Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
dermatitida(derma = kůže) kožní onemocnění [např. ekzém, vyrážka, furunkl - nežit, ohranič. hnisavý zánět, vřed]
- viz alergie, akné, lupen, opruzenina, venerický
derniéraposlední představení/ uvedení
- viz debut, premíéra, repríza/ opakování, šot, spot
děrný štítekmédium k děrování a pneum. čtení textů ve spec. kódu [KOI, DKOI aj.] k počítač. zpracování a přenosu
obdobou je děrná páska
děropáč masivní truhlářské/ tesařské páčicí dláto
děrovačka kanc. pomůcka k děr. dokumentů [k zakládání do šanonů aj.]
d. děrné pásky/ děrných štítků [k počítačům]
- viz perforace, periférie, sešívačka, šanon
derviš žebravý / tančící muslimský/ súfijský mnich
asketa
desateroI. přikázání Boží: 1. Nebudeš mít jiné bohy!, 2. Nebudeš zneužívat mého jména!, 3. Budeš zachovávat den odpočinku!, 4. Budeš ctít otce a matku svou!, II. 5. Nezabiješ!, 6. Nesesmilníš!, 7.Nepokradeš!, 8. Nebudeš lhát!, 9. Nebudeš žádostiv po ženě bližního svého!, 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!
designace, designování ustanovení, úřední jmenování do úřadu, označení, pojmenování
designovaný
- viz dyzajn
desinfekce soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů
- viz asanace, deratizace, insekt
deskriptivní geometriepromítání 3D útvarů na dvourozměrnou nákresnu
- viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Deskriptivn%C3%AD_geometrie , 3D, geometrie, perspektiva
desktop (desktopový počítač) je klasický stolní počítač [na rozdíl od notebooků {přenosný počítač} nebo iPadů aj. s omezeným vybavením]
- viz PC, IT
despektopak respektování [pokynů, příkazů, zákonů ap.]
projev nesouhlasu, pohrdání, jiného mínění, opovržení
neposlušnost, odboj
- viz respekt
desperát zoufalec, zoufalý odvážlivec, psanec, bandita - [Robin Hood, Ned Kelly, aj.]
despota neomezený vládce, tyran
despotizmus = krutovláda/ krutá panovačnost/ tyranství/ ukrutnost
- viz tyran
destilace zkapalnění par vroucí kapaliny ochlazováním [k získání kapalin o žádaném bodu varu, např. lihovin]
- viz termika
destinace místo určení/ cíl [při cestování letadlem apod.]
předurčení, osud
(departure = odjezd/ odchod, dep. flight = odlet)
- viz arrivee
destrukceničení [samovolné či organizované]
výbuch, zbortění, zničení
destrukční četa
destruktivní [případ/ situace]
- viz likvidace, devastace, asanace, pyrotechnik, detonace, trhaviny, plenit
detašování chemické čištění skvrn - předúprava při výrobě textilií
detašér = čistič skvrn
detašovaný např. odděl. pracoviště/ provoz [detašmán] s omez. spektrem služeb aj.
org. součást vzdál. pracoviště vyššího typu
- viz dependence
detekovat zjišťovat, odhalovat detaily
(detektiv = vyšetřovatel
zast. profous/ žalářník)
z frekvenčního pásma d. hledaný signál
- viz detektor, senzor
detektor aparát ke zjišťování lži, dat, kovů, zdr. funkcí, frekvencí aj.
jako d. býv. krystalek [přijímačů] byl užit krystal galenitu s pérovým hrotem
detence zdržení či zadržení, internace
právní stav [ovládání cizí věci
detentor = vlastník věci, držitel]
detenční ústav [pro nenaprav. zločince]
- viz držba
detendér zkapalňovač plynů
(detenze = uvolnění tonusu [svalového napětí])
detergent syntetický čisticí prostředek [např. k praní, chemické likvidaci výměšků ap.]
- viz macerace
determinace vymezení, určení [pojmu, směru vývoje], vztah mezi určujícím a určovaným
determinování
detonace spalování nadzvukovou rychlostí, kde rázová vlna destruuje (ničivým výbuchem/ třeskem = destrukcí) okolí
- viz destrukce, pyrotechnik
deus ex machinaantický termín dnes užívaný v přeneseném významu jako někdo/ něco náhle se objevující a přinášející nečekané [božské] řešení
deuterium / D"izotop - atom s jádrem 2H [má v jádře po jednom protonu a neutronu a od běžného vodíku se liší atomovou hmotností]
dnes je deuterium využíváno 17 také jako účinný stopovač biochemických reakcí
ve spojení s kyslíkem tvoří ""těžkou vodu"" [do vodíkové bomby]
- viz energie "
devalvace snížení zlatého obsahu/ kurzu, měnové parity peněžní jednotky
(revalvace = zhodnocení, zvýšení směnného kurzu měny)
devastace ničení, pustošení, plenění
- viz decimovat, plenit
děvečka služka
(holčička/ děvčátko/ dívenka od naroz. do 12 let
od 12 let dívka/ děvče
od 15 let děva/ slečna
od sňatku paní/ žena)
- viz panna, seriózní
developer realitní agentura/ kancelář/ služby, realitka
komercionální zprostředkovatel [prodeje nemovitostí aj.]
vývojář
stavitel
- viz realita, komisionář
deviant úchyl/ úchylák, pachatel amorálních/ nemorálních činů
(deviace = odchylka, úchylka
chování porušující sociální normu)
- viz pedofilie, perverze, sadismus
deviza pohledávka v zahran. měně [volná/ vázaná]
může být depon. {jako avoár}, užita k vyrovn. závaz. jako valuta
zisk z činnosti/ jednání
- viz avoáry
devotní pokorný, ponížený, podlézavý člověk, patolízal
- viz mílius
dextrin prášek získaný okyselením bramborového nebo pšeničného škrobu [užívaný k přípravě lepidel a také v hutnictví, papírenství aj.]
dextro- první část slov mající význam pravo- [opakem je sinistro-]
dextrotropní = pravotočivý
dezentýrovat dezertovat, svévolně/ svémocně se vzdalovat/ zběhnout (porušit [voj.] přísahu/ předpis zběhnutím)
dezertér/ desertér = zběh
- viz dezerce
dezert zákusek, poslední část/ závěr menu
d. víno = s vysokým obsahem alkoholu a cukru
desert
- viz delikatesa, dezentýrovat
dezinfekce ničení vegetativních mikroorganismů chemickými a fyzikálními prostředky
prakt. péče o sterilizaci/ čistění živ. prostředí
- viz asanace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist