Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova azyl

Počet nalezených zmínek: 1    

azyl útočiště, útulek [azylový dům]
povolení pobytu cizincům z politických důvodů
asyl


Možná související slova

Slovo azyl se objevilo ještě zde:
bezdomovec kdo ztratil možnost obživy a bydlení, nuzák/ žebrák/ tulák, homeless [houmles]
(apolita/ apatrida = osoba bez státní příslušnosti)
- viz azyl
emigrant utečenec, vystěhovalec, vyhoštěnec, vyhnanec [z vlasti do ciziny]
- viz azyl, diverze, disent, disident, exil, migrace, renegát
exil (vyhnanství) vypovězeni či deportováni [též předválečný exil, vynucený i dobrovolný odchod/ emigrace {exod/ -us = hromadný odchod}, exulant předpokládá návrat do vlasti po změně poměrů]
političtí ap. exulanti mívají nárok na poskytnutí azylu v cizině
- viz azyl, ablegace, emigrace, disent
exulant utečenec před útiskem [např. J.A.Komenský]
- viz azyl, exil, introdukce, repatriace
migracepřesídlování, změna místa pobytu
(imigrace = přistěhovalectví [imigrant = přistěhovalec; migrant = světoběžník]
emigrant = vyhnanec, uprchlík, vystěhovalec, utečenec, běženec)
dovoz kapitálu
- viz azyl, emigrant, exil, exulant
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist