Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
dědek stolice s nožním upínáním (k domácí výrobě dřevěných pomůcek a potřeb {sedačky, hrábě aj.})
děd/ kmet/ stařík
(pejor.) prďola
- viz senior
dedukcededukování - odvozování a usuzování z výzkumů a širš. pozorování k utvoření obecnějšího závěru
dedukovat
- viz redukce, indukce
defaultní (z angl.) standartní, implicitní, konvenční, běžný
- viz standard
defekace vyprazdňování, odstraňování stolice
- viz stolice, mrva, fekálie, sračka, moučnivka, čůrat
defekt porucha [např. prasklá pneumatika, vada na vzhledu]
- viz transplantace
defenestrace vyhození [místodržitelů Martinice a Slavaty + písaře Fabricia] z okna [pražského hradu - počátek husitské revoluce 30.7.1419]
- viz Bílá Hora
defétismus poraženectví, přijetí porážky bez boje [bezradnost/ pohodlnost
kolaborace
následek zrady
solidarita s oběťmi
nihilismus]
deficit manko, schodek, ztráta, nedostatek
[větší vydání než příjem]
- viz defraudace, loupež, saldo, pych
defilé přehlídka, slavnostní pochod před tribunou [defilírka, defilovat před potentáty]
- viz kutálka, paráda, stafáž, špalír, triumf
definice, definovat přesný význam pojmu/ výrazu, stručně objasnit obsah
(definitiva = býv. ustanovení trvalého pracovního poměru ve státní službě [státní dráhy ap.])
deflorace protržení panen. blány [hymen, slizniční řasa, částeč. kryje poševní otvor a chrání proti infekcím
lze koupit umělou p. blánu]
- viz panna, panenství
deformace znetvoř., pomačk., změna objemu a tvaru vnější silou, přetvoř./ poškoz.
deformita těl. orgánů, zásad/ myšlení
- viz devastace, bouchoř, psychopat
defraudace zpronevěra, neoprávněné přivlastnění [zcizení služebních financí {pokladníkem = defraudantem} apod. ]
- viz defraudant
degeneraceznetvoření vývojem [degenerovaná kloubní pouzdra a vazy, degenerovaný rod/ tvor]
degradace snížení, např. hodnosti
[zbavit hodnosti = degradovat]
- viz eskalace, gradace
dehonestovat zneuctít/ urážet/ pomlouvat
dehonestace hodnot/ občanů
(z angl.) honest = počestný, poctivý, řádný, spravedlivý, upřímný
- viz fér, skandál
dejmy kovářské měchy k výhni
(dejmat/ dýmat, nadýmat/ nadouvat/ nafukovat [se], foukat, náfuka)
- viz fuk, ducat/ naducaný, duchna, kouř
dekáda soubor deseti prvků
interval deseti dnů v měsíci [první d. = 1. – 10. den, druhá = 11. – 20. den, třetí = 21. den až posl. den měs.]
- viz interval, kvartál
dekadence úpadkovost, uměl. směr zač. 20. století, bohémský pesimismus
16
dekadický desítkový
(desítkář = vedoucí skupiny, skupinář)
dekalo ztráta na hmotnosti vysycháním apod. [řešená přívažkem či slevou]
kalo
dekameron příběh/-y deseti dnů, soubor deseti příběhů [např. Bocaccio]
děkan akademický hodnostář - vedoucí fakulty VŠ [úřad děkana = děkanát]
katolický duchovní/ farář
(slang.) díky, poděkování
dekatování (textil) úprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením [ustalování jejich lesku a zábrana srážení]
dekl příklop, poklop, víko
deklamace přednes [rétorika]/ výstup, exposé, deklamování, interpretace
(aktovka, skeč, rytmodeklamace, melodram
recitace, recitál ap. - formy veř. projevu)
deklarace veřejné, obvykle slavnostní prohlášení či vyhlášení [přiznání, oznámení]
celní d. - celní hlášení
- viz proklamace
deklasovánípokles/ ztráta důvěry/ postavení
(deprivace = neuspokoj. důlež. psych. či fyzické potřeby
cit. strádání
chudoba)
- viz emoce
deklinace sklon, náklon
úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku
výchylka magnetické střelky [kompasu, buzoly]
skloňování
- viz azimut, inklinace, slunovrat
dekokt odvar (decoctum) pevné drogy [kořeny, kůra, semena, dřevo či lodyhy - musí být vyvařeny, aby se uvolnily jejich obsahové látky]
dekolt, dekoltáž obnažení ženského hrdla, šíje a horní části trupu, zejména poprsí, hlubokým výstřihem oděvu
- viz prsa, ňadra
dekor slavnostní či umělecká výzdoba/ ověnčení, ap.
- viz dekorace, dekorování, dekórum
dekorace ozdobné/ dekorativní doplňky
divadelní ap. výprava [např. kašírované předměty, rekvizity, stavby/ kulisy, praktikáble = skládací stupínky]
dekorování (slavnostní) udílení/ propůjčování vyznamenání (medailí, řádů), cen, aj.
dekorovaný porcelán [cibulák, henrieta aj.]
- viz dekórum, keramika
dekórum zachovávání společenských zvyklostí (dodržovat d. v jednání - slušnost, zdrženlivost, vážnost, důstojnost)
- viz dekorování, protokol
dekovat se(z něm Deckung - úkryt) odejít, ukrývat se, zmizet z očí, schovávat se
- viz pakovat
dekret úřední ustanovovací listina, nařízení, nařizovat dekretem
nadekretovat
(oktrojovaný = vnucený, nařízený)
- viz charta, office
dělat pracovat [dodělat - dokončit; nadělat - forotu, ostudu, dluhy, řeči]
nedělat - hlouposti, chyby, nic/ zahálet
obdělat - pole, maso
oddělat - odkrýt, ubít
podělat - pokálet
předělat - změnit
přidělat - zvětšit, připevnit
sdělat - shrnout, sejmout, složit
udělat - vyrobit cosi/ věc, pořádek
dělat mistra
vydělat - peníze/ vejdělek, kůži
zadělat - těsto, zamontovat, zatarasit, zamazat
atp. - užívat různé předpony)
(DS = dělnická strana)
d. drahoty
činit, konat/ vykonávat, provádět práci/ činnost
zastávat nějaké místo/ funkci
(slang.: uďál [udělal] ap.)
- viz dílo
dělba d. práce [rozdělení původních činností na dílčí/ spec. operace pro snazší dosažení celk. výsledků]
uplatňuje se i mezi státy
- viz racionalita
delegace, delegovánípřenesení pravomocí/ zmocnění
poselstvo/ deputace/ mise
zvolený/ vyslaný/ pověř. člen/ delegát/ zást./ parlamentář skup./ týmu
- viz deputát
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist