Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene B

Počet nalezených zmínek: 576    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
belinacyklist. přilba
bělobaanorganický [titanový aj.] pigment do barev
(bělima = oční neprůhledné bělmo - lat. sclera)
- viz albín
belvedér(belvedere) rozhledna
belví(fr. bellevue) krásná vyhlídka
benditzbytečně/ rozmařile utrácet, hýřit, prošustrovat majetek
debužírovat, opíjet/ přejídat se
- viz gembler, droga, prošustrovat, trachtace
bendžo(banjo) drnkací/ trsací hudební nástroj [s napjatou kůží]
- viz trsací
benedobře
nota bene = mimoto, dokonce, a to
udělat si bene/ dobře, dopřát si něco příjemného
- viz notabene
benefityposkytnuté [zaměstnanecké] výhody [slevy, jízdenky, bydlení]
benefice = dobročinná akce ve prospěch herce ap. [představení, prodej upomínek aj.]
Benelux[Belgie-Nederland-Luxembourg] přímořské soustátí v záp. Evropě
Benešovy dekretypsal je v exilu v Londýně a po válce na území ČSR [v době neexist. Nár. shromáždění v duchu spojenec. smluv
schválením novým NS se staly zákony]
benevolencedobrá vůle, laskavost, tichý souhlas, shovívavost, tolerance, učinlivost
(benevolentní = shovívavý, laskavý, blahovolný, blahosklonný)
bengčert
četník
kriminalista
bengálrámus, kravál
bengálský [řecký] oslnivý nekouřící oheň [užíval se v Byzantsku při slavnostech i ve válkách
nelze hasit vodou
užívá se dosud]
beransamec ovce
(přeneseně: tvrdohlavý jako beran
rozhodný, neústupný, rezolutní, rázný člověk)
- viz skopec, maso, rezultát, beránek
beránekmalý beran
velikonoční pečivo z pečicí formy [- viz mélšpajs]
oteplovací kožešina s krátkým vlasem (na límce, manžety, čepice, štucly)
mráček na obloze [beránky předpovídají dešťové počasí]
b. = tichá/ potutelná osoba [„já nic, já muzikant“]
(kožich, přikrývka, předložka)
- viz mílius
beraniceušanka, zimní kožešinová čepice s tkanicemi, kryjící uši i tváře
(papacha = jednoduchá vysoká [kozácká] kožešinová čepice)
beranidlokonstrukce s [těžkým] ručním či strojním beranem [k zarážení pilot, bourání objektů, aj.]
beranit = zarážet do země, bourat aj.
- viz topor, pilota
bérec, bércovýnoha od kolena k nártu
b. má kost holení [tibia] a lýtkovou [fibula]
[bércový vřed ap.]
beri-beri(též beriberi či beri beri) onemocnění nervového systému z nedostatku thiaminu [vitaminu B1], projevující se těžkou letargií, únavou a postiženímkardiovaskulárního, nervového, svalového a trávicího systému
berle, berlička(zdrav.) podpažní hůl
pedum [obřadní/ pastýř. hůl]
(přeneseně) využívání nějaké/ něčí podpory/ pomoci v jednání
- viz chůdy, sukovice
beruškaužitečný brouček - sluníčko sedmitečné [líkviduje mšice na stromech]
besídkaaltán, lehká krytá zahradní stavba (odpočinkové respirium)
dětské kulturní vystoupení či besedování
bestnejlepší
bestseller = žádaná/ úspěšná kniha, film [prostě něco úžasného apod.]
- viz hit, šlágr
bestiešelma/ kruté zvíře/ netvor, surový člověk/ ukrutník
též nadávka např. „bestie jedna“
bestiální
bestselerčtenářsky i obchodně úspěšné liter., hudeb. ap. dílo
bestseller
- viz best, grandiózní, hit, impozantní, šlágr
bešamelzákl. omáčka [světlá jíška s mlékem, cibulí a kořením - dle fr. markýze {Béchameil}]
Betlémměsto v Izraeli/ Palestině - rodiště Ježíše Krista
Betl. kaple v Praze
vánoční vyobraz. Ježíška/ jezulátka v jesličkách - tzv. betlém
- viz Ježíšek, Vánoce
betonumělý kámen [směs cementu s pískem a vodou dle receptu]
(„je to na beton“ = jisté/ pravda)
- viz armování, cement, předpjatý beton, překlad
betonychrániče proti úrazu [při nebezpeč. činnosti/ sportech - např. výbavy hokej. brankářů]
bezdomoveckdo ztratil možnost obživy a bydlení, nuzák/ žebrák/ tulák, homeless [houmles]
(apolita/ apatrida = osoba bez státní příslušnosti)
- viz azyl
bezmála, málemskoro celé/ prázdné, neúplný či téměř určitý počet [např. polovina, metrák/ q, půllitr ap.]
mít namále [málem by spadl, mohl se zabít ap.]
bezpečnostní páspás přidržující osobu k sedadlu auta
vyhražená plocha/ nástupiště aj. - při pohybu vlaku/ činnosti stroje musí být uvolněny
bezpečnostní zámekdruhy z.: zadlabací dózický
s cylindr. vložkou
na čip. kartu
biometrický na otisk prstu
visací z. [příp. s čipem]
- viz šperovat, sichrovat
bezpáteřníbezcharakterní, bezzásadový, nespolehlivý [korouhvička, převlékač kabátů]
- viz maloměšťák, páteř
bezpečnostochrana životů před vnějš. vlivy - zajištění kontroly stavu a funkce objektů/ zařízení, včasného varování, zásahu a pomoci
mít připravené spojení, potřeby proti požáru aj. nebezpečí, dodržovat předpisy o bydlení, chování a dopravě (včetně dokladů, stavu vozidla a ochr. prostř.)
- viz PIN
bezprizornínemající domov, bez dohledu, toulavý, opuštěný, nikomu nepatřící [dítě/ občan, zvíře/ pták aj.]
- viz adopce, antoušek, bezdomovec, ujec
bezvavýborný, bezvadný, bez vady
bezvědomízástava funkcí nervového systému - postižený nereaguje na oslovení a dotyk
b. rozdělujeme do tří skupin - mdloba [synkopa], sopor [reaguje nabolest] a koma [nereaguje vůbec - volat resuscitaci, záchr. službu]
(chrčí-li či vůbec nedýchá, ihned zahájit masáž hrudníku a umělé dýchání)
bezvěrecateista, svobodomyslný člověk bez nábož. vyznání/ víry
- viz víra, árijec, pohan, ateismus, luterán
běžnýobyčejný, obvyklý, všední, normální, nenarušený [nikoli zvláštní či mimořádný, extrovní]
- viz aféra, báje, extra-, sport, triviální, účet
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist