Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
dabing nahrávání překladů k filmům aj., dabovat [dabér]
dublovat/ alternovat / dablér/ dublér = kdo herce aj. alternuje
- viz debl, alternativa, kaskadér
dacannadávka darebákovi/ zlému, povýšeneckému člověku
rošťák, darebák, lump
dadaizmus avantgardní umělecký směr [od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století], dada
[hledání východiska ve strachu z války
přehánění až úpadek]
dafnie vodní blechy, až 3 mm drobní sladkovodní korýši, hrotnatky [přirozené krmivo pro většinu ryb]
- viz nítěnky
daktyloskopie nauka o kožních lištách [užívaná k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů]
- viz identita, DNA
dales bída, finanční tíseň
dálkoměr inteligentní přístroj k přesnému měření vzdálenosti laserem nebo ultrazvukem [náhrada měřítek a pásmových měřidel]
- viz automat, intelekt, zvuk
dálkovod potrubní dálkové podzemní transportní vedení: vodovod, parovod, plynovod, ropovod, produktovod
dálnopis (hist.) klávesový stroj s typovým košem k psaní textů [na pásku či listy] s dálkovým přenosem el. signálů [Baudot]
- viz telegraf, fax, psací stroj
Damoklův meč(báje) meč visící nad hlavou
hrozba stálého nebezpečí
- viz gordický uzel, Ikarova křídla, Rubikon, Sysifova muka, Tantalova muka
damping (dumping) důsledek nadvýroby [levnější prodej vyváženého zboží za hranicemi než ve státě výroby, příp. prodej pod výrobní cenou]
dampr (dumpr) vozidlo k místnímu přemísťování/ vyklápění zeminy aj.
dan stupeň zkušeností hráče urč. her [právo nosit pásek urč. barvy]
dancing večerní zábavní podnik, tančírna
- viz bar
dančice, danělasamice daňka [nemá paroží, kdežto daněk má velké lopatovité paroží
mládě je danče]
dar, darovat věnovat dar, podarovat
věno/ -vání
dáreček [kdos/ něco podezřelého]
dardametoda trhání skal/ betonu a rozrušování hmot bez výbuchu [hydraulickým tlakem až 365 tun]
prohra [nakládačka]
karetní hra
zájmová skupina
(arabsky) andělé
jméno
darling [důvěrné oslovení] míláček, drahoušek
- viz nautila
darmo marně [zbytečné plýtvání časem]
daremný = marný, zbytečný
zbůhdarma
- viz mrhání
darmota (Bumelia) strom z Jamajky s jahodovitými plody - proti průjmu
severoamer. strom - bílá kůra proti zimnici
Ďarmoty město u B. Štiavnice
databanka PC software a data/ záznamy na nosičích různého typu k běžnému užívání i zálohy, patřící jednomu vlastníkovi či instituci
- viz masmédia
datle (Phoenix dactylifera) hnědé oválné plody datlovníku, pochoutka, energetická a vitaminová bomba
datlování neumělé psaní klávesnicí
(datel (Picinae) černý šplhavý pták, ťuká zobákem do kmenů)
- viz ptáci
dav neuspořádaný shluk lidí
- viz chumel, mítink, shromáždění, plénum
dávat do-/ po-/ při-/ vy-/ roz-/ u-/ dávat
[dávka/ -y mateřské, nemocenské.., d. jídla, přídavek]
- viz dar, porce
dávit ucpat či stlačit hrdlo/ hltan a tím omezit polykání i dýchání
udávit se, zadávit koho
de facto podle skutečnosti
(de iure = [de jure] = právně/ podle práva
de luxe = luxusní, přepychový)
dealer (z angl.- čti dýler) obchodník/ prodejce, zprostředkovatel/ jednatel/ makléř
- viz distribuce, burza, byznys, obchod
debakl velká prohra, úplná porážka, neúspěch, pohroma
debet dluh
záporný zůstatek na účtu
levá strana účtu, má dáti
debilita lehký stupeň slabomyslnosti
- viz moron
debl (double) [např. v tenisu] čtyřhra = hra ve dvojicích
double = kočičí/ falešné zlato
duál = dvojitý
- viz dabing, duplikát, simpl, singl, stereo
debut první vystoupení před veřejností
- viz spot, premiéra, repríza, derniéra
debužírovatrozmařile hodovat, konzumovat samé dobroty a pití
- viz bendit, špornajs, trachtace
děcák dětský domov [socální zařízení]
- viz ubytování
decentní slušný, jemný, přiléhavý, nevtíravý, zdrženlivý, nenápadný [nejen člověk, ale třeba klobouk]
- viz nápad
decibel (dB) logaritm. jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku
měřítko podílu dvou hodnot, uplatňované v akustice [zvuk TV = až 60 dB]
decima desítkový interval
duodecima = interval 12 tónů/ 19 půlt.
- viz škála
decimálka přenosná páková váha se závažími (k vážení pytlů, košů, nádob, beden aj.)
- viz SI, váha
decimovat popravovat každ. desátého
týrat mořením hlady, opilstvím, podáv. drog, šikanou, nedbalostí
zdecimovaný - poničený
ničit, hubit
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist