Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova decima

Počet nalezených zmínek: 1    

decimadesítkový interval
duodecima = interval 12 tónů/ 19 půlt.
- viz škála


Možná související slova

Slovo decima se objevilo ještě zde:
intervalrozsah hodnot daný dolní a horní mezí
i. 1:1 až 10 = prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva, nona, decima
- viz intervaly, prima, prefix
intervaly1 - mono-, 2 - ambo, bi-, dabl-/ debl, di-, duál/ -ní, dublet, duel, duo, kvocient, pár, sekunda, 3 - tercie/ terceto, tri-, terno, trial, trio, triz, 4 - kvart/ -ál/ quatro/ quaderno, 5 - kvinta/ kvintet, kvintlík, penta-, 6 - sexta/ -tet/ -o, 7 -septima/ septet, 8 - oktáva/ okteto, 9 - nona/ noneto, 10 - decima, 20 - duodecima
...
komorní Atón o frekvenci 440 Hz/sec. (= základ ladění [do r. 1932 432 Hz, ale pro st. barokní hudbu se doporučuje 415 Hz/ sec.])
komorní hud. interpreti:sólista, duo/ duet/ -o, trio, kvarteto, kvintet/ -o, sextet/ -o, septet/-o, okteto, nonet/ -o, decima {10.}
orchestr
- viz interval, tónování
škálastupnice [pravidly stanovené odstupňování úseků/ intervalů příslušných jednotek/ pojmů]
- viz decima, masštab, meteo, nonius, solmizační slabiky
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist