Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 388    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
fanka zednická naběračka malty (tvaru kuchařské pánve)
- viz malta
fant věc daná do zástavy při [dětských] hrách [k vrácení fantu se jeho majitel musí něčím vykoupit]
fantas blouznění/ duševní choroba
(fantasie/-zie = představivost/ obrazotvornost/ snění, h. skladba)
fantastický = vymyšlený/ neskutečný
- viz utopie
fantom sada el. prvků [translátorů apod.] schopná znásobit počet linkových spojů
f. = vidina/ přelud, přízrak, citový prožitek z dané představy
faraón malý rezavý mravenec (Monomorium pharaonis) přenášející choroby
(staro-egyptský/ -arab. vládce
nižší je např. emír, šejk, vezír)
fáráníčinnost horníků/ havířů ap. v hlubinném dolu [sfárat/ fedrovat/ vyfárat]
(důl - hlubinný = šachta [slov. baňa], povrchový = lom)
- viz fedrování
farec (slang.) perská vodní dýmka [vodárna, vodnice, šíša, kalián, nargila] s oheb. šlauchy [až pro 6 kuřáků] - kouř chladí a filtruje vodou
- viz bong, fajfka, dýmka, šlauch/ trubice/ -čka
farizej pokrytec, licoměrník, člověk dvojí tváře [z vyššího stavu]
- viz koryfej, patricij, pleps
farma samostatné zemědělské hospodářství, často specializované, zpravidla mimo obec (dle zkušeností z USA)
farmář = hospodář
- viz hacienda
farmaka drogy, léky
(apothéke/ pharmacia/ farmácie = apatyka/ lékárna)
fasáda [face - tvář/ líc] průčelí, povrch vnější stěny stavby s okny, vchody a architektonickými prvky - římsami, pilastry, balustrádami, arkýři aj.
(slang.) povrch osoby [oděv/ ohoz/ vohoz/ účes/ kosmetika]
dát se do gala
fasádník = zedník nanášející omítku
- viz en face, omítání, šminky, štuk
fascikl svazek listin, sloha/ -žka, mapa
- viz sloj, šanon, paré, rastr, svazky
fascinace okouzlení, omámení [„mne to úplně fascinuje“]
fascinující = úchvatné, oslňující, zvlášť zajímavé a přitahující
fasovat přejímat určený/ nárokový příděl čehosi [přeneseně např. vyfasovat trest, podědit dluhy ap.]
fassí bývalé daňové přiznání
- viz fiškus
fasuněk, truhlíkdvounápravový formanský povoz s rejdem, šejtrochem, čely, brzdou, příp. s bočními dvířky a plachtou [přeprava uhlí, písku, brambor, řepy, dříví, sudů ap.]
pro jeden pár koní
fašírka upečená masová mletá směs s houskou aj./ sekaná
[“jestli nepřestaneš vyvádět, nadělám z tebe fašírku“]
fašizmustotalitní ideologie, nastolená B. Musolinim v Itálii r. 1919, nacionálně-šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády
(fašizmus byl např. v Itálii, Španělsku, Německu ...)
fašismus
- viz korporativizmus, nacizmus
fata morgana optický jev v atmosféře [lze vidět obraz vzdál. objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi]
- viz chiméra, inverze, přízrak, tetelení, vidina
fatální neblahý, osudový, osudný [f. omyl/ rozhodnutí {odsouzení nepravého aj.}]
faulování faul, nedovolený zákrok vůči protihráči
favorit upřednostňovaný oblíbenec, předpokládaný vítěz
fax starší spojové zařízení [obraz upevněný na bubnu se šroubovitě snímá, přenáší a reprodukuje/ tiskne]
dnes se více užívá přenosu počítačem
fázečasový úsek, etapa, stádium vývoje/ činnosti/ jednání, část [přípravná/ konečná; (přifázování = napojení dalšího generátoru [zdroje el.] k elektrickému vedení/ soustavě)
zpravidla levá „živá“ zdířka elektrické zásuvky [přívod proudu], pravá zdířka = protipól; horní kolík zásuvky [někdy chybí] = „nulák“/ bezpečné uzemnění
fazeta ozdobný prvek (např. šikmé [úzké/ široké] broušené okraje či pásy na zrcadle, fazetované hrany nábytku [jindy zaoblené])
fazol (Phaseolus) rod luštěnin [plody fazolu jsou lusky s několika semeny {fazolemi}, bohatými na vitaminy]
s fazolemi si rády hrávaly děti
fazóna, fazónka tvar účesu {týl. zástřih}, nábytku, zařízení interiéru, objektu
střih oděvu - např. límce s klopami atd.]
model, líbivost [“má to blbou fazónu“]
febrilita (febris = horečka) horečnatý stav
25
federacezájmové sdružení, svaz, unie
spojení dvou nebo více států v jeden společný stát s federálním vedením
f. odborových svazů
federální org.
- viz sdružení, suverén
fedrovattěžení/ dobývání uhlí aj. nerostů, též podpora, propagace, napomáhání
nafedrovat = nacpat čí najíst
naložení získané/ odstřelené horniny na vozík/ hunt
- viz těžení, kutat, šachta
fedrpuš ozdobný [pernatý] chochol na přílbě, čapce, nebo na hlavě koně
- viz šošolka, kokarda
fedrvajs klouzek, talek, mastek, steatit [mastný minerál], kluzný prášek zabraňující slepení pryž. ap. dílů, sypaný do bot a pneumatik
- viz křída
fejeton (feuilleton = podčárník) novinový článek - zamyšlení na aktuální téma [např. Kam s ním? od Jana Nerudy]
fejsbuk (facebook) propojená skupina lidí/ „sociální síť“ na netu [jednotlivci i skupiny komunikují mezi sebou s využ. služeb webu]
- viz web
fekálie obsah jímky/ septiku - [močůvka, exkrementy, splašky] tekuté hnojivo/ odpad
- viz kejda, mrva, stolice, senkrovna, výkal
fekální vůz (vulg. hovnocuc) sací cisterna [k odvozu splašků z odpadních jímek/ septiků]
- viz fekálie, senkrovna, kejda, rozmetadlo
feláh arabský zemědělec [též felláh]
felčar (zastar.) ranhojič [voj. zdravotník/ léčitel]
feminizmus (femininum = žen. rod u jmen) hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen
- viz gender, matriarchát, sufražetka, maskulinum, neutrum
fén sušič vlasů
- viz gulma, větrák
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist