Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
dominance nadřazenost, převaha, převládání, nepoddajnost, schopnost se prosadit
dominanta markantní objekt (i přírodní) v dohledu
pátý tón diatonické stupnice
dominantní = upřednostňovaný [pravá ruka před levou
dominovat]
dominikál panská půda/ zem, kterou vrchnost obdělávala pomocí dvorské čeledi a roboty poddaných
- viz rustikál/ -ní
dominium panství/ soubor jednotek na vymez. územi se sídlem vlastníka [domicil =adresa]
(condominium = odlehlé/ pronajímané vlastnictví)
domino soustava her s půlenými kameny
dominový efekt = řetězové kácení kostek
karnevalová maska
domkář baráčník (casarius) - vlastník domku [obyčejně bez polí, nanejvýš se zahradou] či zeměď. chalupy [= chalupník/ chalupnice] na vsi
domobranazálohy - sestavené oddíly z řad občanů pro dočasnou bezp. službu [za kalamity aj.], k hlídání objektů a spoj. či jiným pomoc. činnostem
- viz milice
domovské právobývalé děděné právo na poskytování obecní péče, pův. získané narozením v obci (vylučovalo existenci bezdomovců)
domptér krotitel šelem, drezér
(drezúra šelem = šlachta)
donor dárce [např. tělního biolog. materiálu, elektronů/ iontů ap.]
charitativní či politický podporovatel
donátor
- viz sponzor, minerálka 19
doping, dopinknedovol. užívání preparátů ke zvýšení výkonů a zvýhodnění v soutěži
budí pocit větších možností ale způsobuje vyčerpání
- viz anabolikum, abuzér
Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače [D. jev lze pozorovat jako změnu výšky tónů sirény kolemjedoucího vozidla
doprava osobní, nákladní
pozemní [silniční, kolejová], lanová, letecká, říční/ námořní, potrubní
- viz cesta
dopravník přepravní/ manipul. zařízení [válečkové, pásové, řetězové, kuličkové, šnekové, řemenové, destičkové, modulární, hřeblové ...]
- viz elevátor
dorostenec, dorostenka adolescent
nedospělec (teenager [týnejdžr]) = „vejrostek“, puberťák
dorost, dorostenci = skupina dospívajících
- viz jinoch, klacek, mutování, puberta
dost mít někoho/ něčeho dost [příliš/ až po krk
„už toho mám dost/ leze mi to krkem“]
dostatek
příkaz k přerušení
dostavníkpoštovní dopravní vůz s postiliónem na kozlíku, 2 - 4 nápravy, 1 až 3 kupé [každé cca pro 6 pasažérů] a nákladní truhla
1-2 páry tahounů
dostihy závodění žokejů/ jezdců na koních (překážk. dostih Velká pardubická - Steeple chase [stýplčejs] aj.)
dostih. dráha nejen pro koně
- viz derby
došky slaměné víchy jako střešní krytina [došková střecha, chalupa pod došky
doškář]
kalenec = došek kalený hlínou [na hřeben]
- viz vích
dotace darování, finanční podpora
poskytnutí fin. prostředků z veřejných rozpočtů bez účelu použití
dotované zboží
- viz donor, subvence
douška přípisek v dopise [P.S. = postscriptum], důvěrnost [do ouška]
(doušek = lok, malé napití/ loknutí čerstvého vzduchu)
dout vát, foukat, bubřet/ boptnat, nadýmat, věchat, vzdouvat [dout do ohýnku/ trumpety/ plachet, vítr/ vánice, naboptnalý hrášek]
- viz fičet
doutnáklunt/ zápalná šňúra [zpožďovač výbuchu]
hubený/ štíhlý/ útlý
- viz lunt, rustikál, vyžle
douví (dvojslovo) kdo ví („douví co, douví vodkaď [odkud], douví jesli [jestli]“)
dovádět bavit se hloupostmi, hrát si, provokovat [vydovádět se]
dovádět/ dovést věc do úplného konce
doyen (čti doajen) - stařešina, nejstarší člen nějaké skupiny, např. diplomatů, kmene, rodu
(opakem je benjamínek = nejmladší ve skupině)
dóza dávka [léku/ potravin/ záření aj.]
příruční uzavíratelné pouzdro/ schránka/ nádobka [příp. s dávkovačem]
- viz bezp. zámek, dozimetr
dozimetr měřič získané dávky ionizujícího záření
(rentgenometr = měřič úrovně radioaktivního zamoření prostoru)
- viz atom, radioaktivita
DPH (ekonomie) daň z přidané hodnoty
(medicina) látka diphenhydramine, obsaž. v antihistaminikách [snižuje paměť a inteligenci]
dráb býv. ozbrojený panský úřední sluha, též zvaný biřic
dracoun (leonská nit) příze ovinutá tenkým kovovým nebo fóliovým páskem [užívaná v krajkářství, prýmkařství, k balení dárků aj.]
- viz prýmky
dračka „zboží na dračku“ = dravě/ o překot prodáváné/ s velkým zájmem kupujících
(dračky = naštípané tříšky/ třísky k zatápění)
dragoun dřívější jízdní voják [hulán ap.]
zadní pásek kabátu [honzík]
- viz eskadra, falanga, rejtaři, kavalerie, komoň, komoňstvo, konný, švališéři
drakdivá/ lítá vícehlavá saň [pohádková postava]
tělo letounu [bez motorů a výbavy]
dětská zábava - výroba a pouštění draků po větru na niti
- viz kasko, tělo
drakonický neúprosný, přísný, krutý
dramatický osudný, napínavý, divadelní
(drama = vážná událost, audiovizuální umělecké dílo
dramatizovat = přeceňovat vážnost situace)
- viz tragedie, sci-fi
dramatizacepřepis románu/ povídky do scénáře na divadelní/ TV/ filmové dílo
- viz scénář
drandit ujíždět [„drandit si to cestou - necestou“], - viz frnknout
drapérie (zast. koutra) umělecké výtvory s užitím textilií, grafiky, provázků, závěsů apod., např. Zátiší
- viz tapisérie
drastický bezohledný, krutý, nevybíravý, silně účinný, působivý [např. film, událost]
- viz thriller
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist