Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova bajka

Počet nalezených zmínek: 1    

bajkaveršovaný či prozaický alegor. příběh, v němž zvířata, rostliny nebo věci jednají jako lidé, často s mravním ponaučením [Ezop, Krylov, Olbracht]


Možná související slova

Slovo bajka se objevilo ještě zde:
bájemýtus, bájesloví
smyšlenky
pověst, příběh, do nějž dávní lidé vložili své představy o vzniku světa, člověka, přír. jevech, životě pozemském i posmrtném
- viz bajka mytologie
epické žánry1. Bajka = veršovaný nebo prozaický alegorický příběh, ve kterém zvířata, rostliny nebo věci jednají jako lidé. Často obsahuje mravní ponaučení
2. Báje = mýtus = příběh, do něhož dávní lidé vtiskli své představy o vzniku světa a člověka, o přírodních jevech, o životě pozemském i posmrtném
3. Pověstpříběh, který má skutečné historické jádro opředeno fantazií
4. Pohádka = lidové vyprávění smyšleného příběhu nevázaném na konkrétní prostor a čas
hrdina překonává nástrahy s pomocí nadpřiroz. bytostí a dobro vítězí nad zlem
5. Povídka = příběh s jednoduchým dějem a několika postavami, jejichžcharakter se nevyvíjí. Bývá zakončena pointou
6. Novela = příběh s podobnými vlastnostmi jako povídka, ale s více postavami, zpravidla také končí pointou
7. Román = příběh s bohatým dějem, četnými epizodami a mnoha postavami
hrdinové procházejí vývojem
8. Biografie = životopis = záznam vybranýchfaktů a událostí ze života jednotlivce, často významné osobnosti
9. Autobiografie = vlastní životopis autora
10. Epos = veršované vyprávění s bohatýmdějem
11. Legenda = vyprávění o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců
12. Kronika = letopis = chronologický záznam historických událostí
epikavyprávění příběhu, kde dějovost členíme na velkou, střední a malou
k základním žánrům patří: lyrika, epika, drama a vše s tím spojené
K základním lyrickým žánrům patří: píseň, elegie, epigram, epitaf, óda, pásmo veršů, sonet [znělka]
K zákl. epickým žánrům patří: bajka, báje, pověst,pohádka, povídka, novela, román, biografie, autobiografie, epos, legenda, kronika
Lyricko-epické žánry: balada [chmurný děj často s trag. koncem]
romance [veselá báseň - protiklad balady]
poema [rozsáhlá dojemná básn. povídka]
- viz poezie, žánr
mytologie(mythologie, bájesloví) věda zabývající se studiem mýtů [vyprávěním mýtů/ příběhů z historie]
mýtus/ mýthus
- viz bajka, báje, legenda, mýtus
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist