Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene C

Počet nalezených zmínek: 272    

1    2    3    4    5    6    7   
chalupník pův. usedlík, mající chalupu a nejvýše 20 korců polí, malozemědělec [dřevozemědělec/ kovozemědělec - po sklizni pracoval v továrně
chameleon zvířátko ze skup. ještěrů [mění barvy podle okolí, živí se hmyzem, chováme jej v teráriu]
[úsloví: chová se jako chameleon]
- viz mimikry
chamrať drobotina
nepříjemná svoloč, chátra z podsvětí, nezdvořáci, verbež, sebranka, sběř, banda
- viz ksindl, lůza, svoloč, underground
chamtivost touha po nadbytku, spoléhání na nahromaděný majetek
- viz držgrešle, kapitalizmus, lakomost
chápat pochopit
chápavý - rozumem, chápavý/ ovladatelný ocas opice
opakem je nechápavý - slabomyslný
charakter souhrn vlastností určujících chování
povaha
vystupování/ herecký projev
odlišnosti písma ap.
(charakteristika = popis podst. znaků)
chargé d‘affaires [šarže dafér] diplomatický zástupce nejnižší hodnosti
dočasný diplomatický zástupce vedoucího zastupitel. úřadu
- viz ambasador
charisma přitažlivě vyzařující, charakteristický osobní rys
- viz šarm, fluidum
charita dobročinnost/ lidumilnost, organizovaná a prokazovaná na podkladě křesťanské lásky a účastenství s postiženými
- viz donor, sociální
charitativní dobročinný
ch. akce = dobrovolně konané sbírky/ učinkování aj. ve prospěch potřebných
soc. péče a pomoc
ch. organizace/ spolky
charta základní listina zaručující práva/ zásady [Magna ch. libertatum - Velká listina svobod
Charta lidských práv, aj.]
- viz memoáry, office
charter [čártr] charterový vytěžovací let, letecká linka mimo letový řád
chasa čeleď/ čeládka, skupina (parta, sešlost, skupina) chasníků a děveček, mládeže (hospodářských zaměstnanců)
chat (z angl. - čti čet/ -ování) krátká komunikace/rozhovor dvou či více lidí prostřednictvím komunikační sítě Internetu
chatování
- viz facebook
chata rekreační objekt v přírodě [zahrádkářský, letní/ zimní/ horský objekt/ ubytovna, příp. hotelového typu]
chatrný opotřebený, rozpadávající se věc/ na rozpadnutí - vyhození
cheesecake (cheese-sýry,cake-koláč) - dvouvrstvý pečený dezert [krusta z rozdrob. sušenek a sýrová/ tvarohová vrstva
též nepečená varianta]
chelatace chem. proces odstraňování toxických kovů obsažených v iontech roztoků, oxidech a solích [v půdě, rostlinách, živočiších], přispívající k ozdravění
cherubín cherub, krásná mytologická bytost, nebeská bytost, anděl
cherubíni = strážci světla a hvězd
- viz mytologie
chiméra vidina, přelud, nestvůra, sužující myšlenka/ meta
chlácholitmírnit
mírnit vlídným slovem i sliby, uklidnit, ukonejšit
- viz konsolidace
chlamydie třetí světově nejzávážnější infekč. nemoc [napadá pohl. orgány, plíce, klouby, srdce a mozek
přenos sexem, nečistotami i vzduchem]
chlap, chlapisko silný muž, chlapák
pochlapit se = zachovat se odpovědně
(chlapec = mladý hoch/ mládenec)
chlast (slang.) pití [kořalka, alkoholické nápoje]
chlastat, vyžunknout
vožungr, vochmelka, chlastoun/ vochlasta = opilec/ kořala/ spiťar/ pijan/ pivař
chlebárna ústa [„Zavři tu chlebárnu a kušuj“ - kušovat = nemluvit/ mlčet]
- viz kušna
chlebníkbatoh/ malá torna/ taška [pouzdro na mapu]/ brašna/ mošna - s ramenním popruhem a kapsami
viz ruksak, tornistra
chlebodárcezaměstnavatel
kdo poskytuje bezplatné sociální služby [charitní organizace ap.]
chlemtat (u zvířat) žrát/ pít tekuté žrádlo z koryta apod.
- viz pomeje, šlichta, žraní
chlév, chlív, chlívekkravín, vepřín, konírna/ stáj se stáními pro koně, kotci aj. pro jiné tvory [tury, ovce, kozy, vepře, husy ... ]
nepořádek
chlévská mrva
- viz ustájení, stáj, stání, salaš
chlípný prostopášný, zpustlý, smilný, oplzlý, vilný - chlípník/ chlípnice, zpustlík, násilník, exhibicionista, pornomil, ...
- viz perverze, onanie
chlum zalesněný vrch/ kopec
- viz háj, brdo
chmura zachmuření/ smutno, můra/ noční motýl, noční výčitky svědomí
chňapka kuchyňská bezpečnostní rukavice na horké předměty [podob. jsou zimní bezprst. rukavice = palčáky]
chňapat = uchopovat, lapat
Chodové hist. strážci české hranice podél Českého lesa [Domažlicko, Chodsko - národopisná oblast, nářečí]
- viz Valaši
chody koně krok, klus, cval, trap, trysk
- viz druhy koní, trap, cval
chocholouš pták s chocholkou na hlavě
- viz fedrpuš
cholera akutní smrtelná nakažlivá průjmovitá nemoc, přenášená člověkem, znečištěnou vodou a potravou (bakterie Vibrio cholerae)
cholesterol steroid nutný k tvorbě hormonů a vit. D
nebezpečí aterózy - zanášení cév cholesterolem [omezit jídlo, cvičit]
chomáč, chumáčshluk čehosi, útržek vaty, vatový tampon, smotek vlasů, chlupy, peří, hrst sena, zcuchané nitě, apod.
schumlaný chumáč
- viz chumel, houf, shluk
chomout čalouněná část postroje (často s pochvou pro bič, zavěš. na krk/ šíji tahounů [rčení „už je pod chomoutem“ = ženatý/ vdaná])
- viz jho, cemr
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist