Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
area plocha
areál = vymezená část území k urč. činnosti
oblast, okolí, prostor
aretace mechanické systémové zajištění/ ochrana proti samovolnému spuštění/ otevření apod.
(aretovat/ zasichrovat = zajistit)
argument obecně důkaz, důvod
slovní zbraň k obraně
argumentovat něčím/ někomu
arch normalizovaný formát papíru „A0“, dělený půlením [půlarch „A1“, … „A4“ = 290 x 210 mm - nejužívanější, …
(aršík pošt. známek)
- viz formát, stran
archaizmus zastaralý/ hist. [zapomenutý, již téměř neužívaný] výraz/ pojem
(archa Noemova = biblický koráb [=loď] záchrany)
- viz archiv
architekturastavební umění, stavitelská díla/ objekty
(architektonika = věda o stav. umění, umělecké konstrukční ztvárnění staveb)
architekt
archiv[hist.] úložiště starších dokumentů a mediálních záznamů všeho druhu [a. osobní, podníkový, vědecký, pozemkový, obecní, státní ..]
archiválie[hist.] úložiště starších dokumentů a mediálních záznamů všeho druhu [a. osobní, podníkový, vědecký, pozemkový, obecní, státní ..]
aristokraciešlechta, vládnoucí třída, privilegovaná vrstva nebo třída společnosti
- viz buržoazie, imperializmus, oligarchie, plutokracie, monarchie
ariston skříňový pneumatický hrací stroj podobný flašinetu/ kolovrátku
- viz orchestrion
arkansas jemný kamenný brousek (na dláta, břitvy, hoblíková želízka)
arktický vztahující se k Arktidě, oblastí kolem severního pólu Země (kolem jižního pólu je Antarktida)
arkýř nadzemní výstupek ze zdi v průčelí domu (k bočnímu výhledu)
armáda hlavní mocenský nástroj státu, zahrnující všechny druhy vojsk
- viz military
armatury potrubní doplňky [mix. baterie, kohoutky, šoupata], výztuže, strojní doplňky
- viz armování, šoupě
armování stavební kovové betonářské výztuže, a. panelů, omítek, hadic aj.
geomřížovina ze skleněných filomentů pro vozovky, ap.
- viz perlinka, skelná vata
ARO nemocniční zařízení [anestesiologicko-resuscitační/ znecitlivovačně-oživovací oddělení]
- viz hibernace, narkóza
arogance drzost, domýšlivost, zpupnost, odmítavost, nekolegiálnost
arogantní jednání/ člověk
arrivee příchod, příjezd, přílet
arrivar = přijet, dorazit
- viz destinace
artikl jistý druh zboží
předmět obchodování
- viz obchod, zboží
artikul (zast.) článek, odstavec
[čtyři pražské art.= o husitské nápravě církve]
artikulace = zřetelná mluva
- viz drmolení, pasáž, formanty
artillérie (zast.) dělostřelectvo
(infantérie = zast. pěchota
kavalérie = zast. jezdectvo
marína = námořnictvo/ loďstvo)
- viz aviatika, peon
artistika (ars = umění) cirkusové a varietní umění [artista - takový umělec
artistický = umělecký
artefakt = prehist. umělý výtvor]
- viz kabaret
artróza nemoc kloubů (hostec
opotřebování chrupavky
snížit nadváhu
atritida = [bakteriální] zánět kloubů)
- viz regma, pakostnice, kombucha
arytmie dysrytmie, porucha rytmu, nerytmičnost [např. srdeční]
- viz komor. fibrilace, extrasystoly, pulz, rytmus, tikot
arzenál (arsenale) zbrojnice, výroba/ vybavení, sklad výzbroje
AS Armáda spásy = světová organizace pomoci zbloudilým a zchudlým
asanace ozdravění prostředí [odstranění škodlivin, přestavba, modernizace ...]
(sanovat = dotovat [poskyt. výpomoc], zachraňovat)
- viz dotace, zplanýrovat
ascen, ascender (ascension) výstup, vzestup, stoupat, vystupovat
(ascendent = rod. předek
descendent = potomek
rozrod = potomstvo jednotlivce/ páru jedinců)
asepse sterilizace [získání prostředí bez mikrobů a spor] a antisepse [desinfekce = omezení bakterií [postřik formalínem/ aldehydem aj.]
- viz sepse, asanace
asertivita troufalost, prosazování sama sebe, nenásilně projevené sebevědomí
asfalt (thér/ tér) živice, zbytek po destilaci ropy - užití: směsi na povrch cest
térový papír (lepenka IPA), izolace na střechy aj.
izolační páska
asimilace přizpůsobování, splynutí
látková přeměna v organismu
- viz symbióza
asistent, asistenkasamostat. specialista/ odb. pomocník/ lektor - vyučující
(asistence = účast, pomoc, podpora, přispění [policie ap.])
asketa kdo vede odříkavý/ asketický život
protestující proti přepychu a zahálce mocných
- viz derviš, proletář, protest
asociace sdružování, sdružení, volné spojení, seskupení, společenství
představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ
asociační
asociál bezohledný [nevychovaný] necita, bez sociálního cítění
- viz disociace, socializace, vydřiduch
aspektstanovisko, pohled, hledisko, zřetel, vzhled
charakteová vlastnost, rys, znak
aspik rosol, gel/ želé
plátk. želatina (z kolagenu) - želír.. ovoce, marmelády, džemy ap.
želír. ovoc. cukr s pektiny
- viz sulc, agar, arab. guma, želatina
aspirant čekatel, student, kadet [být kadet = znát/ vyznat se]
- viz adept
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist