Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova decima

Počet nalezených zmínek: 1    

decima desítkový interval
duodecima = interval 12 tónů/ 19 půlt.
- viz škála


Možná související slova

Slovo decima se objevilo ještě zde:
interval rozsah hodnot daný dolní a horní mezí
i. 1:1 až 10 = prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva, nona, decima
- viz prima, prefix
komorní „a“tón o frekvenci 440 Hz/sec. (= základ ladění [do r. 1932 432 Hz, ale pro st. barokní hudbu se doporučuje 415 Hz/ sec.])
komorní hud. interpreti: sólista, duo/ duet/ -o, trio, kvarteto, kvintet/ -o, sextet/ -o, septet/-o, okteto, nonet/ -o, decima {10.}
orchestr
- viz interval, tónování
solmizační slabikysynonymy k názvům celých tónů v oktávě: do, ré, mi, fa, sol, la, si, do
uvádí se i zastar. slabika „ut“
oktáva celých tónů hudební stupnice tvoří tóninu o 8 celých tónech: c, d, e, f, g, a, h, c
[ty se dle potřeby zvyšují či snižují na půltóny příponou „-is“ nebo „-es“ {u „h“ na „be“}, např. „cis“, „ais“, „des“
(nutno se podrobněji seznámit s hud. naukou)
- viz tónina, decima
škála stupnice [pravidly stanovené odstupňování úseků/ intervalů příslušných jednotek/ pojmů]
- viz decima, masštab, meteo, nonius, solmizační slabiky
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist