Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
akustika nauka o zvuku
úprava prostor k věrnějšímu poslechu nebo zábraně šíření hluku či odhlučnění
akut ostrý přízvuk
(akutní = naléhavý/ neodkladný
akutrauma = pošk. sluchu hlukem
Akutol = sprejový rychloobvaz
acuto = ostře)
- viz trauma, urgence
akvadukt (aqua = voda) most s visutým vodním korytem (antický vodovod)
(viadukt = delší přemostění [silniční/ železniční nadjezd])
- viz voda
akvapark (aquapark) vodní zábavní park [bazény a přídavná zařízení, např. tobogán, divoká řeka, gejzíry, vodotrysky]
- viz lido, plovárna, skluzavka, tobogán
akvaplanink ztráta řiditelnosti vozidla na mokré silnici, nedostatečná adheze vozidla/ plavání, smyk
- viz adheze
akvarel (aqua = voda) obraz/ malba vodovými barvami
- viz voda, vodovky
akvárium průhledná nádržka k chovu a pozorování vodních živočichů i rostlin
- viz paludárium, vivárium, voliéra, terárium, nítěnky, ustájení, chlév
akvizice získání, nábor, přírůstek
proces získávání či nabytí nějakého aktiva [předmětu, věci, osoby] nebo cíl tohoto procesu
V ekonomice jde o právní i ekonomické spojení [převzetí podniků - získání, přírůstek]
Ve finančnictví jde o získávání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním [nábor]
alabastr úběl, průsvitná forma sádrovce, hydrotermální minerál
albín králík bílý (i jiní bílí tvorové)
(albinismus = vrozený nedostatek pigmentu v kůži)
- viz pigment, piha, lápis, vitiligo
album kniha pro ukládání sbírek fotografií, nálepek, poštovních známek ap.
- viz památník
alea (lat. = kostky)
(Alea iacta est = kostky jsou vrženy [ustálené slovní spojení, citát, užívaný jako rčení/ přirovnání])
- viz vrhcáby
alegorie jinotaj, zobrazený dílem literárním či výtvarným, např. bajkou/ obrazem/ sousoším [Láska, Umění …], alegor. vozy
- viz reklama, fest
alegro rychle, živě
- viz ritardando, adagio
alergie přecitlivělost na urč. látky, narušená imunitní reaktivita [důsledky = ekzémy, vyrážky, otoky aj.]
- viz ekzém, polinóza, reakce
algoritmus sled dílčích kroků
postup výroby ap.
posloupnost koneč. počtu element. kroků [i procedur] vedoucí k vyřešení progr. úlohy
- viz heuristika
alchymie středověká experimentální/ spekulativní chemie, s řemeslnou výrobou
(spekulace = účelové úvahy/ činy k docílení prospěchu/ zisku)
alias vulgo, neboli, nick, přezdívka, pseudonym
(aliasing [elajzing] = schodovitost diagonál. čar v grafice počítače způsobená malým rozlišením)
- viz ergo
alibi důkaz neviny
(alibizmus = snaha vyhnout se odpovědnosti
politika dvojí tváře)
alikvótní tóny vyšší harmonické tóny, zvukem rozezněné tónem základním [např. oddělené struny při chórech v klavíru]
(a. díl = úměrný k podílu)
alimenty soudem přiznané výživné dítěti či neschopnému rodiči, jehož plátcem je rodič, který je nemá v trvalé péči
(alimentární = potravinový)
alkalický zásaditý (opakem je kyselý, příp. neutrální
neutralizace = zrušení účinnosti děje/ věci, reakce kyselin se zásadami
miner. voda [kys. či alk./ zásaditá])
alkovna přístěnek bez okna za závěsem, přístupný z hlavní místnosti
- viz cimra
all inclusive plná penze/ vše v ceně [pozn. cest. kanceláře k ceně - obyč. s určitým omezením [např. bez alkoholu, bez aquaparku/ zábavy, anebo s příplatky]
Alláh muslimský Bůh, prorok Mohamed
- viz islám, muslim
alma mater matka živitelka
(obrazně: univerzita, vysoká škola)
almanach ročenka, pamětní kniha/ brožura
almužna dar žebrákovi
malý peněžitý obnos
obolos
- viz diško
alokace umístění, rozmísťování
- viz lokace, dislokace, radar, GPS
alotrie zlobení, skopičiny, rozpustilé skotačení, neposlušnost, neposednost, nezbednost/-i
alpaka lama/ bezhrbý jihoamer. velbloud
bílá slitina [mědi a niklu nebo zinku {ve šperkařství nahrazuje stříbro}]
- viz dromedár, lama, slinování, velbloudi
alpinista horolezec
- viz bivak, čakan / cepín
alpinum umělá zahradní skalka
alpinky = skalničky [drobné horské rostliny/ dřeviny]
- viz skalka
alternativamožnost volby mezi dvěma i více možnostmi
náhradní/ jiný/ zástupný způsob
alternátor synchronní generátor stříd. proudu [mění pohybovou {kinetickou} energii na elektrickou]
- viz dynamický, energie, fotovoltaika, hydroalternátor 3
altruista lidumil [pro spásu jiných se třeba i obětuje]
(a. = opak egoisty/ sobce)
- viz truizmus, egoista
alveolus dutinka, plicní sklípek
zubní lůžko, váček
nádobka
amarant (Amaranthus caudatus) laskavec [má největší obsah proteinů ze všech obilovin
obsahuje i esenciální aminokyselinu lysin
- viz cereálie
amatér neprofesionál/ laik/ kutil, kdo se daným oborem neživí [má z něj koníčka/ zálibu]
samouk/ bez profes. přípravy
ochotník
- viz hobby
ambasáda vyslanectví - úřad trvalé diplomatické mise v cizím státě (objekt vyslanectví je územím vysílajícího státu)
- viz ambasador
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist