Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
angažování zapojení [se] do procesu/ činnosti
zájem/ interes
zúčastnění se
a. se pro/ za něco
angažovaný přístup k věci = podpora
angína zánět přední části hrtanu, krčních mandlí, svíravá bolest
(angina pectoris = ischemická choroba srdeční [nedokrevnost])
- viz stenóza, iktus
angorský králíkpatří k nejstarším chlupatým plemenům [pochází snad od Černého moře]
hřejivá vlna z jeho srsti se užívá k ruč. pletení svetrů aj.
angrešt srstka obecná, meruzalka srstka [ovocný keř, bobule]
- viz malvice, meruzalka, listnaté keře
anihilace (nihil = nic) jev, při kterém se spojí částice a antičástice, čím původní částice zanikají a vyzáří se energie, kterou nejčastěji přenášejí fotony
- viz foton
anilin aminobenzen/ fenylamin - olej. jedovatá kapalina vyráběná z dehtu, užívaná k výrobě barviv, léčiv a jako činidlo při výrobě polyuretanů
animace, animováníoživení/ oživování, rozpohybování = vyvolání iluze pohybu obrázků [kreslený film]
animovaný = čilý, živý, oživený [film]
- viz animal, homo
animal živočich, zvíře
animal rationale [anymal racionále] = tvor rozumný, nadaný vědomím
animírka společnice, zaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů
masérka
hosteska
- viz steward, džigolo, bordel, prostitutka
animo chuť na něco, zálusk, touha po něčem
animozita předrážděnost, zaujatost (předpojatost, nenávist) vůči něčemu, někomu
anketa průzkum veřejného mínění (telefonem, internetem, podpisové akce - na veřejných aj. fórech) u vybr. účastníků - respondentů
- viz fórum, petice
annuel jednoletá rostlina [bien = dvouletá r.
perena = víceletá r.]
- viz trvalky, pereny
anomálie nepravidelnost, výjimečnost
odchylka, úchylka od normálu
anonym utajený, neznámý/ nepodepsaný tvůrce/ původce díla/ dopisu, značený obecně „n.n.“ nebo „x.y.“
- viz inkognito, konspirace
anorexie odpor k jídlu/ hladovění
(mentální anorexie a bulimie = poruchy příjmu potravy [hladovění či přejídání])
anotace poznámka-glosa/ vysvětlivka
krátká charakteristika slovesné práce [obsah, zaměření, určení, autor, vybavení atd.]
redukovaný obsah díla, jm. autora, editační data
- viz redukce, recentní, rešerše
ansámbl (z fr. ensemble - spolu) divadelní ap. umělecký soubor, hudební [jazzová aj.] skupina/ orchestr, [pěvecký aj.] sbor
- viz komorní, šraml
anšlus (z něm.) násilné připojení, zabrání cizího státního území/ anexe, vpád/ invaze/ hromadné vniknutí/ přepadení
- viz invaze
antagonickýrozpornost, protichůdnost, protikladnost/ protichůdný, protikladný
nepřátelský [s tendencí zostřování rozporů]
antagonismus
antagonizmusrozpornost, protichůdnost, protikladnost/ protichůdný, protikladný
antagonistický = nepřátelský [s tendencí zostřování rozporů]
antagonismus
anténa zařízení k příjmu/ vysílání rádiosignálů [DV, SV, KV, VKV/ UKV/ UHF]
drátová, tyčová, výsuvná, stožárová, rámová, feritová, parabolická, smyčková
pro analogové i digitální pozemní vysílání TV v pásmu UHF se užívá tatáž anténa, ale pro příjem satelitní DVB-S zásadně anténa parabolická, v kompletu se sat. přijímačem a konvertorem LNB
instalaci antén by měl provádět dobře vybavený specialista
- viz modulace, modem, router
anti- (lat. předpona) proti-
(např.: antipyretika = léky/ drogy, redukující tělesnou teplotu
antikoro = druh nerez. oceli)
anticipaceočekávání, tušení/ ánunk/ ponětí [emoce - duševní stav v nové situací/ prostředí ap. - přípr. orientace {nejistota, úzkost/ starost, naděje}]
- viz afekt
anticipovat předjímat
předvídat něco, co ještě nebylo prokázáno, přijato
anticyklóna tlaková výše
- viz počasí, cyklona, meteo
antidepresiva psychiatr. léky zmírňující klinické deprese [nejčastěji tzv. SSRI - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu]
- viz serotonin
antika řecký a římský starověk [doba cca 4000 let před n.l. do cca 300 - 700 let n.l.]
- viz pravěk, středověk
antikoncepceprostředky zabraňující otěhotnění
- viz soulož, kondom, pesar, pilulky, sterilita 4
antikvariát obchod [výkup a prodej] knižních aj. starožitností
- viz frc, starožitnost, veteš, bazar, komisní
antipatie nenávist
odpor nebo nechuť k určitým osobám, činnostem, věcem
opak sympatie
- viz sympatie
antipod protipól, opak
protinožec z opačné polokoule [místa s opačnou zeměpis. šířkou a délkou]
antiteze protiklad [tvrzení odporující dané tezi]/ opak tvrzení/ teze {peklo je antitezí nebes}
- viz teze/ thése, dogma
antivir, antivirový programsoftware [SW] k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého SW
- viz antispam, antispyware, firewall, vir
antologie(řecky květobraní) je literární termín, kterým se označuje výběr z literárních děl, popř. úryvků osvětlujících určité téma, typ tvorby nebo epochu
anton policejní auto k převozu provinilců
hist. rychlíková parní lokomotiva Škoda „Zelený Anton“
antonym, antonymum opozitum, slovo opačného významu
- viz synonym, opozice
antoušek pohodný, ras, zastarale drnomistr [odchytává toulavé psy aj.]
- viz kynolog, psář, psovod, pejskař
antracit černé lesklé uhlí s nízkou těkavostí, vysokým obsahem uhlíku (90-96 %) a velkou výhřevností [užívané v chem. výrobě ap.]
antropologie (antropo- = lidský
anthropos = člověk) věda o člověku/ původu, vývoji a zákonitostech jeho fyzických změn
antropolog
- viz geolog. doby
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist