Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
antuka spec. pružný povrch sportovišť
nově se užívají polyuretanové strukturované bezspárové povrchy [i v halách]
anuita pravidelná splátka (dluhu), ráta
(vejrunky = býv. pokračující splátky při koupi majetku)
anulace, anulovánízrušení akce/ hry, vynulování/ vymazání hodnot/ výsledků/ záznamů
- viz nulita
anxióza úzkost
komplex emocí, pocitů a nálad - nepříjemný stav vnitřního napětí, ohrožení, mučivý pocit nejistoty, strachu z budoucnosti
aorta srdečnice [největší a nejdelší tepna v těle savců] rozvádí okysličenou krev z levé srdeční komory tepnami do celého těla
- viz výduť
apanáž kapesné, peněžitá podpora vl. dětem, záloha „pro strejčka Příhodu“
- viz renta
aparát (slang.: apec) přístroj/ aparatura [fotoaparát, zvuk zaříz. aj.]
organizační systém/ vedení [polit. aparát aj.]
aparátčík [funkcionář aparátu]
apartheid oddělení či odloučení
(politika rasové segregace, uplatňovaná v Jihoafrické republice v letech 1948 až 1990)
- viz segregace, separace
apatie netečnost a lhostejnost k vnějším podnětům, rezignace
apatičnost
- viz farmaka
apel výzva
odvolání se
apelační = odvolací [soud aj.]
apelovat = vyzývat, dovolávat se něčeho, podávat odvolání
nástup/ sraz vězňů
aperitiv alkohol. drink k zlepš. chuti
podle etikety je pro a. určeno prvních 15 – 20 minut oběda v jiné místnosti a během něho lze kouřit
apetence touha, pudová žádostivost
- viz petice
aplaus potlesk, aplaudovat/ tleskat uspokojením a radostí
- viz fandění
aplégr potomek, nezdárné dítě
dceřinný podnik
též ablégr
aplet SW komponenta běžící v kontextu jiného programu (web. prohlížeče nebo v panelu pro přep. oken v grafickém uživatelském prostředí).
aplikace praktické užití [nápadu, metody, postupu výroby ..]
užití, uplatnění
našívaná ozdoba
realiz. práva dle proces. pravidel
apl. sofware [konkrétní PC program]
aplikovat/ -ání
aplik. výzkum
apogeum největší vzdálenost bodu [Měsíce/ družice aj.] od Země
[opakem apogea je perigeum – nejmenší vzdál. bodu od Země]
- viz geometrie
apokalypsa biblické zjevení sv. Jana
hrůzné události konce světa, Boží soud
katastrofa
apolitický lhostejný k politice
nezájem o polit. dění
apologetikaobhajoba, ospravedlnění/ obrana [ve filozofii, politice, náboženství aj.]
apologeta = obhájce, apologetik
- viz advokát, filozofie
aport cvičení psů k přinesení [míčku]
psychofyzikální výskyt předmětů odjinud nebo z jiných časů
(teleportace = mžikové přemístění)
aportace cvičení psů k přinesení [míčku]
psychofyzikální výskyt předmětů odjinud nebo z jiných časů
(teleportace = mžikové přemístění)
apostrof odsuvník {např. pad´, leh´, d´amour, ´12 [=2012]}
apoštol jeden z 12. Ježíšových učedníků
šiřitel křesťanství
hlasatel křesť. idejí
apošt. nuncius = posel, círk. vyslanec
- viz epištola
apretura aviváž, tužení, změkčování, zatěžkávání ap. = finální úprava textilií [namáčením nebo postřikem ke zlepš. vlastností]
- viz škrob, těr
aprobace [lat.] - schválení, (udělení kvalifikace/ způsobilosti k činnosti/ zastávání funkce na základě splnění atestu [= zkoušky])
apropó (á propos/ á propó) mimochodem, abych nezapomněl
aprovizace zásobování, zásobovací systém [zahrnuje evidenci zdrojů, výkup, výrobu a rozdělování {např. potravin za války}]
naturální podbízení/ dar
- viz kulich
aproximace, aproximativnípřiblížení/ -ižné znázornění (sice nepřesné, ale dostatečně blízké hodnoty k praktickému užití [čísla, funkce, tvary, zákony]
zkrácené řešení)
- viz hašování
apsida podkovitý přístavek (u starých kostelů
býval tam oltář)
aptus vhodný, práce-/ schopný
arab (hist.) obyvatel Středního východu (Blízkého orientu) a severní Afriky
druh koní
(slang.) dítě
arabeskaliterární prozaický žánr úzce související se žánrem povídky (lze říci, že jde o její druh)
baletní arabeska - baletní nebo krasobruslařský postoj na jedné noze
plošný dekorativní prvek, složený z rostlinných motivů (listí, šlahouny rostlin)
arabská guma starodávné lepidlo na papír, klovatina
- viz dextrin
aranžér organizátor, upravovatel [výstav, výkladních skříní, hudby, slavnosti]
aranžmá = uspořádání, úprava
- viz dyzajn
aranžované sestavené [vystoupení], vystavené [zboží ve výloze], narafičené [k sesunutí/ pádu]
arbitr rozhodčí sporu vybraný stranami
znalec
(rozhodčí/ sudí = ve sportu, hodnotitel s právem řídit hru/ soutěž, i trestat)
arbitráž
- viz soudce, osudí
arbitrární rozhodující [vlastnost], rozhodovací
(libovolný = nahodilý, konvenční
nahodilost = kazualita/ kasualita
)
- viz konvenční
arboretum parková sbírka živých dřevin
botanická zahrada
arci- první část složených slov vyjadřující zesílení či stupňování významu druhé části slova [vévoda/ arcivévoda]
arciže/ zajisté
- viz vice-, kontra-, sub-, ex-
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist