Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
drúzy (mineralogie) geoda čili drúza je kámen uprostřed s dutinou, po obvodě vyplněnou malými nebo velkými krystaly směřujícími dovnitř
- viz drúza (medicína) drobné útvary [např. žlutavá zrníčka, ve hnisu aktinomykózy, v histol. útvarech v CNS při neurodegener. chorobách, na očním pozadí aj.]
družba mládenec/ partner drůžičky
utužování vzájemného přátelství a pomoci v nouzi [slavnost, často s přípitkem]
(družina = skupina, ekipa)
drůžička děvče ve sváteční říze, provázející s mládencem/ družbou nevěstu a zpravidla jí nesoucí vlečku
- viz družba
družstevnictví vzájemná spolupráce členů - plánované hospodaření dle stanov, výstavba a všeob. rozvoj [včetně kultury a péče o blaho členů]
- viz družstvo
družstvo skupina [voj./ sport. aj. {soutěž.} jednotka, tým]
práv. subjekt - svépomoc. spol. [bytové, výrobní, konzumní, pojišť., spořitelní, cestovní aj.]. se členy, kteří si volí představitelstvo
družstvo podniká, družstevníci se podílejí na rozvoji i výsl. hospodaření podle stanov [např. d.: Oul, Včela, Družka, III. Kampelička, Rovnost, JZD, Kooperativa v.o.d.]
Mezinárodní rada družstev
- viz družstevnictví, JZD, konzum, kooperace, záložna
dryáčník šejdíř, chvastoun, mluvka, tlučhuba
- viz dryják, šarlatán
dryjáktéž dryák = lektvar, mastičkářský extrémě silný léčivý nápoj [např. d. kerkonošský: směs jalovcové šťávy, pepře, vavřínu a kafru
d. se dělá i z jiných bylin a 20 přísad/ ingrediencí]
- viz dryáčník, šarlatán
držadlo madlo, úchyt, chyt
heft = držadlo/ rukojeť nářadí
[bezpečnostní] zábradlí [schodů aj.
držák/ ucho/ ouško/ poutko k uchopení/ zavěšení [nádoby, pánve aj.]
držba (possesio) ovládání určité věci, kdy držitel s věcí nakládá jako s vlastní [liší se od pouhé detence, kde detentor [vlastník/ držitel] věc jen ovládá
držitelem tedy může být především vlastník věci, ale kromě něho i jiná osoba která věc nabyla v dobré víře
(vydržení = držitel může věc vydržet [získat její vlastnictví], pokud ji nepřetržitě drží tři roky [movitost] či deset let [nemovitost]
- viz detence, vydržení
držgrešle lakomec, skrblík, krkoun, škrob, skoupý židák, škot/ skot, škrt
(grešle = historická drobná mince)
- viz tolar, chamtivost
držhubné (slang.) podplácení, úplatky - korupce
- viz kulich, korupce, prebendy
držka (vulg.) ústa/ pusa/ huba/ čuňa/ tlama/ morda/ papula/ klapačka
[dostat držkovou = vynadáno/ vyhub./ facku
otevřít si na koho d.
- viz kritika, pajšl
dřeňdužnina, vnitřní část zubu, melounu aj., morek kosti (medulla ossea, tkáň v níž vznikají krvinky)
- viz měl, dužina, třeň, morek, chudokrevnost
dřeváky, dřeváčky cukle, obuv ze dřeva vydlabaná [obutí chudých, užívané do chléva, ke klouzání
holcštyflata - dřevěné podešve s páskem či koženým aj. svrškem]
dřevěné nádoby korbel, díž/ -ka, putna/ -týnka, škopek, sud, káď, voznice/ lejta, dřez, okov, džber, máselnice, konev, koryto, bečka, štandlík, vana, necky, troky aj.
dřevomobil automobil na dřevoplyn [s vlastním generátorem dřevoplynu] - vyrovná se provozu elektromobilu [v Evropě užívaný v l. 1920 -1950]
dřevomorkadomovní houba (Serpula lacrymans, též choroš plástvový či brvitý aj.), způsobující za vlhka rozpad dřeva
- viz hniloba
dřevoplyn užíval se místo benzínu k pohonu aut [vůz měl generátor plynu a v pytlích zásobu dříví, k cestování mu stačila sekyrka]
- viz dřevomobil
dříktrup, hlavní nosná rovná část válcového či kuželovitého stožáru/ hřebu/ nýtu/ šroubu ap. [někdy kannelovaná], nahoře obvykle zakončená hlavicí/ hlavou a dole patkou/ špicí/ závitem
(kannel = podélný [hladký, segment. či elipsovitý] žlábek na válcovém dříku/ sloupu)
- viz hlava, matice
dřímat být v polospánku, podřimovat, usínat únavou [„přišla na mě dřímota“]
- viz šlofík
dřina lopota, velká námaha, rasovina, otročina
udřenej/ upachtěnej/ sedřenej = těžce unavený/ uondaný fyzickou námahou, zesláblý
odřenina, oděrka
dštít veřejně vznášet hněvivou kritiku za nemístné chování/ jednání
sršet [síru, oheň], zle lamentovat, sesílat hromy a blesky
dštění
duatlon atletická disciplína složená z běžecké části, následované cyklistickou částí a ukončená opět běžeckou částí
dub listnatý strom s tvrdým ušlecht. dřevem
jeho plody/ semena jsou žaludy
na listech d. místy vyrostou kulaté duběnky dříve užívané k výr. inkoustu
dubiózní pochybný, nejistý, nespolehlivý, pofidérní
dublet ekvivalent či varianta
sdružená dvojice/ dvojtvar [např. sluha - slouha]
(tupl/ -ovanej = dvojitá dávka, dvojitý)
- viz debl, dabing
ducat dusat, cpát, pěchovat, (naducaný slamník - nacpaný)
(zem/ beton se zhutňují pěchy/ dusáky aj.
oseté plochy se válcují
drcání hlavou)
dudlík šidítko, kousátko, cumel
savička na kojeneckou láhev
- viz cumel, batole, šidítko
dudy chodský a skotský píšťalový hud. nástroj s měchem k dudání
(převislé faldy těla i oděvu
dudák = hráč na dudy
karetní hra
zn. piva)
- viz píšťala
due diligenceproces komplexního poznání, zmapování, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu
výstupem z due diligence je zpráva s rekapitulaci sebraných poznatků se zdůrazněním těch rozhodujících
- viz fúze
due diligenceproces komplexního poznání, zmapování, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu
výstupem z due diligence je zpráva s rekapitulací sebraných poznatků se zdůrazněním těch rozhodujících
- viz fúze
duel souboj dvou soků před svědky [na pistole za účasti parlamentářů/ svědků podle hist. pravidel]
duál = dvojitý
- viz klání, ruská ruleta
duchna peřina, přikrývka [prošívaná deka] vyplněná draným prachovým [husím aj.] peřím
(sport) doskok. žíněnka
- viz doderná, polštář
dukát zlatá mince - platidlo 14. - 16. století
jídlo - dukátové buchtičky v sladké omáčce
důlčík kilner/ kirner, důlkovač (k označení středu vrtu)
- viz průbojník, turšlok
dum dum haagskou konvencí r.1907 zakázaný typ střely [s upilov. špicí, naříznutým pláštěm či s dutinkou k tříštivě-trhavému účinku
VB a USA nepodepsaly]
dumat přemýšlet, hloubat, být zadumán/ zádumčivý
(dumka = druh lidové písně
duma = rus. sněm)
dumping (dampink) druh cenového podbízení [prodej pod cenou]
státem podporovaný ztrátový vývoz [poškoz. konkurence]
duny písečné přesypy
duo, duet, duetodvojice, dvojitý, dva hlasy/ dvojzpěv, dvojjaký, pár/ -ový
duobus = bus napájený z troleje nebo baterií
duodeno- = dvanáctníkový
- viz bi-, mono-
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist