Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
distribuce, distribuovánírozděl. a dodávání/ šíření/ rozvoz [zboží aj.] s využitím dostupných sítí
distributor = dodavatel, dealer [dýler]
- viz logistika, dealer, výroba, obchod
diško diškrece [dar od cesty, za úsluhu ap.]
- viz diskrétní
dišputát rozhovor (od disputace = učená hádka, [„proti gustu žádnej dyšputát“]), rokování
- viz diskuse
dištanc [časový] odstup/ délka, omezení/ vyloučení (má dištanc na 3 zápasy apod.)
řízení/ zásah na dálku [na dištanc])
(distance = úsek [tratě])
divasubreta/ zpěvačka, vynikající divadelní/ operní umělkyně - prima donna [v baletu primabalerína]
- viz star, miss, balet, prima
divan pohovka s opěradlem, fotel/ lenoška/ sofa
- viz lenoch, ušák
diverzezáškodnictví, podvracení/ rozvracení
[v ideologii - snaha potírat vžité kladné a vnucovat své i cizí nesprávné názory {vlivem na média ap.}]
(diverzant = záškodník)
- viz gerila, kriminál, legální, odboj, podzemí, renegát, špion, terorismus, underground
diverzifikace diverzita
rozlišování, rozrůzňování, členění, mnohotvárnost, rozšíření počtu
[např. rozčleníme-li investice na více segmentů, nebudou výnosy na sobě tolik závislé, takže se tím sníží i rizika]
dividenda důchod akcionáře plynoucí z vlastnictví
podíl z rozděleného zisku
tantiéma
- viz akcie, tantiéma
divís typogr. název pro pomlčku [krátká vodor. čárka], spojovník/ rozdělovník, mínus, tiret
(existuje řada dalších typogr. znaků [závorky, uvozovky aj.])
divize org. jednotka ve sportu aj.
oddělení, oborově vyčleněný - samostatný org. celek podniku ap.
vojskový operační svazek
- viz svazky, divís
dizertace vědecké pojednání [podklad pro udělení akademické hodnosti]
dizertační práce studenta VŠ
- viz oponent
díž dřevěná [pekařská] nádoba k mísení chlebového těsta kopistem
dížka - nádoba k ručnímu dojení dobytka
djing/ dýdžej(DJ) scratchování [turntablismus] = ozvučování [repr.. technika, tvorba setů, mixáž - práce dýdžeje = rozšíř. funkce býv. diskžokeje o moderní formy]
dlab [tvarovaná] díra (pro čep, dlabaná/ vrtaná do dřeva dlátem či strojem [datel zobákem]), (dlabanec = [slang.] jídlo [nadlábnout se])
- viz šlic
dlabat dlátem tvořit dlab pro čep
ignorovat [„na to dlabu“ = kašlu na to, nezajímá mě to]
nadlábnout se = najíst/ nacpat se
- viz dlab
dlaha dřevěná či jiná plochá podpěra k fixaci zlomenin apod.
- viz ortopedie,
dlaždice kamenné či keramické aj. tvarované desky/ -tičky/ dlaždičky/ obkládačky/ dlažební kostky
dláždění, dlažba, sanitární použití [toalety, koupelny aj.]
dlíti prodlévati, zdržovat se někde, meškat/ nacházet se
prodleva = prodlouž. času, zpoždění
prodlení = zmeškání času/ splátky [s pokutou]
- viz expirace
dloubat šťourat [prstem, nástrojem] do něčeho (za účelem odstranění/ vyškrábnutí něčeho [suchého z nosu, rozinek z moučníku aj.])
- viz dlabat
DNA makromolekula - deoxyribonukleová kyselina [DNK], nositelka genetické informace všech organismů [kromě některých nebuněčných virů s RNA s kovalentními vazbami]
DNA je hlavní složkou chromatinu [směsi nukleových kyselin a proteinů], je uložena v jádře buněk rostlin a živočichů, kóduje a zadává buňkám jejich program a ovlivňuje celý organismus
u každého jedince je jiná a nezaměnitelná, co umožňuje jejich identifikaci i z pravěku
tvoří dvojitou antiparalelní spletenou šroubovici propojenou můstky a má poločas rozpadu asi 521 let
snese teplotu i přes 100 stupňů C
lidský genom [souhrn lidské jaderné DNA] obsahuje 3,1 milionů párů bází
lidstvo je schopno provádět cílené změny v genetické informaci (v pořadí nukleotidů v DNA) a ovlivňovat tím některé vlastnosti organismů, čím tyto genetické modifikace způsobují revoluci v biotechnologických odvětvích
- viz daktyloskopie, pakostnice, regma, RNA
dno spodek nádoby, studně/ rybníka/ nádržky, klobouku/ vys. čepice [též dýnko], šuplete/ truhly, aj.
(ode dna = z hloubky, být na dně = chudý)
dobírka placení při dodávce
zbytek [mzdy aj.]
dobírat si koho = posměšky
(probírka = výběr [zralých/ vhodných] plodů, materiálů, návrhů atp.)
dobrejtro lid. pozdrav: Dobré jitro/ večer/ Dobrýtro
(pod. Ahoj, čau/ čauko, Těbuch, těpéro, Nashle/ -danou/ Měj se, Pozdrav pámbu/ Dej to pámbu)
docent akad. hodnost habilitovaného vysokošk. učitele
doderná večírek po sousedském dodrání všeho peří
(draní = oddělování jemných praporců peří od brků/ pírek
prodírání se trním/ mlázím/ davem)
dogma teze/ zásada nepřipouštějící pochybnosti, neomylné východisko, odmítání nových poznatků
dogmatický [přístup, výklad]
dohazovač sňatkový d., hledač nevěst
agent/ ochodní cestující či zástupce nějaké firmy, šiduch/ šadchan
- viz šmelinář
dohoda důstojnický opasek s náprsním řemením
smlouva/ pakt/ ujednání - agrément
slib/ závazek [před svědky i bez nich, může být např. zfilmován]
doják dojímavý příběh
(drasťák = krutý příběh, drama)
- viz krvák
dojička děvečka - pečovatelka krav [ručně dojí mléko ze struků vemene zvíř. matky do dížky]
mechanická dojicí aparatura
dok, doky zařízení loděnice ke stavbě, údržbě a čištění lodí [mokrý či suchý dok]
(dokovat = spojovat {technologie IT)
- viz heling, IT, molo
doktorand kandidát doktorské hodnosti
(doktor = lidově lékař nebo právník)
- viz akademie, oponent, státnice
doktrína nauka/ soustava zásad, východisek, pouček
strnulé neměnné učení [např. vojenská d., Eisenhowerova polit. d. z r. 1957 pro Blíz. a Střední východ]
dolby technický prostředek k potlačení šumu při magnetickém a optickém záznamu zvuku a při jeho reprodukci
dolejzat doprošovat se, podlézat, plazit/ plížit se za něčím [o něčí přízeň]
dolmen kamenná soustava s příklopnou deskou
- viz menhir
doma rodiště, vlast
domov, místo trvalého pobytu a vzpomínek, které si člověk buduje a kam se rád vrací
(rodák = původem z rodiště
krajan)
- viz pobuda
doména působiště, hlavní obor působnosti
ovládané území/ vyhrazený rajon ap., např. placená d. v internetu [adresa web. stránky]
(rajonizace = rozčlenění)
domestikovaný zdomácnělý, ochočený, přizpůsobený k životu s lidmi [zvířata, rostliny po chovných/ pěstebních zásazích, z divoce-planých/ pláňat na kulturní]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist