viz kočár, kočírovat, taxi
fiasko (fiasco) prohra, nezdar, neúspěch, trapné selhání, malér, průšvih/ {vulg. průser}, kšanda, patálie, polízanice, dostat se do problémů, hlubší problém k řešení
- viz malér, trapas, tristní
fíbr [vulkánfíbr] plastová umělá hmota [na bázi celulózy] na kufry, těsnění a lešticí kotouče [odolné tukům]
- viz lapování, papundekl, karton, manžeta
fibrila bílkovinné vlákno vyskytující se ve svalech nebo nerv. buňkách
strukturní jednotka svazků makrofibril celulózy u rostlin
krystalit
fibrilace míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností
konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech
(textil. - rozvlákňování)
- viz arytmie, fáze, infarkt, holendr
ficka pomocná síla, služka [k mytí nádobí aj.]
fičet svištět [vítr fičel, granát zafičel ]
- viz ambient, šustí/ - stit, šum, švunk, švih, meluzína, dout
fidlat šmidlat, neuměle hrát/ vrzat smyčcem po strunách/ vyluzovat zvuky [tydli - fidli]
- viz šmidlání
fidlátka náčiní a pracovní potřeby [„seber si svoje fidlátka {svejch pět švestek} a zmiz!“]
fidlovačka obuvnický dřev. nástroj k vyhlazení boků podešví/ podrážek bot
fiflena ráda se fintí/ maluje, strojí a předvádí
fintit, fintidlo, nafintěná/ nalíčená
- viz fintění, líčit, šminky
fígl, fígle trik, finta, překvapivá manipulace
zlepšovací praktika urychlující, zkvalitňující, zlevňující či zjednodušující práci/ výrobu/ dopravu/ užití
26
figura znázornění postavy/ tvora
(f. šachová/ taneční aj.
upravit do urč. figurál. tvaru
figurant s trasírkou
figurovat v čem/ jako kdo)
figurína umělá postava [panna na vzorky oděvů/ manekýn, bysta, maskot ap.]
- viz figura, maskot, skulptura
fikaný vychytralý, mazaný, protřelý
(ufiknout = uříznout
přefiknout = přeříznout/ [slang.] vykonat sex)
fikce zdání, klam, domněnka, představa, smyšlenka
(fiktivní = zdánlivý, neexistující, smyšlená/ neskutečná data, objekty aj.)
- viz fingovaný, vyfiknout
fikslovatpodvádět, švindlovat, klamat, šulit
- viz bluf, fikce, lest, švindl
fíkus (Ficus elastica, zvaný též fíkovník pryžodárný, gumovník ) pokojová rostlina s tuhými listy
- viz fíky
filantrop lidumil, štědrý dárce/ dobročinný člověk, podporující charitu
- viz charita
filatelista sběratel/ znalec poštovních známek
- viz filumenie, sběratelství
filc plst [netkaná plošná textilie ze vzáj. zaklesnutých živočiš. vláken, nebo zplstění povrchu tkanin a pletenin
plsť na klobouky aj.]
filcka muňka, veš ochlupení/ ohanbí (Peduculosis pubis, Phtirus pubis), tvoří skvrny, saje krev, přenosná sexem
filek svršek/ shorek v karet. hrách
filky = hra/ hrací karty
filiálka vzdálená (dceřinná) pobočka, řízená z centra
fil. kostel = spadající pod vzdálenou faru
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist