Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
delikatesa delikatesa, lahůdka, lahodný, labužnická specialita
- viz catering, dezert, gurmán, gastronom, pikantní, delikátní
delikátní jemný
jemnocitný/ taktní
ožehavý, choulostivý, ošemetný, citlivý, vyžad. obezřetnost
- viz delikatesa, dezert, delikt, ošemetný, prekérní, sublimní
delikt (delictum - vina, zločin) poklesek, provinění, porušení zákona/ práva, přečin/ zločin
důsledek protiprávního jednání
(delikvent = viník, provinilec jenž spáchal delikt
corpus delicti = předmět doličný)
- viz emancipace, líčit, relikt
delimitace určení/ vymezení působnosti - hranic [při dělení majetku]
rozhraničení
(demarkační čára = linie oddělující soupeřící státy/ vojska)
delirium zmatenost, obluzené vědomí, duševní onemocnění - kvalitat. porucha vědomí, [„d. tremens“ – chron. alkoh. otrava]
- viz demence, halucinace, iluze
děloha (uterus) vnitřní [plodová] část ženského pohlavního ústrojí
- viz matrix, matice
demagogie argumentace překruc. faktů s cílem získat přízeň posluchače podněcováním jeho citů, hrdosti, egoismu, předsudků ap.
demagog
- viz populizmus
demarše diplomat. důrazné upozornění, protest/ výstraha/ zákrok jedné vlády proti druhé
- viz dementi, edikt, komuniké, memorovat {memorandum}, nóta
demence duševní nemoc - oslabení rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn mozkové tkáně
dementní osoba
- viz amence, delirium
dementi úřední popření nebo vyvrácení/ odvolání zprávy
dementování [příp. s omluvou
dementovat = popírat, vyvracet {chybnou informaci}]
demižon větší skleněná baňatá nádoba s hrdlem, opletená proutím, s jedním či dvěma uchy
demo-část složených slov mající význam lid/ lidový
(demo = demoverze [s omezenou funkčností], ukázka)
- viz demografie, demokracie, demonstrace
demobilizace postupný návrat mobilizovaných vojsk do civilu, zpětný přechod na mírové hospodářství státu a likvidace válečných škod
demografie věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva, výzkumem lidských populací
[demografický
demogr. údaje/data]
demokracie vláda lidu
systém institucí dělby činností a delegování moci - přímé/ rovné/ tajné volby, lidová kontrola
za d. je prioritou člověk
- viz plurarita
demolice likvidace/ bourání nepotřebných staveb [s úpravou terénu]
- viz asanace, brownfieldy, destrukce, klučení, laz, novina, paseka, zplanýrovat
démon dobrý či zlý duch/ ďábel
(démonismus = víra v d., démon. síla/ moc
démonizovat = přičítat vlastnosti d.
- viz démonolatrie, spiritismus, okultismus
démonolatriekult přírodních duchů, bytostí nižšího řádu, oživujících přírodní zákony a jevy
- viz démon, moloch, skřítek
demonstrace [veř.] ukázka
(manifestace, protestní/ vzpomínk./ volební ap. akce/ shromáždění - tábor lidu/ stávkujících)
- viz mítink, monstrózní
Den armádybýv. stát. svátek [6.10.1944 1. čs. arm. sbor na vých. frontě překročil Karpatsko-dukelský průsmyk]
Nynější Den a. je 30.6. - kdy r. 1918 naši legionáři v Darney [Francie] přísahali věrnost budoucímu čs. státu
- viz ČSR
denaturace zbavení přirozených vlastností (např. přidáním nějaké látky
denaturovaný líh aj.)
dendrologienauka o dřevinách [dřevo = lignum]
dendrolit = zkamenělé dřevo
lignát = lis. dřevotřísk. [izolační] deska
- viz hobra, heraklit
dentista zubní technik
- viz stomatologie
denudace snižování zem. povrchu/ obnažování podložní horniny [zvětrávání, svahové pohyby/ přesuny hmot a eroze]
- viz reliéf, metamorfóza, eroze
denunciant, denunciaceudavač, donašeč, kolaborant, bonzák, nasazený špión/ slídil
nařčení, udání, donášení [důvod k propuštění, trestu, odnětí funkce]
- viz bonzák, špión
deodorant tělový sprej proti pocení a zápachu
desodor
- viz odér
departmán (department) označení úseku, odboru nebo oddělení ve státním úřadu
(departement = území/ oblast pod vzdálenou správou země)
dependence (depandant/ detachement) závislost/ oddělení
(d. = ubytovna aj. mimo centr. budovu, přístavek/ pobočka)
- viz detašovaný, filiálka, expozitura
depilace kosmetické odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů
epilace
depo (depot) skladiště
hajcunk/ výtopna lokomotiv
stáj/ místo k ošetření soutěžních vozidel
(deponovat = uložit, dát do úschovny/ banky)
deportace nucené vystěhování, vyvezení [obv. z trestu]
- viz portáž
depozitum (depo-sit/ -zit) vklad, vložená částka
uložená věc či peníze
(depozitář = sklad, ulož. sbírky)
- viz depo, filiálka, hotovost
deprese pokles
skleslost, pocit sklíčenosti
prohlubeň/ proláklina
(opak elevace/ zdvih)
- viz šoufl, stres, migréna
deprimace znepříjemňování, znejisťování někoho [„neuspořádané/ stísněné prostředí nás deprimovalo“]
deprivace ztráta, zbavení/ nedostatek něčeho
strádání, málo mateř. lásky [v dětství], neuspok. biolog.a psych. potřeb, omezení sociálních kontaktů
deputace poselstvo, delegace
vyslaná skupina vyjednavačů/ zastupitelů
deputant = delegát
- viz delegace, mise, parlamentář, deputát
deputát, deputátníknaturální příděl
([pod-] deputátník = zaměstnanec s část. natur. kompenzací výdělku)
- viz delegace nájemný stálý či sezónní pracovník (panského dvora aj.) za smluvní bydlení a naturálie (směl si chovat domácí zvířata)
poddeputát
deratizace aplikace prostředků proti šíření chorob hlodavci
- viz asanace, insekt, brouci
derby velké koňské dostihy
též sportovní utkání tradičních, obvykle. místních soupeřů
- viz dostihy, dostihy, falanga, parkur
derivacezákladní pojem matematiky, konkrétně diferenciálního počtu. Derivace nějaké funkce je změna obrazu této funkce v poměru k nekonečně malé změně jejích argumentů. Opačným procesem k derivování je integrování
- viz http://www.priklady.eu/cs/Matematika/Derivace/Derivace-funkce.alej, integrál
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist