Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene B

Počet nalezených zmínek: 522    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
bezp. pás pás přidržující osobu k sedadlu auta
vyhražená plocha/ nástupiště aj. - při pohybu vlaku/ činnosti stroje musí být uvolněny
bezp. zámekdruhy z.: zadlabací dózický
s cylindr. vložkou
na čip. kartu
biometrický na otisk prstu
visací z. [příp. s čipem]
- viz šperovat, sichrovat
bezpáteřní bezcharakterní, bezzásadový, nespolehlivý [korouhvička, převlékač kabátů]
- viz maloměšťák, páteř
bezpečnost, bezpečnostní ochrana životů před vnějš. vlivy - zajištění kontroly stavu a funkce objektů/ zařízení, včasného varování, zásahu a pomoci
mít připravené spojení, potřeby proti požáru aj. nebezpečí, dodržovat předpisy o bydlení, chování a dopravě (včetně dokladů, stavu vozidla a ochr. prostř.)
- viz PIN
bezprizorný, bezprizornínemající domov, bez dohledu, toulavý, opuštěný, nikomu nepatřící [dítě/ občan, zvíře/ pták aj.]
- viz adopce, antoušek, bezdomovec, ujec
bezva výborný, bezvadný, bez vady
bezvědomízástava funkcí nervového systému - postižený nereaguje na oslovení a dotyk
b. rozdělujeme do tří skupin - mdloba [synkopa], sopor [reaguje na bolest] a koma [nereaguje vůbec - volat resuscitaci, záchr. službu]
(chrčí-li či vůbec nedýchá, ihned zahajte masáž hrudníku a umělé dýchání)
bezvěrec ateista, svobodomyslný člověk bez nábož. vyznání/ víry
- viz víra, árijec, pohan, ateismus, luterán
bi- předpona znamenající dvojný ap.
[bimetal = sloučenina/ slitina dvou kovů
bicykl = jízdní kolo
bistabilní el. obvod]
bianko (bianco) bílý, čistý
nevyplněný či neúplně vyplněný formulář, doklad, šek - bez podpisu/ k dodat. podpisu či jen podpis na čistém listě
- viz vakát
biatlon (b. stihací, štafetový aj.) kombinace běhu na lyžích a střelby z malorážky [příp. běh na lyžích nahrazen během
skiarc = lukostřel. b.]
Bible [svatá]Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) obsahuje několik nábož. knih v jednom svazku, npř. ve vydání české Bible Kralické z r.1613
soubor posvátn. spisů judaizmu [Starý zákon] a křesťanství [Nový zákon]
hypotéza vzniku vesmíru
biblický [námět oslav. Boha]
- viz hypotéza, žalm
bibliotéka knihovna
součástí knihoven bývají zvl. oddělení - pro disková a další média včetně filmů, též speciální archivy
- viz archiv
bíbr tvarované vousy: bradka, plnovous, strniště
(pejzy = licousy, lícní vousy/ kotlety, šístky/ šísy [=zakroucené pejzy]
knír/ -ek = vousy pod nosem)
bobr
bicykl jízdní kolo, velociped
(též horská/ trekingová kola, motorová kola [s pomocným motorkem], rehabilitační Rotoped aj.)
- viz bike, galuska, velociped
bič nástroj kočího/ vozky/ oráče aj. k pohánění tahounů a výcviku koní
jezdec. bičík
malým bičem děti švihají rotující káču)
bičování = fyz. trest
bičiště pružný prut biče [i přes 2 m] s okovaným držadlem (doplněním práskacím řemínkem [cca 1-2 m] vznikne bič)
- viz bič
bičnout se vyprovokovat se k vyššímu výkonu
- viz burcovat, posera, troufnout si, vzmužit se
bída nouze, ubohost, utrpení, nedostatek [živobytí, potřeb]
mravní/ duševní b.
bědování
zbědovaný, bídník, chudák
výstraha: „běda vám“
bídák = lotr
bidet sedací toalet. mísa s mycími tryskami, často v kombinaci se záchodem (opatřená „prkénkem“ s víkem pro funkci splach. klozetu)
bidlo kulatina – peň, tyč, bidýlko, hřad, násada k nářadí, jako hasičský hák, na podpěrách jako klepadlo koberců či k sušení, pabuza, sloup/ stožár osvětlení, 8 antény, vahadla, vlajkové žerdi, závory, k plavbě odrážením a k mnoha dalším potřebám
(bydlo = byt/ bejvák)
biedermeier[bídrmajer] umělecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století
- viz sloh/ -y
bienále umělecká přehlídka pořádaná vždy po dvou letech
bifé (buffet) rychlé občerstvení [automat, bistro, čajovna/ kavárnička/ pizzérie]
- viz kabaret, bar, té
biflováníučební dril - memorovat a učit se věci/ texty/ písně/ data/ činnosti zbytečně nazpaměť [vlivem mentorského vlivu školy a rodičů]
- viz memorování, mentor, pedagog, šprt
biftek přírodní řízek z hovězího masa, beefsteak
bifurkace rozdvojení, rozvětvení, rozvidlení, rozeklání [např. řeky, nervů, cév, rozekl. lví ocas]
bigbít (z angl.: big beat - velký rámus) keltská rock. hudba - džez - blůs [jazz, blues]
rock and roll [rokenrol], rytmus, kytary, bicí ...]
- viz syntezátor
bigotní (z fr. bigoterie) slepě/ fanaticky věřící, pobožnůstkářský, nesnášenlivý, netolerantní, pokrytecký člověk
- viz modlitba, pobožnost
bigram dvě [i stejná] písmena jdoucí za sebou [podobně trigram - složen ze tří písmen [ABC, ACB, BAC, XXX ap.]
- viz kryptologie, hlásky, dvojhláska
biják (slang.) biograf/ kino, film. představení
hlavní část cepu
- viz biograf, cepovat, diapozitiv
bikejízdní kolo
[biker/-s = cyklista/ motorkáři
mountainbike = horské trekové kolo
bikerský
fourcross = horský cyklocross]
- viz bicykl, Eska, tandem, velociped
bikiny dvojdílné dámské plavky
atol Bikini - jeden z Marshalových ostrovů Tichého oceánu (zkoušení jaderných pum)
Bílá Hora 8. 11. 1620 v bitvě na Bílé Hoře byla vojska čes. stavů utlačujcími habsburky poražena
27 českých pánů bylo sťato a nastal 300 letý rakousko-uherský útlak a rekatolitace Čechů
bilance přehled o celkovém stavu/ výsledku činnosti k určitému datu
bilbord (z angl. billboard) velkoplošná inf./ reklamní/ plakátovací tabule
- viz panel
biliár kulečník (stůl s mantinely a koulemi strkanými tágem [holí]
strčená koule se má dotknout dalších koulí = karambol [ty se sčítají])
- viz tágo
bílit malovat interiér nebo i vnějšek objektů roztokem hašeného vápna (např. štětkou na bidýlku)
(slang.) vybílit = vše roztřískat, vykrást
bílý kůň (slang.) nastrčená osoba kvůli daňovým únikům
- viz fiškus
bilý trpaslíkastronomický objekt vznikající zhroucením hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti
vyzařuje energii nashromážděnou za aktivního života hvězdy a chladne
- viz supernova, vesmír
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist