Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
dílo předmět výroby/ výsledek prac. činnosti
(přetrhdílo = přílišný snaživec)
- viz dělat
dimenze rozměr
(předimenzování = zvětšení/ přemrštění [velikosti, bezpečnosti aj.])
- viz 2D, 3D
dioda elektronka či polovodičová dvouelektrodová el. součástka [usměrňovač, může reagovat na světlo - fotodioda, či svítit - LED dioda]
dioptrie jednotka optické mohutnosti sférické čočky [síly brýlových skel, kterými se koriguje dioptrická krátkozrakost či dalekozrakost]
dip namáčecí omáčka [olej, kečup, majonéza aj.], do níž se namáčejíí kousky jídla [sýr, čipsy, smaž. chleb. kuličky ap.]
- viz dresink
diplom dokument osvědčující absolvování kurzu ap., udělení titulu [PhDr., Ing., diplomovaná sestra … ], uznání zásluh ap.
diplomka = diplomová práce
diplom. protokolnejvýznamnější forma společensk. styku s přísnými požadavky na jejich dodržování
projevuje se zejm. v reprezentaci státu
- viz etiketa, slušnost, takt
diplomat zástupce státu [vyslanec, konzul aj.]
rozváž. občan
diplomatický/-á [sbor/ protokol/ jednání/ imunita/ pošta/ kufřík/ diplomatka aj.]
- viz ambasador
direkce řízení/ ředitelství
(direktor = ředitel)
(direkt = směr přímo, přímý úder v boxu)
(direktivní = příkazový, řízení pomocí příkazů)
dirigovat řídit [orchestr/ sbor, bankovní odbor, provoz … ]
směrovat, regulovat, nadirigovat [nařídit, usměrnit], ..
- viz kapela, orchestr, regulace
dirndl německý ženský kroj, živůtek
DiS Diplomovaný Specialista (titul absolventa Vyšší/ Střední odb. školy [VOŠ, SOŠ] psaný za jménem), např. u zdravotníků, managementu, IT specialistů
dis-/ dys- předpona značící negaci (disharmonie [nesoulad], disonance
dysforie [rozlada], dysfunkce, dyslexie, dysgrafie]
disciplína kázeň
obor (hospodářský, vědecký, druh sportovního zápolení aj.)
disciplinární (kázeňské) řízení/ opatření - disciplinárka, trest
- viz planš, tébich
disident odrodilec, rozkolník, zaprodanec, protistát. živel, vlastizrádce
disent = skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců
- viz legální, renegát, teror, odboj
diskant (hud.) oblast vysokých tónů
(opakem je oblast nízkých tónů = bas)
diskofil sběratel gramodesek
- viz veterán, filatelista, filumenie, sběratelství
diskografie texty písní, lyrics a karaoke texty písní všech hud. žánrů
databáze interpretů, nahrávek
(karaoke = zpěv dodat. nazpíván/ uveden zvlášť)
diskont sleva (např. srážka z účtu při hotovostní platbě apod.)
(rabat = sleva velkoodběrateli)
- viz dekalo, bonifikace 18
diskotéka (slang.: disko) pův. beseda s poslechem gramodesek
nověji - tan. zábava s reproduk. hudbou řízená diskžokejem/ dýdžejem, příp. s různými efekty
mediální knihovna [gramodesky, CD, zvukové aj. nahrávky]
- viz autogramiáda, DJing, estráda, kabaret, bál, syntezátor, reostat [kontrolér/ mixpult]
diskreditace kriminalizace a medializace, poškozování něčí dobré pověsti
diskreditovat = připravit o důvěru
- viz ageismus, kredit, kriminál, diskriminace
diskrétní nespojitý, mlčenlivý, zachovávající utajení
ohleduplný, taktní
skrývání, soukromí/ neveřejné
d. zóna, separé, ujednání
- viz diško, privat, trapas
diskrétnost zachovávání svěřených informací v tajnosti
ohleduplnost, taktnost
d. prostor = umožň. nerušenost, bezpečnost a utajení
- viz indiskretní
diskriminacerozlišování
rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku [omezování, utiskování určitých společenských skupin]
- viz ageismus
diskuse diskuze, debata, rozprava, rozmluva, výměna názorů - hledání optimálního řešení
diskutabilní problémy
- viz dišputát, konzultace, dialog
diskvalifikace vyloučení z týmu [mužstva ap.]
potrestání sportovce/ pracovníka za porušení pravidel
- viz aprobace
diskžokej osoba, jež na diskotéce uvádí a mixuje reprod. hudbu ze záznamu [gramo, tape, CD aj.]
diskjockey
- viz diskotéka, Djing/ dýdžej, HD, mastering
dislokace umístění, rozložení, nacházení se
(fyz.) zlom, čár. porucha kryst. mřížky
(med.) změna polohy/ posun
- viz lokace, radar, sonar, GPS
disociace oddělování, rozštěpení, rozplývání, rozpojování, rozklad
- viz asociace
dispečer výpravčí dráhy
post řídící/ servisní služby dolu, továrny, letiště aj.
- viz post
dispense zproštění, osvobození od nějaké povinnosti
dispensární péče - nepovinné sledování a pomoc/ lékařský dohled
disperze rozptyl, rozptylující se, rozklad
obsahující rozptýlené částice
(disperzní lepidlo, struktura/ soustava aj.)
- viz aerosol, emulze, koloid, sprej, suspendace, soustředění
displej zobrazovací jednotka/ obrazovka přístroje [monitoru, mobilu, hodin aj.]
- viz ekran
dispozicerozmístění, rozestavění/ uspořádání
směrnice, pokyny; dispoziční právo k manipulaci/ mání
sklon, zdravotní náchylnost, překážky
- viz pozice, indispozice
disproporceneúměrnost, nerovnoměrnost, nepoměr
(proporcionalita = poměrnost, úměrnost dílů/ částí k celku, k potřebám rozvoje ap.)
- viz porce, proporce
disputace rozprava, debata, odborná diskuze
- viz diskuse
dissonance nesoulad, neshoda
opak konsonance
- viz akord, konsonance, kakofonie
distanční vzdálený, mající odstup, dálkový
vymezovací [podložky k vymezení vůle hřídele apod.]
distingovanýušlechtilý, jemný, uhlazený
distinguovaný/ distingvovaný
- viz imponovat, impozantní
distinkce hodnostni označení na uniformě [pecky, rakvičky, 2. a 5. -cípé hvězdičky, proužky/ prýmky aj.]
epolety (nárameníky)
(šarše = hodnostní stupeň
obchodní značení)
akt vědomí, odrážející rozdíl mezi prvky vědomí [počitky, pojmy ..]
- viz prýmky, vojenské hodnosti, trikolóra, šarše, obchod, rakev
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist