Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova exil

Počet nalezených zmínek: 1    

exil (vyhnanství) vypovězeni či deportováni [též předválečný exil, vynucený i dobrovolný odchod/ emigrace {exod/ -us = hromadný odchod}, exulant předpokládá návrat do vlasti po změně poměrů]
političtí ap. exulanti mívají nárok na poskytnutí azylu v cizině
- viz azyl, ablegace, emigrace, disent


Možná související slova

Slovo exil se objevilo ještě zde:
emigrant utečenec, vystěhovalec, vyhoštěnec, vyhnanec [z vlasti do ciziny]
- viz azyl, diverze, disent, disident, exil, migrace, renegát
exulant utečenec před útiskem [např. J.A.Komenský]
- viz azyl, exil, introdukce, repatriace
migracepřesídlování, změna místa pobytu
(imigrace = přistěhovalectví [imigrant = přistěhovalec; migrant = světoběžník]
emigrant = vyhnanec, uprchlík, vystěhovalec, utečenec, běženec)
dovoz kapitálu
- viz azyl, emigrant, exil, exulant
reakcionář kdo reaguje nepřátelsky zejména na vládní politiku
reakcionáři tak tvoří politickou reakci/ opozici/ disent
- viz disident, exil, podzemí, rebelantství
repatriace návrat osob do vlasti [z ciziny (např. z něm. koncentráku), služba pojišťoven aj.]
- viz exil, introdukce
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist