Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
deterministickývlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím
determinizmusnázor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí
všeobecné zákonitosti příčiny a následku
determinovatpředurčit/ určit/ obdařit vlastnostmi nebo nasměrováním vývoje
dědinavesnice, osada, ves/ víska
- viz aglomerace, bydliště, extravilán, farma, kolonie, obec, Potěmkinovy vsi, ranč, sám, sídlo, statek, usedlost
děkuji(hovorově) anglicky - senkjů
německy - dankešén
francouzsky - mersi
rusky - spasíbo
- viz nerozumím, prosím
diagramgrafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu
v matematické statistice znázornění četnosti jevu
diatonická stupnice(hud.) Durová a mollová tónina jsou tzv. diatonické tóniny [každý tón je od sousedního tónu vzdálen o jeden nebo o dva půltóny]
- viz stupnice, tónina
diatonika(hud.) skladebný sloh opírající se o tónovou soustavu diatonické stupnice
možnosti diatoniky rozšiřuje chromatika
- viz tónika, chromatika
diskriminantpolynom, pomocí něhož můžeme vypočítat řešení obecné kvadratické rovnice, případně určit, zda a kolik má rovnice řešení
- viz diskriminace
disruptoryhormonálně aktivní látky, schopné narušovat hormonální komunikaci mezi buňkami organismu [např. DDT či endosulfan mohou napodobovat účinek estrogenů; Vinclozolin nebo linuron buňkám blokují schopnost přijímat signály androgenů, ap.]
viz estrogen
distálnívzdálenější (opak = proximální/ bližší)
divadelní formyburleska, groteska, skeč, šantánské písně, kabaret, recitace, rytmodeklamace, tanec, zpěv, aktovka, agitka, fraška, scénka
divinacevěštecký dar, věštění, výklad horoskopu
- viz horoskop, orákulum
divizna(verbascum) na 350 druhů této dvouleté byliny až 2,5 m vysoké [užívaná proti kašli, chrapotu, při zánětu průdušek, astmatu]
divočinadivoká příroda, divoce rostoucí/ množící se [porost, havěť], divoká zvěř [produkty z ní]; divoši, divokost, nevázané chování [nekázeň ap.]
- viz civilizace, progres
dítě štěstěnyMá či získá nač si zamane
vše se mu daří podle přání a vůle, aniž by se muselo více snažit
narodilo se v příznivém postavení hvězd a prostředí
- viz osud
dlaňplocha ruky s předloktím se označuje jako palmární volární, opačná [hřbetní] část ruky jako dorzální [na noze podobně - plantární a dorzální]
- viz části těla
dolce(hud.- čti dolče) s citem, sladce
- viz notace
domácímajitel nájemného domu [pan domácí]
přídavné jméno k věcem v domácnostech i zdomácnělým zvířatům ap.
(podobně domovník/ správce náj. domu)
donátor(donare – darovat, věnovat) osoba, která vlastním nákladem vytvořila hodnotu a tu někomu odkázala dedikací (darovacím dokumentem)
dopaminchemická látka vznikající v mozku [přenáší nervové vzruchy svými receptory citlivými na neurotransmitery; funguje i jako neurohormon tvořený v hypotalamu]. Tím, že vědci podali prekurzor D. testovaným osobám, zajistili mozku větší přísun Dopaminu a došlo k nečekanému uhodnutí symbolu [mozek si tím událost lépe zapamatoval]; Dopamin hraje úlohu v mechanismech odměny, strachu, potěšení a závislosti
- viz hypoptalamus, psychóza
dozorčí radakontrolní orgán [akciové] společnosti, volený valnou hromadou [akcionářů]
člen dozorčí rady nesmí zastávat další funkce v dané společnosti
dramaaudiovizuální umělecké dílo, patřící spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry
děj je tvořen pomocí monologů a dialogů postav
základem dramatu [divadelní hry] je střet, konflikt postav
k nejdůležitějším žánrům patří:
  1. Tragédie = hra s vážným obsahem, v níž se hrdina dostává do konfliktu se silnějšími silami, než je on a jimž podléhá, často i umírá
  2. komedie = veselohra - druhý základní žánr dramatu, jenž posuzuje život z veselejší stránky
  3. činohra = hra s vážným námětem o životě obyčejných lidí, zakončená smírně nebo smutně, nikoli však tragicky

  4. - viz tragedie, horor, sci-fi, thriller
drapákvýměnná část stroje k rozrývání/ drápání/ seškrabování
též např. buldozer, skrejpr, grejdr [stroje k úpravě silnic ap.]
drásotškrábání, drásání [např. v krku ap.]
- viz drůzy
drezura, drezúrazákladní jezdecká disciplína
výcvik [série cviků] zvířat a cvičenců
drezér = cvičitel
dréz = týmový cvičební úbor
- viz drill, falanga
drobdrůbeží vnitřnosti
drůbek
- viz kaldoun
druhdyjindy, dříve, kdysi, někdy, občas/ časem
družicetelekomunikační družice jsou umělé satelity Země
- viz http://www.eltasat.cz/clanky/slovnicek
državypanství, bývalé vévodství aj. [dědičné] pozemky ve vlastnictví pánů/ šlechty za feudalismu, někde i dodnes
- viz historie
dřenídřina [namáhavá opráce]
vydřená [rýha], prodřená [díra v oděvu/ obalu]
drhnout, zadrhávat
duál, duálníběžné množné číslo - hovorově [části těla, v technice] duální vysílání, duální zvuk
- viz debl, intervaly, pár, simpl
durdit sepopuzeně se zlobit/ hněvat/ čepýřit/ horšit [na kohosi]
durmanrostlina z čeledi lilkovitých s jedovatými alkaloidy
dvojkolkajednonápravový dostihový vozík pro 1 - 2 osoby a 1 tahouna - klusáka
- viz kára, povozy
dycinky(slang) vždy/ vždycky, pořád, stále
- viz furt
dychtit, dychtivěpo něčem toužit/ toužebně
tužby, snažení
džunglehustý tropický les, nedotčený lidskou činností. Džungle není vědecký pojem a má širší význam než například deštný prales [Mauglí vychován vlčí smečkou]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist