Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova daktyloskopie

Počet nalezených zmínek: 1    

daktyloskopienauka o kožních lištách [užívaná k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů]
- viz identita, DNA


Možná související slova

Slovo daktyloskopie se objevilo ještě zde:
DNAmakromolekula - deoxyribonukleová kyselina [DNK], nositelka genetické informace všech organismů [kromě některých nebuněčných virů s RNA s kovalentními vazbami]
DNA je hlavní složkou chromatinu [směsi nukleových kyselin a proteinů], je uložena v jádře buněk rostlin a živočichů, kóduje azadává buňkám jejich program a ovlivňuje celý organismus
u každého jedince je jiná a nezaměnitelná, co umožňuje jejich identifikaci i z pravěku
tvoří dvojitou antiparalelní spletenou šroubovici propojenou můstky a má poločas rozpadu asi 521 let
snese teplotu i přes 100 stupňů C
lidský genom [souhrn lidské jaderné DNA] obsahuje 3,1 milionů párů bází
lidstvo je schopno provádět cílené změny v genetické informaci (v pořadí nukleotidů v DNA) a ovlivňovat tím některé vlastnosti organismů, čím tyto genetické modifikace způsobují revoluci v biotechnologických odvětvích
- viz daktyloskopie, pakostnice, regma, RNA
identifikaceidentifikování = zjišt. totožnosti dle dokladů, rozliš. změn: osob/ zločinců, mrtvol
identifikační postup/ služba/ údaje/ data/ předměty/ metody/ přístroje
- viz identita, autentický, daktyloskopie, konspirace/ utajení/ maskování, kriminalistika
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 22.02.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist