Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene B

Počet nalezených zmínek: 522    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
binární dvojkový
[dvojk. soustava používá jen dva symboly: 0 a 1, ano a ne, proud a bezproud, resp. mocniny čísla 2 = binární čísla]
- viz bit
binokl optický přístroj se dvěma okuláry: brýle/ brejle, cvikr/ skřipec, lorňon, dalekohled, mikroskop …
- viz monokl, lorňon, lupa, optika, skřipec
binom (matem.) dvojčlen [binominální = se dvěma jmény]
(monom = jednočlen
polynom = mnohočlen
binomický ...)
- viz kóta, trichotomie, triptych
bio-týkající se živých organizmů
(biologický; biopsie = odběr a vyšetření vzorku tkáně)
- viz biologie, fauna, flora, biotop, halucinace
biocenóza ekologicky vyvážené společenství organizmů v určitém prostoru [cenóza]
- viz biotop
biograf kino [ozvučené hlediště s projektorem a promít. plátnem - v přírodě nebo v sále]
(kinetika = nauka o dráze bodů/ těles v pohybu)
- viz biják, kynolog
biografie popis života určitého člověka, životopis [jde-li o popis vlastní osoby, je to autobiografie]
- viz curriculum vitae
biographie mat. s fotogr. pamětí - schopností návratu do pův. tvaru či barvy např. teplem [spec. textil, slitina kovů, složení barev]
- viz curriculum vitae
bioluminiscence světélkování, spontánní luminiscence některých živých organizmů [rybka neonka]
(světélkovat může i tlející pařez aj.)
biomasa váha všech organizmů v daném okamžiku v určitém prostoru
obnovitelný zdroj energie na jednotku plochy/ objemu
- viz pramen
bioplyn hořlavý plyn z tlejícího bioodpadu [mrva apod.] v neprodyšně uzavřených blocích [nejen pro ohřívání, ale i k výrobě elektřiny]
BIO-potraviny p. neobsahující zdraví škodlivé látky [t.j. získané pěstěním, chovem a zpracováním předepsanými metodami, bez chem. hnojiv ap.]
biotop [habitat] prostředí/ místo života rostlin a tvorů, ovlivněné živou složkou přírody - biotou
např. zahradní koupací bazén/ jezírko
- viz biocenóza
bípr (pípák, pips, berdina) zvukový signál/ [lavinový] signalizátor
- viz majáček
biřic pověřený vykonavatel úřední moci
(najatý voják: dráb, pochop [pomocná stráž], mušketýr)
biřmování katolická svátost křesťanské dospělosti
upevnění víry (z latinského „confirmo”, tj. upevňuji)
- viz konfirmace
biskup nástupce apoštolů ustanovených Ježíšem - správce círk. diecéze [biskupského obvodu]
(drůbeží řiť [má tvar biskupské mitry])
- viz diecéze
bisquit, biskvit(bis coctus, fr. biscuit) cookie, cracker - piškot, suchar, sušenka, keks [cvíbok - 2x pečený chléb]
neglazurovaná keramika
alkohol - vinné brandy, Cognac
bit [b] jednotka informace (např. ano/ ne, plus/ mínus, 1/0)
8 b [bitů] = 1 B [Byte - bajt]
vyšší jednotky: kilo-/ mega-/ giga-bajt [= kB/ MB/ GB]
bití b. holí aj.- trest
vlnobití [mořské], hromobití [následek blesků], odbíjená [sport]
zabití [násil. smrt]
pobití [např. plechem]
na-/ vy-/ bití baterie ap.
bitrate udává počet bitů, pomocí kterých je zapsána jedna vteřina záznamu [čím větší bitrate, tím lepší kvalita, ale menší komprese a větší soubor]
- viz MP3
bitter bittery = hořké lihoviny [pův. amara/ žaludeční léky]
vinné aperitivy, hořké likéry, jako např. kořenové a bylinné pálenky
BitTorrent PC klient - nástroj pro peer-to-peer [P2P] distribuci souborů [.torrent], jímž jsou datové přenosy rozkládány všem stahujícím klientům
- viz PC
bitumen střešní krytina [asfaltová lepenka s tenkou vrstvou speciální drti]/ térový [izol./ střešní papír]
živice [asfalt, tér/ thér ap.]
živičný povrch silnice ap.
bity nástrčné profily do ručních nástavců a vrtaček [ploché či křížové šroubovací bity, šestihranné {imbus} profily, vrtáky, dláta či frezenkovací hvězdičky]
bivak (bivac) tábor/ ležení v přírodě beze stanů, nouzový kryt v nepříznivých podmínkách [horolezecký/ rybář. aj. nocleh v přírodě. - bivakování]
bizam kožišina z ondatry, bisam - (ondatra pižmová = vodní savec z čeledi myšovitých, podčeledi hrabošovitých, původem z Ameriky)
- viz pižmo
blábol, blábolenínerozumné/ nesmyslné/ bláznivé řeči psychopata
časté ústní napadání spořádaných lidí
blaf nedobré jídlo
kec/ nepravda
[blafák = obehrání protihráče fintou
blafovat/ prášit = lhát]
- viz bluf, bublina finta, latina
blaho (pocit) - pocit štěstí, spokojenosti, blahobytu, blaženosti [je mi blaze]
(blahovičník - eukalyptus, subtrop. strom pův. z Austrálie, léčivá rostlina)
bláhový pošetilý, pomýlený, nerozumný snílek, fantasta [bláha]
bláhovost, pošetilost
blamáž ostuda, zesměšnění
(blamovat se = zesměšnit se, odejít s ostudou)
blankyt azurová modř, lazur [azurové nebe]
(jiné je blanket = prázdný formulář)
- viz lazura, sinat, formulář
blanšírováníbílit, bělet
blednout, vyblednout
přikrášlovat, lakovat na růžovo
bělení zeleniny/ ovoce/ masa - spařením/ ponořením do horké vody [k snadnějšímu odstranění slupek a blan, zachování šťavnatosti a vitaminů]
blata místy bahnitá/ rašelin. lužní louka, mokřad, slatina, močál
(bláto = rozmoč. zem. s bahn. loužemi
bahno = usaz. kal/ sediment
bahenní
močálovitý)
blavajs (slang.) nějaké jídlo - spíše nevzhledné, blaf
- viz blaf, plavajs
blb idiot, pitomec, tupec, hlupák, vrták, slabomyslný/ dementní jedinec
blbiny = stupidity/ hlouposti/ vtipy
(voj.) blboun = velký ovocný knedlík
blboun nejapný(Didius Ineptus/ Raphus cucullatus/ dodo) dronte mauricijský byl asi metr vysoký nelétavý pták z ostrova Mauricius
blechy (paraziti) drobný 1-7 mm černý skákavý hmyz sající krev a přenášející choroby [mor]
společenská hra s kolečky/ knoflíky
- viz veš
blejzr(blazer) jednořadové delší sako sportovního stylu
dámská lehká halena [vycpaná ramena, nárameníky, velké kapsy - volný střih]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist