Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene B

Počet nalezených zmínek: 576    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
bi-předpona znamenající dvojný ap.
[bimetal = sloučenina/ slitina dvou kovů
bicykl = jízdní kolo
bistabilní el. obvod]
bianko(bianco) bílý, čistý
nevyplněný či neúplně vyplněný formulář, doklad, šek - bez podpisu/ k dodat. podpisu či jen podpis na čistém listě
- viz vakát
biatlon(b. stihací, štafetový aj.) kombinace běhu na lyžích a střelby z malorážky [příp. běh na lyžích nahrazen během
letní b. = na kolečk. lyžích]
skiarc = lukostřel. b.]
Bible [svatá]Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) obsahuje několik nábož. knih v jednom svazku, např. ve vydání české Bible Kralické z r.1613
soubor posvátn. spisů judaizmu [Starý zákon] a křesťanství [Nový zákon]
hypotéza vzniku vesmíru
biblický [námět oslav. Boha]
- viz hypotéza, žalm
bibliotékaknihovna
součástí knihoven bývají zvl. oddělení - pro disková a další média včetně filmů, též speciální archivy
- viz archiv
bíbrtvarované vousy: bradka, plnovous, strniště
(pejzy = licousy, lícní vousy/ kotlety, šístky/ šísy [=zakroucené pejzy]
knír/ -ek = vousy pod nosem)
bobr
bicepsdvojhlavý, např. sval na paži
bicí nástroje(zvané též perkuse / perkuze) jsou pravděpodobně nejstarší a také nejobsáhlejší skupinou hudebních nástrojů. [K vytváření zvuku dochází pomocí úderů do nástroje, třesením nástrojem, či škrábáním na nástroj]
- viz perkuze
bicyklvelociped/ jízdní kolo
pův. „velké“ mělo přední kolo vysoké se sedlem [bez šlapek] spojené s nižším zadním kolem
později dostalo řidítka a šlapky
také se vyrábělyb. dřevěné s rámem a otoč. řidítky k odstrkování nohama [jako na koloběžce]. Nakonec byly bicikly kovové, s koly drátěnými a ráfky s gum. obručemi, šlapkami s řetěz. převodem a přehazovačkou na zadní kolo, brzdami, sedlem a nosičem zavazadel
nejnovější b. mají motor. pohon, osvětlení, rychloměr aj. doplňky
bičnástroj kočího/ vozky/ oráče aj. k pohánění tahounů a výcviku koní
jezdec. bičík
malým bičem děti švihají rotující káču)
bičování = fyz. trest
bičištěpružný prut biče [i přes 2 m] s okovaným držadlem (doplněním práskacím řemínkem [cca 1-2 m] vznikne bič)
- viz bič
bičnout sevyprovokovat se k vyššímu výkonu
- viz burcovat, posera, troufnout si, vzmužit se
bídanouze, ubohost, utrpení, nedostatek [živobytí, potřeb]
mravní/ duševní b.
bědování
zbědovaný, bídník, chudák
výstraha: „běda vám“
bídák = lotr
bidetsedací toalet. mísa s mycími tryskami, často v kombinaci se záchodem (opatřená „prkénkem“ s víkem pro funkci splach. klozetu)
bidloantény, vahadla, vlajkové žerdi, závory, k plavbě odrážením a k mnoha dalším potřebám
(bydlo = byt/ bejvák)
bidlokulatina – peň, tyč, bidýlko, hřad, násada k nářadí, jako hasičský hák, na podpěrách jako klepadlo koberců či k sušení, pabuza, sloup/ stožár osvětlení,
biedermeier[bídrmajer] umělecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století
- viz sloh/ -y
bienáleumělecká přehlídka pořádaná vždy po dvou letech
bifé(buffet) rychlé občerstvení [automat, bistro, čajovna/ kavárnička/ pizzérie]
- viz kabaret, bar, té
biflováníučební dril - memorovat a učit se věci/ texty/ písně/ data/ činnosti zbytečně nazpaměť [vlivem mentorského vlivu školy a rodičů]
- viz memorování, mentor,pedagog, šprt
biftekpřírodní řízek z hovězího masa, beefsteak
bifurkacerozdvojení, rozvětvení, rozvidlení, rozeklání [např. řeky, nervů, cév, rozekl. lví ocas]
bigamiemuž ženatý s dvěma ženami či opačně - žena s 2. muži]
(v islám. náboženství může mít muž více žen a může se ženit i s dětmi)
- viz manželství, islám
bigbít(z angl.: big beat - velký rámus) keltská rock. hudba - džez - blůs [jazz, blues]
rock and roll [rokenrol], rytmus, kytary, bicí ...]
- viz syntezátor
bigotní(z fr. bigoterie) slepě/ fanaticky věřící, pobožnůstkářský, nesnášenlivý, netolerantní, pokrytecký člověk
- viz modlitba, pobožnost
bigramdvě [i stejná] písmena jdoucí za sebou [podobně trigram - složen ze tří písmen [ABC, ACB, BAC, XXX ap.]
- viz kryptologie, hlásky, dvojhláska
bichle(z něm. Buch) kniha
- viz album, brožura, předsádka, vazba, zabukovat
biják(slang.) biograf/ kino, film. představení
hlavní část cepu
- viz biograf, cepovat, diapozitiv
bikejízd. kolo
[biker/-s = cyklista/ motorkáři
mountainbike = horské trek. kolo
bikerský
fourcross = horský cyklocross]
- viz bicykl, Eska, tandem, velociped
bikercyklista, motocyklista, velocipedista
velodrom - cyklodráha/ okruh
bike = dvojkolo, jizdní kolo, moped, skůtr, motorka, ap.
pod. je trojkolka
bikinydvojdílné dámské plavky
atol Bikini - jeden z Marshalových ostrovů Tichého oceánu (zkoušení jaderných pum)
Bílá Hora8. 11. 1620 v bitvě na B.H. byla vojska čes. stavů utlač. habsburky poražena
27 českých pánů bylo sťato a nastal 300-letý RU útlak a rekatolitace Čechů
bilancepřehled o celkovém stavu/ výsledku činnosti k určitému datu
bilbord(z angl. billboard) velkoplošná inf./ reklamní/ plakátovací tabule
- viz panel
biliárkulečník (stůl s mantinely a koulemi strkanými tágem [holí]
strčená koule se má dotknout dalších koulí = karambol [ty se sčítají])
- viz tágo
bílitmalovat interiér nebo i vnějšek objektů roztokem hašeného vápna (např. štětkou na bidýlku)
(slang.) vybílit = vše roztřískat, vykrást
bílý kůň(slang.) nastrčená osoba kvůli daňovým únikům
- viz fiškus
bilý trpaslíkastronomický objekt vznikající zhroucením hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti
vyzařuje energii nashromážděnou za aktivního životahvězdy a chladne
- viz supernova, vesmír
binárnídvojkový
[dvojk. soustava používá jen dva symboly: 0 a 1, ano a ne, proud a bezproud, resp. mocniny čísla 2 = binární čísla]
- viz bit
binokloptický přístroj se dvěma okuláry: brýle/ brejle, cvikr/ skřipec, lorňon, dalekohled, mikroskop …
- viz monokl, lorňon, lupa, optika, skřipec
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist