Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 388    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
fabrika továrna
(fabrikant = továrník/ faktor
fabrička = dělnice z fabriky
rybník Fabrák
prefabrikace = tovární výroba [např. stav. dílů])
fabulace (fabule = smyšlenka) domýšlení detailů příběhu, tvoření děje [u literátů - spisovatelů ap.]
- viz syžet
facebook (z angl. čti: fejsbuk) progr. rozhraní/ soc. síť k propoj. uživ. s jinou stránkou [vzáj. komunik./ sdíl./ nahráv. dat s přáteli z růz. serverů]
- viz chat
facilitace (facilis - snadný) usnadnění domluvy/ cesty k cíli
zvýšení reflexe či aktivity současným působením několika podnětů
- viz reflex
fáč mulový obvaz, gáza, organtýn
zafačovat = obvázat [zranění]
fading [fejdyng] únik
kolísání, slábnutí intenzity signálu
fádní okoukaná, nezajímavá věc/ informace/ oblečení apod.
všední, nezajímavé, nudné, stejnotvárné
fagot dřevěný dechový hudební nástroj
(jiné: klarinet, hoboj, flétna …)
fagule hořící louč ke svícení, pochodeň
fakule
- viz bengál, louč
fach, foch obor (být od téhož fochu = řemesla)
polička (v polici/ regálu/ šteláři/ fášku/ skříni/ knihovně/ prádelníku/ skladu/ špíži
přihrádka, box)
fachman (facha = zastar. práce) specialista/ znalec, odborník „od fochu“
fachat/ fachčit = pracovat, dělat, chodit do práce/ roboty
- viz expert, facha, šichta
fair trade (fértrejd) spravedlivý obchod [způsob obchodu, zaručující spravedlivou odměnu za kvalitní výrobky
mezinár. titul Fairtradové město]
fajáns keramika s bílou polevou a průsvitnou glazurou, majolika
- viz glazura, kaolin, keramika, porcelán, seladon, smalt
fajfka dýmka [meršanka, gipsovka, kalumet, vodní aj.]
(podobná je rovná lulka/ čibuk
ke kouření cigaret se užívá tzv. špička [s filtrem])
- viz dýmka
fajnový jemný/ citlivý
(„měj se fajn“ - dobře/ pěkně
fajnovka = náfuka, přezíravý/ -á, s každým se nebaví)
fajrovat hořet/ hřát („Kamna pěkně fajrujou“
„Zafajruj víc, ať tu nejni zima“)
(rozfajrovat = roztopit/ rozehřát oheň nebo někoho)
- viz rajc
fajrunt konec pracovní doby, „padla“ [o fajruntě, po fajruntě]
fakan (pejor.) dítě
též fagan, fracek, prcek, spratek, harant, smrad, capouch, bastard, parchant, klacek, nedochůdče, dojče, dareba, arab, cikán, cikáně
fakír čaroděj, mág/kouzelník [líhá na hřebech, chodí bos po řeřavém uhlí, polyká oheň ap.]
v islámském světě chudák, náboženský asketa
faksimile (lat. „fac simile“) věrná kopie originálu
fakt, faktickýfaktum, opravdovost, skutečnost, skutek, událost, ověřený jev/ příběh
faktický = opravdový/ věcný/ skutečný
faktografie = popis jevů, shromažďování údajů
artefakt = lidský výtvor
de facto = skutečně
- viz faktor
faktorčinitel/ nějaká okolnost, která působí/ ovlivňuje [faktor času]
nákupčí domácích výrobků/ fabrikant [z doby manufaktur]
- viz fabrika, fakt
faktoriál / „!“(matem.) f. čísla n udává počet permutací množiny n prvků [např.: 5 ! = 5x4x3x2 = 120 ]
- viz permutace
faktura prodejní doklad, účet/ výkaz - potvrzení o vykon. práci/ činnosti/ věci aj. s uvedením cen a identifikačních dat
- viz identita, paragon
fakulta část vysoké školy [VŠ] s děkanem v čele/ samostatná VŠ
(fakultativní = nepovinné, volitelné, možné [dávky])
(děkan = ved. fakulty, [slang.] děkuji)
falc úhlová drážka podél obvodu dveří, oken, hoblovaná římsovníkem
(falcované dveře, okna, poklopy apod.)
faldy povislé přetékající „špeky“ otylých
(neurovnané či sežehlené záhyby na oblečení či na látkách)
- viz plissé, puk
faleš klam [falešný/ klamavý člověk/ hráč
falešná věc, stěna, hranice, dokument, zub ap.]
falešný míč, míč hraný s falší {čop, drall, effet .. }
- viz falzifikát
falírovatchybět
vadit
překážet
(„něco tu falíruje“ - nehraje/ nesedí/ nesouhlasí/ chybí/ nepracuje správně apod.)
- viz haprovat
falzifikát falsifikát, falzum, padělek, podvrh, plagiát, napodobenina
- viz kopie, replika, padělek
fáma[řetězovitě] šířená často neověřená zpráva [polopravda/ domněnka/ výmysl]
slovensky: chýr
angl.: rumour či rumor
- viz bulvár, hoax, kec, šproch, senzace
famfárum ten kdo nic nebere vážně, rozmarný/ -řilý, přelétavý, do větru
fanfárum
zfamfrnět = pobláznit se [do něčeho/ někoho]
- viz fanfarón, nafrněný
famfrnoch [fanfrnoch, bukač, bukál] rytmický hud. nástroj [keramická nádoba s napnutou kůží s provlečenými tahacími žíněmi - vržou jako basa]
famílie (z něm.) rodina
(familiérní/ -ární = domácký, rádoby důvěrný přístup/ chování [tykání, vnucování se, chválení i kritika, světáctví])
famózní proslulý, skvělý
famósní
- viz best, kolosální
fanatik, fanatický nadšenec, horlivec, zanícený/ vášnivý/ bouřlivý vyznavač/ obdivovatel, nebo naopak - f. oportunista/ kritik/ odpůrce
fandění (z angl. fanatic - fan) náklonnost k určitému subjektu [např. sport. týmu, hudební skupině ap. [fanda, fanoušek, fanklub])
- viz aplaus, klnout
fanfára slavnostní znělka, sonet, tuš, slavnostní hud. skladba/ kasace/ troubení/ halali [=myslivecké]
(zatroubit = zafrkat)
fanfarón chvastoun, mluvka, vejtaha
- viz famfárum
fángle, fángličky ozdobné fábory, prapory/ vlaječky, pentle a třepetalky [slavnostní výzdoba]
- viz cancour, flitry, girlandy
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist