Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene C

Počet nalezených zmínek: 272    

1    2    3    4    5    6    7   
centnéř býv. jednotka váhy, závaží 100 liber
(metrický cent [zn. q] = 100 kilogramů)
- viz ccm, SI
centr, centrum střed, středisko, hlavní stan. (centrála/-ní = ústředí/ -ní [řízení, topení aj.], velín)
centrovat - usměrnit na střed
(elektrocentrála = zdroj el. proudu)
centrifuga odstředivka
(urychlovač element./ jaderných částic [betatron, cyklotron ...])
- viz cyklon, odstředění
cenzor/ cenzurastátní kontrolor/ dohlížitel s právem zákazu zveřejň. státně škodlivé informace
cenzura zaznamenaných informací
- viz veřejnost, utaj. skutečnosti
cenzus, censussoupis/ sčítání obyvatel, někdy též podmínka k dosažení volebného práva [volební, majetkový, věkový c., c. pobytu]
- viz cenzůra, koncensus/ -zus
cepovat mlátit cepem [obilí]
vycvičit/ přimět k poslušnosti [vycepovat]
- viz biják
cerbulát (zast.) mozeček [jitrnice, uzeniny]
cervulát
- viz knak
cereálie obiloviny - hlavní složka výživy národů po tisícíletí [pšenice, žito, oves, ječmen, rýže, kukuřice, čirok, proso, pohanka a amarant]
- viz amarant, lepek, mouka, obilniny, otruby, pukance, seitan, vejražka, zrniny
cerebrum mozek
cefalo-/ kefalo- = hlava/ -vový/ mozek/ -zkový
- viz centr, centrum, EEG
ceremónieokolky/ ciráty
obřadní zvyklosti při slavnostní příležitosti (často přehnané a nežádoucí)
ceremoniál = postup obřadu
ceremoniář = obřadník
- viz cavyky
certifikace 1. přezkoušení kvality produktů, služeb a způsobilosti pracovníků určenou zkušebnou dle norem + vystavení certifikátu/ oprávnění k užívání/ provozu
2. úřední ničení přebytečných zásob a vyřazeného materiálu = [z]certifikování, certifikátor, c. komise
certifikát průkaz, osvědčení, potvrzení, ověření správnosti
elektronicky podepsaný veřejný klíč asymetrické šifry, který vydává s dočasnou platností certifikační autorita
klient se jím prokazuje při elektronické komunikaci
CRL = seznam zneplatněných digitálních certifikátů
cervikalgiekód diagnózy dle MKN-10: M5420 až 29 - Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, dorzalgie [bolest začíná od krku a odtud se šíří do ramen (trapézy) a v těžkých případech do paží - pohybové obtíže]
(cervikální spondylóza = výsledek degenerativních změn meziobratlových plotének v důsledku stárnutí, bolestí krku a ramen, hlavy a záhlaví, radikulárních [kořenových] symptomů a spondylogenní cervikální myelopatie = SCM)
cesta silnice/ komunikace - jedno-/ obou-/ -směrná [polní/ lesní, úvozová/ v odkopu/ na náspu], zpevněná [štěrková/ živičná, dlážděná/ beton., jedno- či více-/ -proudá, přímá/ křivolaká, v nadjezdu/ podjezdu/ tunelem/ po estakádě
hlavní/ vedlejší, dálnič. přivaděč/ spojka/ objezd/ obchvat, dálnice/ /autostráda]
(cestování dopr. prostředky do práce - pracovní aj., dlouhá/ úmorná c.
uzavřená c.)
- viz doprava, estakáda, štět, turizmus
cestmistr býv. šéf okr. cestářů, org. údržby pozem. komunikací
[cestář = uniformovaný údržbář býv. silnice obecní, okresní, státní]
- viz turistika, cesta
cestovní horečka(agryfobie) stres, strach z cest. letadlem, lodí ap. - napětí, teplota, průjem, zimnice, bolení hlavy, mořská nemoc/zvracení aj.
- viz fobie
cetanové číslo kvalita/ vznětlivost motorové nafty [minimálně 51]
(cetan = lineární nasycený uhlovodík)
- viz oktanové číslo, opacita
cíbek (zast.) posměšný posunek (strčení palce mezi ukazovák a prostředník)
- viz gesto, prostředníček
cicatsát (např. mateřské mléko z cecíku/ prsu/ bradavky, kojit nemluvně, kojenecká láhev]
(cecík = struk vemene)
- viz kojná, au pair, au pairs, dojička, odsávačka
cicero základní typografická/ tiskařská míra [Didotův systém]: 1 cicero = 12 bodů po 0.376 mm = 4,51 mm, [2660 bodů tvoří 1 metr]
cicmat se muckat/ líbat se s někým
- viz flirt
cicvár (radix) pelyněk, kurkuma, žlutý kořen [semínko užív. proti škrkavkám, kořen proti plísním, zánětům v tráv. traktu aj., žlučopudné účinky]
- viz kozalec
cídidlo leštidlo
cídit, na-/ vy-/ leštit [třpyt/ záře/ -it]
- viz bleskovka
cifra číslice, číslo, numero [z něm.]
(ciferník = část hodin s čísly a ručičkami/ rafijemi/ rafičkami
[slang.] ksicht/ obličej
ciferný = číselný)
- viz numero
cifršpión účetní, matematik, programátor, revizor/ kontrolor, šifrant/ luštitel, křížovkář
ciglina/ cidlina(něm. Ziehklinge) škrabací/ cídicí ocelový plátek s ostrými hranami [k vyrovnávání dýhovaných aj. ploch]
cihlička býv. žehlička ohřívaná na plotně
malá cihla (např. zlata)
- viz mandl
cikán, cikánka (pejor. cigoš/ -ka) hist. pojmenování Rómů
(cikáňata - pejor. název pro klubko dětí bez ohledu na národnost či barvu pleti)
- viz Róm, etnický
Cikáni Romové [v něm. zemích Sintové] - etnikum z Přední Indie, před staletími usaz. v Evropě, Americe aj.- indoárijského typu, indoevropské jazyk. skupiny
cikorka pražený drcený kořen čekanky [jako bezkofeinová náhražka kávy = curifinda]
- viz žitovka
cimbál (zast. kobos) přenosný deskový vícestrunný hudební nástroj s paličkami, příp s pedály
souprava hodinových [věžních] zvonů
cimbuří ozubené zakončení vrcholu hradby s ochozem pro stráže a obránce hradu
cimprdlich přecitlivělý, bojácný [posera/ bábovka], stydlivý, opatrný
citlivý = háklivý
(něco rozsekat na “cimpr-campr“ = úplně)
cimra místnost, pokoj/ kuchyň/ světnice/ sednice/ seknice, jizba
(kvelb = klenutá místnost
bazarová prodejna)
- viz krcálek, dvorana, ratejna
cingrdlátka ozdobné přívěsky, ověsky [lustru aj.]
kastaněty, chrastítka, flitry ap.
- viz flitry, kastaněty
cink, cinkovánírohové spojení prkének rybinovitými čepy [na cink, polocink či skrytý cink]
(cink = [slang.] oční zákal
taj. znamení)
- viz klinkání, rybina, šlicování
cinkot zvonění, cinkání/ bimbání zvonkem, rolničkami, zvonkohrou, číšemi/ sklenkami, mincemi, xylofonem, trianglem, aj.
- viz cink, klinkání
cinta, cintat kdo stříká jídlo aj. kolem sebe, pocintá/ pokecá okolí
(též stříkat, šplíchat/ šplouchat
cintat = mluvit/ kecat/ pindat nesmysly)
- viz brynda
cíp [šípovitý] výběžek
cíp/ šos kabátu, roh peřiny aj.
hvězdička tří-/ troj- / pěti- /- cípá aj.
cípatý
rohový/ rohatý, třírohý
- viz šos
ciráty okázalosti/ účelové zdržování oficialitami
okolky, ohledy, cavyky, též [šikanózní/ byrokratické] průtahy, obstrukce
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist