Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene B

Počet nalezených zmínek: 576    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
baráž(barrage) jedno či série utkání dvou soupeřů se stejným počtem bodů k určení postupujícího v soutěži
(alternativy: hráz, jez, clona, příval ap.)
barbakanpředsunuté opevnění, střílna
- viz šišarda
barbar, barbarstvíprehistorický člověk, neuměl, neandrtálec, divoch, primitiv, nevzdělanec, hrubec, surovec, zvěrstvo, nevkus
- viz geolog. doby, vandal
barbecue(bárbikjú) rožeň/ rošt
jídlo připravované na roštu
- viz rošt, grilování
barbiturátytéž barbiturany - deriváty kyseliny barbiturové s vysoce tlumícími účinky na nervovou soustavu [anestetika, k uspávání]
- viz anestezie
bard(z galského bardus - básník) lidový umělec [tvoří a předvádí epické, historické a jiné básně a zpěvy, folk. hudbu
např Merta, Bezruč, Kryl
barelželezný sud, zvl. na hořlaviny
angloamer. dutá míra [159 litrů]
barchetsilná teplá bavlněná textilie
- viz textil. látky
bariéra[přírodní/ umělá] překážka, blokace, hráz, zábrana
- viz barikáda, mach, parkúr, val, zátaras
barikádazátaras, rychlé opevnění
zabarikádovat
- viz bariéra
barometrtlakoměr/ manometr/ aneroid
(mikrobarograf = aut. měřič a zapisovač změn tlaku)
- viz tonus, TK
barter(bártr) výměna
v. zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez užití peněz, příp. jen částečné započtení hodnoty zboží nebo služby
barvocitschopnost rozeznávat barvy
- viz achromatizmus
barvymodrá - azur, blankyt, šmolka, petrolejová, tyrkysová
červená - rudá, bordó, nachová, purpurová, šarlatová, karmínová, cihlová, rumělka, růžová,skořicová, tělová
zelená - brčálová, olivová, hrachová, rumělka
žlutá/ hnědá - písková, tizián, rezavá/ ryšavá, okr, zlatá
bílá - bělouš/ šiml, křídová
černá - šedá/ -ivá, stříbrošedá, popelavá, sivá, sinná, mourovatá, ebenová, bledá, tmavá
směsná - grošovitá, strakatá, maskovací/ flekatá, aj.
barvy a lakytekuté - vodové, lihové/ anilinové, akrylátové, olejové [fermežové, emailové], temperové
práškové - smalty
přirozené např. pryskyřičné
umělé/syntetické
stříkací
laky na nehty, na dřevo, na kov, na kůže, ve spreji/ aerosoly
důležité je ředění a druh ředidla - líh, terpentýn, fermež, toluen aj., dáletužidla, sušidla, odstraňovače/ čističe - benzin aj.
nunto se nejprve seznámit s návody a vše před užitím vyzkoušet
barytonstřední mužský [zpěvní] hlas
eufonium
zvuk někt. hud. nástrojů
bas(bass - dolů/ nízký, podlý, sprostý), hluboký mužský [zpěvní] hlas, hluboké tóny/ opak diskantu
basasmyčcový basový hud. nástroj, kontrabas
ruční dřev./ kovové nosítko (na mont. potřeby, láhve, nákupy, aj.
{slang.} vězení)
- viz přepravka, verk
basama(z maď.) žoviální citoslovce: zdůraznění příkazu [příp. s dupnutím], zaklení, nadávka, [žertovně: basama s fousama]
basebal(baseball/ bejzból, hardball) pálkovací sport. hra [podobná softbalu]
- viz softbal
basetový(hud.) b. roh = altový klarinet/ štěbenec s drsnějším zvukem
basket(angl. koš) severské saně tažené psy
(pod. jsou dopravní saně tažené koňmi aj.)
- viz bob, mašér, tobogán, rohačky, skeleton
basketbalkošíková, branková sport. hra
- viz sporty
basreliéfpolovystouplá plastická výzdoba plochy/ plochý reliéf s neodděleným motivem od pozadí na fasádě, stropě, náhrobku, plaketě, medaili či minci[ornamentální, figurální
polovystouplý obraz, text, ocelotisk]
- viz reliéf
bastazdůrazn. konečného rozhodnutí, imperativní ukončení debaty („Bude to jak už jsem řek´ a basta!“
„basta fidli“ = amen, konec, šlus, šmytec, utrum)
bastardkříženec, míšenec, nemanželské dítě/ levoboček, cizoložně
nevychovanec
- viz choť, mentor, levoboček
Bastila(franc. Bastille, tj. hrad nebo pevnost) býv. pařížská pevnost z r. 1370-1383 na obranu proti Angličanům ve stoleté válce
- viz komuna
bašta(bastion) obranná stavba (dělová bašta)
val, ochranná stavba rybníka či příbytek baštýře (porybného)
hostinec/ krčma
- viz val
baštitjíst, pochutnávat si, něco slupnout
(někoho baštit = souhlasit s jeho projevy)
batátysladké brambory - kořenové hlízy tropické rostliny povijnice batátové (Ipomoea batatas), patří mezi nejvýživnější zeleninu
bateriečlánek či sestava stejných článků [elementů] k společ. užívání [dělostř. bat.
el. akumulátor/ plochá či vícečlánková b., vodovodní směšovací bat.]
- viz el. baterie
baterka1. kapesní svítilna
2. slovo užívané k pejorativnímu hodnocení [„tohle je leda tak na baterky / není to k ničemu“]
- viz el. baterie, LED, Lumen, Volt, žárovka
batikatechnika barvení tkanin s užitím vosku
batohruksak [pytel s popruhy nošený na zádech], b. s rámem = krosna
batožiny = různá příruční zavazadla [i lyže], chlebník, vak
- viz bagáž
batole[kojené] dítě dosud nechodící [leze, batolí se]
- viz prsa, dupačky
batoncvičná šermířská nebo mažoretská [twirlingová] hůl
- viz šerm, fleš
batyskaf(Batyskaf Trieste) spec. podmořské plavidlo Augusta Piccarda z r. 1953 [r. 1960 dosáhlo hloubky 10 916 m v Marián. příkopu
užíval i hydrofon]
batysttéž batist - druh jemné textilie
baud(Bd) jednotka modulační rychlosti [symbolová či znak. rychlost/ baud rate] udávající počet změn stavu přenos. média za 1 s [1 baud = 1 bit/s]
bavitspokojeně a vesele něco dělat či sledovat, příp. zabavovat jiné [zábava]
něco mě už nebaví
zabavit komu něco = úřed. odebrat [poruš. předpisu aj.]
- viz práce, kutit, sport, sankce
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist