Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
ambasador (embassy - velvyslanectví) velvyslanec
zprostředkovatel/ provider/ dealer
embassador
- viz diplomat, chargé d‘affaires, atašé, agrema, etiketa
ambice ctižádost, životní plány/ cíle, naděje
(ambiciózní = ctižádostivý, toužící vyniknout, nadějný)
ambient (okolí) hudební forma, chápající jako hudbu všechny okolní zvuky [hluky, šumy i elektronickou hudbu, rock] ke tvorbě hud. děl
- viz fičet
ambivalencedvojakost, vnitřní rozpornost, rozpolcenost, nejednotnost
ambulance sanitní auto
(ambulantní ošetření = docházkové léčení ve zdrav. zařízení)
amen konec modlitby
přeneseně: konec vůbec [„už je s ním ámen“ = umírá/ zemřel/ skonal]
- viz šlus, exnout
amence porucha vědomí, neschopnost orientovat se
- viz blb, demence
americký brouk mandelinka bramborová (škůdce brambor - spásá nať)
amfiteátr velké přírodní divadlo, aréna
- viz biograf, koloseum, pikčr, šou
amfóra terakotová příp. skleněná [dekorační zdobená] nádoba/ váza džbánového tvaru, často s dírou ve dně [vznikly kolem 15. stol. před n.l. u Libanonu]
amnestie [hromadné] udělení milosti, částečné či úplné odpuštění/ prominutí a zahlazení trestu
amnestovat
(abolice = zastav. soudu omilostněním)
amnézie výpadek/ ztráta paměti
- viz rigidní, amence, demence
amoleta omeleta, palačinka, jemná vaječná placka [podobný je lívanec]
amorfní beztvarý, bez vnitřní struktury
amoroso (hud.) něžně
- viz accelerando, comodo
ampér (A) jednotka el. proudu
ampérhodina (Ah) [= množství el. proudu o síle 1 A jež proteče vodičem za 1 hod.]
- viz kandela, SI, siemens, Volt
amplión reproduktor, tlampač
(minireproduktor = sluchátko
[programovatelné] sluchadlo = ušní/ brýlový minizesilovač zvuku)
- viz naslouchátko, ucho
amplituda rozkmit [max. a minimum], výkmit [max. hodnota periodicky se měnící veličiny
- viz vlnění, akustika, zvuk, piezoelektřina
ampustky čelisti nástroje
(brzdové čelisti [pakny/ vložky/ obložení])
amputace odoperování neuzdravitelného údu apod.
AMU DAMU/ FAMU/ HAMU/ AVU - zkratky akad. [VŠ] múzických umění [divadelní, filmová, hudební, výtvarná]
- viz akademie, konzervatoř, múza, státnice
anabolikum látka podobná mužským pohlavním hormonům, zvyšující tvorbu svalstva
- viz doping, muskulatura
anagram přesmyčka čili slovo, které vznikne z původního slova změnou pořadí všech obsažených písmen
nedbá se na diakritiku
- viz hádání, přesmyčka
anachronismus cosi nečasové, zastaralé, nemoderní, přežitek zde se nehodící, z jiné doby než současné
- viz chronometr, kronika
analfabet primitiv, negramotný člověk
- viz gramotnost
analgetikumanodynum, prostředek zmírňující bolesti
(algos = bolest [např. regma])
- viz artróza
anální sex koitus análu
- viz anály, buzík/ buzna, lubrikace, penis, perverze, zadnice
analogie obdoba, podobnost
(analogový = spojitý, plynule proměnný, např. spojitý/ analogový TV signál)
analogicky = podobně
anály, anální letopisy, hist. zápisy/ dokumenty, kroniky
(anální = rektální/ řitní/ konečníkový)
- viz archiv, kadění, prd, zadnice
analýza rozbor, rozklad na prvky/ funkce aj., od abstraktního ke konkrétnímu
analytik
analyzovat
- viz syntéza
anamnéza stručná historie vývoje osobnosti včetně vlivů okolí dle vzpomínek [k vyvození nezbytných zdrav. opatření a předpokladů dalšího vývoje]
anarchie bezvládí, rovnost a solidarita, přirozené uspořádání společnosti, zrušení státního a spol. pořádku, vzetí práva do vlastních rukou
anatomie členění, rozdělování
nauka o tvaru a stavbě organizmu [studium {topografie} živých bytostí a rostlin]
anatom = tělovědec
- viz histologie
ančovička (Engraulis encrasicolus) sardel obecná - rybí pochoutka, jednohubka [konzerv. rybičky {losos. filety, očka s kapary ap.} v oliv. oleji, pův. z Itálie]
anděl mýtická nadpřirozená okřídlená duchovní bytost z nebe, poskytující útěchu a pomoc
andrgogika (andragogika) vzdělávání a výchova dospělých
anektovánínásilný zábor a připojení území [např. fašist. Německa do býv. ČSR a její připojení k Říši]
- viz invaze
anemometr přístroj k měření síly větru či proudění plynů
anexenásilný zábor a připojení území [např. fašist. Německa do býv. ČSR a její připojení k Říši]
- viz invaze
angažmá smluvní placené vystoupení/ turné
pracovní úvazek v uměleckém souboru
přijetí do takového úvazku
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist