Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
agitace (z lat. Agiture - pohánět) - přesvědčování, získávání pro určitou myšlenku, program či cíl
tělesný, pohybový neklid
- viz agitovaný, hyperaktivní
agitovaný neklidný
- viz agilní, hyperaktivita, ofenzíva
aglomeraceseskupení, hromadění
město s perifériemi + příměstské oblasti
spékání/ hrudkování chudých rud na aglomerát/ hrudky
- viz agregace
agnosticizmus názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti
agnostik
- viz atheista
agónie stav ochromení, nečinnosti, umírání
- viz exitus, moribundus, mrákoty
agregace spojování, seskupování, shlukování
(agregát = spojení, propojení, seskupení [krystalů, dílů/ strojů, ukazatelů])
- viz aglomerace, shluk, trs
agrema schválení vyslance protistranou
souhlas vlády jedné země se jmenováním určitého diplomatického zástupce jiné země (persona grata
exequatur)
agrologie nauka o polním hospodářství
(agrotechnika = pěstební opatření k zajištění vysokého výnosu a výživné hodnoty plodin)
- viz hortologie, pomologie
agronomie učení o zemědělské výrobě [využívání půdního fondu - rostlinná výroba, chovatelství - výroba masa, mléka a druhot. produktů]
achromatizmus bezbarvost
(chromato-/ chromo- = první část slov s významem barvivo/ barva/ barevný
chromatičnost = barevná jakost světla)
Aiolovy harfyvětrné znící trouby [umísťované na střechách hradů]
airbag automat. nafukovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu
ajnclík samotka, malá místnost [kobka, cela aj. pro jednu osobu]
- viz trestnice, kamrdlík
ajntopf (z něm.) tradič. něm. jídlo „z jednoho hrnce“ [hustá polévka s různ. zeleninami, masy, uzeninami aj.]
ajtýk (slang.) počítačový odborník
- viz IT
ajznboňák (z něm.) železničář/ nádražák
(mašinfíra = strojvedoucí [parní lokomotivy
podobně cuksfíra = vlakvedoucí, četař za RU])
akademie vrcholná vzdělávací/ vědecká instituce [Akademie věd
též dřív. střední škola „Obchodní a.“, školské sport. ap. klání, ap.]
akademické tituly [bakalář Bc, magistr Mgr., doktor všeob. lékařství MUDr., doktor filosofie PhDr., doktor práv JUDr. [juris utriusque doctor] = dr. obojího práva [římského i kanonického], inženýr architekt Ing.arch.
doktor Ph.D./ Th.D. jsou tituly psané za jménem a čárkou [titul Ph.D. = Philosophiae/ Theol. Doctor, tedy doktor filozofie/ theologie nahradil dříve užív. tituly CSc. a Dr. {viz zákon č. 111/1998 Sb.}
„nad“ Ph.D. ještě stojí věd. titul DSc.]
- viz AMU, státnice
akce čin, zásah, jednání
(akcerelace = zrychlování
akcent = důraz, přízvuk, zvýraznění
reakce = protiakce/ odpor/ odezva)
- viz akt, interakce
Akce „Z“ poválečné svépomocné akce místních občanů - stát dodal zdarma materiál a občané zdarma/ brigádně budovali kult. domy, prodejny, areály aj.
akceptovat uznat, přijmout, souhlasit, realizovat/ provádět
(akceptace = přijetí/ uznání
akceptant = směnečník, kdo přijímá cizí směnku)
akcese přistoupení [k členství/ věci
připojení [území]
(akcesorie = stopový nerost ve vyvřelinách
(angl.) accesories = příslušenství, výbava, aparatura)
akcie cenný papír, podílový list na majetku akciové společnosti
- viz A.S. (a.s.)
akcís [akciz] býv. domeček k výběru daně z dovozu potravin [na příjezd. cestách do Prahy v místě potravní čáry]
- viz ungelt, clo, mýto, karnet
akční rádiusdélka doletu/ dojezdu na plnou nádrž/ nabití
akkord úkolová mzda [od kusu], na rozdíl od lón“ {lohn} = denní mzda, nebo od „kurcarbajt“ {z něm.} = zkrác. prac. doba [kde stát doplácí mzdu]
aklamace veřejné hlasování [na schůzi, při veřej. projevu/ mítinku]
veřejný hold oslavenci
- viz petice, referendum
aklimatizace[aklimatisace] přivykání, přizpůsobení se novému prostředí
- viz klima
akné (akne vulgaris) chronické kožní onemocnění [zánět maz. žláz] , zejm. v pubertě [vřídek, nežit, beďar/ beďas, furunkl]
- viz dermatitida
akord (hud.) souzvuk tří a více současně znějících různých tónů, uspořádaných podle určitého systému
akordeon plátková harmonika - buď s měchem: knoflíková/ chromatická či pianová [půltónová], nebo [diatonická] heligónka
(anebo foukací: mini/ pikola, jedno-/ dvou- stranná, basová, pianová aj.)
- viz kordista, skládanky, vrap
akreditace pověření, zplnomocn., schválení, oprávnění k činnosti nebo ověření a uznání toho oprávnění podle mezinárodních norem
akreditovaný obor na VŠ
akrobat odvážný sportovec/ umělec [cirkusový, letecký, parašutistický, motocyklový, vodní aj., často užívající různé prostředky]
- viz kaskadér
akronymy veřejné či domluvené zkratky slov a vět [také grafické tzv. smajlíci], jimiž uživatel vyjadřuje své pocity v korespondenci
(pod. jsou emotikony)
akropole [akropolis] opevněný posvátný okrsek na nejvyšším místě města
akt část divad. představení, díl/ jednání/ dějství
výtvar. dílo zobraz. nahé tělo
čin, výkon [slavnost, pohřeb aj.]
akta X aj.
aktér = činovník, herec
aktiv pracovní porada
(aktivita = činorodost, jednání, tvůrčí činnost, opatření, akce
opak. aktivity > pasivita = zaostávání/ nečinnost/ odpor)
- viz grémium
aktivní činný, v činnosti, činorodý, výkonný, zaktivovaný [např. voják v akt. službě - ne v záloze]
aktivita = činorodost, schopnost reakce na podněty
aktovka příruční taška na spisy [diplomatka]
školní brašna
jednoaktová div. hra
aktualizace úprava údajů podle skutečného stavu
(aktuální/ tendenční = nejnovější/ současný/ nynější stav/ informace [opak zastaralý])
- viz tendence
akumulace jímání/ hromadění [např. el.energie, tepla, kapitálu {el. akumulátor/ baterie
aku. kamna)
- viz kapitalizace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist