Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 489    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
akvarel(aqua = voda) obraz/ malba vodovými barvami
- viz voda, vodovky
akváriumprůhledná nádržka k chovu a pozorování vodních živočichů i rostlin
- viz paludárium, vivárium, voliéra, terárium, nítěnky, ustájení, chlév
akvateráriumterárium pro chov obojživelníků a některých plazů
akvizicezískání, nábor, přírůstek
proces získávání či nabytí nějakého aktiva [předmětu, věci, osoby] nebo cíl tohoto procesu
v ekonomice jde o právní i ekonomickéspojení [převzetí podniků - získání, přírůstek]
ve finančnictví jde o získávání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním [nábor]
- viz profit
akvizitorobchodní jednatel
al corso(al korzo) v běžném kurzu
al parishoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem, au pair
alabastrúběl, průsvitná forma sádrovce, hydrotermální minerál
alarmpoplach
albínkrálík bílý (i jiní bílí tvorové)
(albinismus = vrozený nedostatek pigmentu v kůži)
- viz pigment, piha, lápis, vitiligo
albumkniha pro ukládání sbírek fotografií, nálepek, poštovních známek ap.
- viz památník
aldosteronhormon nadledvin ovlivňující také krevní tlak [zejm. u selhání ledvin - renální clearance]
- viz anurie, clearence
alea(lat. = kostky)
(Alea iacta est = kostky jsou vrženy [ustálené slovní spojení, citát, užívaný jako rčení/ přirovnání])
- viz vrhcáby
alegoriejinotaj, zobrazený dílem literárním či výtvarným, např. bajkou/ obrazem/ sousoším [Láska, Umění …], alegor. vozy
- viz reklama, fest
alegrorychle, živě
- viz ritardando, adagio
alergiepřecitlivělost na urč. látky, narušená imunitní reaktivita [důsledky = ekzémy, vyrážky, otoky aj.]
- viz ekzém, polinóza, reakce
Alexandreishrdinný epos o Alexandru Velikém z 13.-14. stol., pův. o 9000 verších od neznám. čes. autora, jenž si v něm představoval čes. krále Přemysla Otakara II.
alfabetaabeceda - obecně latinka [též mezinár. užívaná v PC] 26 písmen bez diakritiky
ruská [azbuka] - 33 písmen [cyrilice]
česká - 42 písmen [latinka s diakritikou]: a á b c č d ď e é ě f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y ý z ž
- viz ASCII, cicero, diakritika, font, hlaholice, Hus Jan, písma, tisk, typografie, Unicode
algebraodvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, ap.
- viz abstraktní
algoritmussled dílčích kroků
postup výroby ap.
posloupnost koneč. počtu element. kroků [i procedur] vedoucí k vyřešení progr. úlohy
užívá se k programováníwebových aplikací
- viz aplikace, heuristika, rytmus
alchymiestředověká experimentální/ spekulativní chemie, s řemeslnou výrobou
(spekulace = účelové úvahy/ činy k docílení prospěchu/ zisku)
aliasvulgo, neboli, nick, přezdívka, pseudonym
(aliasing [elajzing] = schodovitost diagonál. čar v grafice počítače způsobená malým rozlišením)
- viz ergo
alibidůkaz neviny
(alibizmus = snaha vyhnout se odpovědnosti
politika dvojí tváře)
alifatické uhlovodíkyalifatické sloučeniny jsou tvořeny pouze atomy uhlíku a vodíku. Mohou být nasycené (alkany) i nenasycené (alkeny, alkyny)
- viz alkeny
alikvótní tónyvyšší harmonické tóny, zvukem rozezněné tónem základním [např. oddělené struny při chórech v klavíru]
(a. díl = úměrný k podílu)
alimentysoudem přiznané výživné dítěti či neschopnému rodiči, jehož plátcem je rodič, který je nemá v trvalé péči
(alimentární = potravinový)
alkalickýzásaditý (opakem je kyselý, příp. neutrální
neutralizace = zrušení účinnosti děje/ věci, reakce kyselin se zásadami
miner. voda [kys. či alk./ zásaditá])
alkenynenasycené uhlovodíky, patřící mezi alifatické sloučeniny. Názvy alkenů jsou zakončeny na -en. Dříve se nazývaly olefíny
- viz terpeny
alkohol(slang. líh - špiritus) lihovina
lihové nápoje obsahují přes 0,49 % objemových procent ethanolu
tzv. tvrdý alkohol má více než 20 % čist. líhu
běžné alk. nápoje jsouvína, piva ap.
technický líh = metylalkohol
alkoholik je osoba závislá na a. = opilec/ pijan [má se ze závislosti léčit v protialkoholních zařízeních]
- viz chlast, metanol
alkovnapřístěnek bez okna za závěsem, přístupný z hlavní místnosti
- viz cimra
all inclusiveplná penze/ vše v ceně [pozn. cest. kanceláře k ceně - obyč. s určitým omezením [např. bez alkoholu, bez aquaparku/ zábavy, anebo s příplatky]
Alláh(arab.) Bůh, prorok Mohamed, nejvyšší bytost v Islámu, také u Židů
- viz islám, muslim
alma matermatka živitelka
(obrazně: univerzita, vysoká škola)
almanachročenka, pamětní kniha/ brožura
- viz bulletin, ročenka, sborník
almužnadar žebrákovi
malý peněžitý obnos
obolos
- viz diško
alokaceumístění, rozmísťování
- viz lokace, dislokace, radar, GPS
alonž(allonge) 1. připojená část listiny
prodloužená část listu tiskoviny
2. mužská barokní paruka s dlouhými loknami
3. nástavec na konci destilační aparaturyusnadňující odtok destilátu
4. část mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
alopatieléčba pomocí léků vyvolávajících opačný účinek než jaký vyvolává nemoc
alotriezlobení, skopičiny, rozpustilé skotačení, neposlušnost, neposednost, nezbednost/ -i
alpakalama/ bezhrbý jihoamer. velbloud
bílá slitina [mědi a niklu nebo zinku {ve šperkařství nahrazuje stříbro}]
- viz dromedár, lama, slinování, velbloudi
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist