Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
dupačky pletené oblečení pro kojence a batolata
- viz batole, svetr
duplikát přesná kopie
duplicita = zdvojení, dvojkolejnost, dvojnost/ tupl, [tupl.j vobklad, tupl. čára, tuplák píva - 1 litr]
- viz alternace, debl, klíč, multi-, paré
dur, durace tvrdý/ pevný [durová hud. stupnice]
tvrdnutí vazivové tkáně
ovlivnění investičních/ finančních rizik
UH novodur aj.
důra (Dura = lat. tvrdý) běhna, coura, náročná rajda, záletná, hloupá/ stupidní a protivná ženská/ větroplach
dural lehký pevný kov [Al + příměsi Cu, Mg])
- viz elektron
duration vážený průměr hodnot hotovostních toků [používá se ke zjištění, zda míra změny ceny cenného papíru je dostatečná k dosažení zisku]
durch/ turch(z něm.) skrz [„jsem promočenej turch/ durch-und-durch/ až na kůži“ = skrz naskrz
„zahrajem si durcha“ v mariáši = karet. hra]
dusání/ dusot zhutňování/ pěchování rozprostřeného materiálu/ zahrnutého výkopu [válcováním, tloukem či strojním pěchovačem]
půdu lze také napouštět zpevňujícími roztoky, příp. prokládat soudržnými materiály [tyče, skel. aj. síťě]
- viz bitumen, břízolit, štěrk
dusit omezit dýchání ucpáním nosu, úst - až k zástavě srdce (udušení = smrt pro nedost. dýchání)
kuchařsky dusit maso aj.
utlumit, přidusit něčím zvuk
dusit se vztekat se, jednat zhurta a podrážděně, křičet
zlobit se zklamáním
obtížně dýchat [dusivé prostředí, nedostatek kyslíku]
dusítka mechanický systém k tlumení rozeznělých strun či hud. nástrojů, nebo k vyluzování zvuk. efektů
dusit = tlumit [např. výstup tónu z korpusu trubky]
důstojnost váženost/ vážnost, ctihodnost, vznešenost [důstojný/ velebný pán/ důstojník]
slušnost, vhodnost [žítí „v nedůstojných podmínkách“]
dušení nedostatečné dýchání
uškrcení/ udušení/ zadušení
násilný stisk hrdla, úst/ nosu
- viz zalknutí, kuckat
Dušičky Den památky všech zemřelých (2. listopadu)
dušovat sezaklínat, přísahat, ujišťovat, zaručovat, přesvědčovat o své pravdě ["na mou duši", "na maminčinu smrt"]
- viz křivopřísežník
dutinka papírová trubička s filtrem k naplnění tabákem
izolační trubička na vodiče
d. pro šroub do zdi
dutina v materiálu = kaverna, bublina
- viz drúza
důtka výstraha
nižší dočasný trest
důtky/ knuta
(hist. právo „železa“ [ordálie] = přísaha s prsty na žhavém železe)
- viz karabáč, pouta, právo útrpné
dužina obvodový dílec sudu apod. (slícované dužiny dřevěných nádob stahuje bednář/ bečvář kovovými obručemi)
též vnitřní dužnina/ plodů [tykev/ /turek, dýně, meloun, mango, lilek, okurka, cuketa, patizon, baklažán, rajče, paprika/ kapie aj.], prutů černého.bezu
- viz dřeň, měl, třeň
dvih arze
zdvih nohy při tanci
lehká doba/ dvih = nepřízvučná slabika verš. stopy (opak teze/ klad)
- viz teze
dvoják kulovnice se dvěma, vedle sebe umístěnými hlavněmi s drážkovaným vývrtem
- viz dvojka, zbraně
dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek
dvojhláska (diftong) dvojzvuk [spoj. dvou vokalických {=samohlásk.} či sonórních {=plně zvučných} prvků do jedné slabiky, např.: ou, ei, eu, oi, ai, au]
- viz bigram
dvojka brokovnice s dvěma hlavněmi umístěnými vedle sebe
- viz zbraně, pažba
dvojkolejnostspravování nějaké činnosti/ provozu po dvou liniích [dvěma orgány/ institucemi současně, kdy dochází k nedorozuměním/ problémům]
dvorana velká místnost, hala, sál [taneční, divadelní, tělocvična aj.]
(předsíň, síň, chodba, kuloár, schodiště … = spoj. místnosti)
- viz foyer, parter
dvouletka (1947-1948) státní hospodářský plán na poválečnou obnovu Československa
dvouruční k práci pro 2 osoby [např. pila]
(obouruč = držení oběma rukama
dvouušní = koš/ nádoba pro 2 ruce i 2 osoby
dvojkolo = tandem)
dyftýn označení pro měkké [zplsťované] tkaniny z mykané/ česané vlny a také z bavlny ve vazbě útkový atlas nebo křížový kepr [na pláště aj.]
dýchánek přátelské/ společenské posezení, besedování při kávě aj.
- viz doderná, siesta, táčky
dyk (nářečně) vždyť/ však
(dycky/ dycinky = vždy/ vždycky/ pokaždé znova)
dýmovnice prostředek k signalizaci, k imitaci výbuchu, nebo k zadýmování a znemožnění pozorování
(pod. je výbuška/ dělobuch k výbuchu/ -ům)
dynamický silový, [týkající se energie/ pohybu/ pohonu/ rychlosti vývoje/ spontánní aktivity včetně učení a fyzičky/ získávání zkušeností praxí]
- viz induktor
dynamo generátor stejnosm. proudu [otáč. cívky mezi magnety vzniká indukcí ss. proud sbíraný kartáči]
dnes se princip d. užívá jako el. brzda
- viz induktor
dynastie panovnický rod [vladařský, dědění rodových tradic ap.]
- viz monarchie, emir / -át, mafie, klan
dyndat škemrat, prosit, žadonit, žebrat
dysfunkce (zdrav.) narušená normální funkce orgánů
dyslálie porucha řeči - špatná výslovnost ap. [hledat pomoc u logopeda]
(dysgrafie = porucha motorické složky psaní)
- viz patlavost
dýško (slang.) diškrece, tuzér, bakšiš [dar od cesty/ výslužka, vázané]
tringeld = spropitné
- viz diskrétní
dyzajn (design) účelné a estetické tvarování, navrhování
vzhled, tvar
(dyzajnér = projektant, návrhář)
dyzentérie střevní úplavice, akutní a vysoce infekční [smrtelné] průjmové onemocnění
[amébová disentérie]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist