Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
ad hoc (ad hók) jen pro tento případ
k této věci/ k tomuto účelu
ad vitrum adlatumdo přinesené lahvičky [užíváno v receptu léku pro lékárníka]
adagio (adádžo) pomalu, volně
- viz ritardando, alegro, accelerando
adaptace přizpůsobení, předělání, přestavba
úprava, ozdravení/ asanace
adaptabilní = přizpůsobivý
(adaptér/ adaptor = zařízení rozšiřující původní užití)
- viz akomodace
addendum přídavek, dodatek
adekvátní přiměřený, rovnocenný, tomu uzpůsobený/ odpovídající/ souměřitelný/ shodný
adekvátně
- viz bajvočko
adept uchazeč, začátečník v oboru
- viz adjunkt, aspirant, čekatel, elév, kadet, kandidát, kandrdas, páže, praktikant, pikolík, stážista, student/ žák, tiro, učeň/ učedník, volontér
adheze, adhese přilnavost, ulpívání [rozhodující vlastnost pneumatik vůči povrchům vozovek - k udržení směru jízdy, brzdění a proti smykům]
adherence
- viz apex, CDS, spojler
adiktologie věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí
- viz karban
aditivní, aditiva(aditivum) souvisí se sčítáním, skládáním
přísady/ látky, přidávané do jiných látek či směsí s cílem upravit (vylepšit) jejich vlastnost
adjunkt hospodářský/ úřednický pomocník, elév, koncipient, kancelista
(adept/ pretendent = uchazeč
zájemce, začátečník)
- viz elév, adjutant, aspirovat
adjustovat zpohotovit/ nalíčit k činnosti [např. alarm, výbušné zařízení]
justáž = adjustace
- viz nastražit
adjutant pobočník
- viz adjunkt, vojenské hodnosti
administrativa[též administrace = obor/ sféra řízení a evidence]
administrativní budova
souhrn kancelářských činností k zabezpečení chodu dané instituce, úřadu nebo týmu
- viz byro
admitance zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem
- viz impedance, indukce, kapacitance, reaktance, susceptance
adopce, adoptivníosvojení [afiliace], přijmutí někoho cizího za vlastního [osvojitel, adoptant, ujec, náhr. rodič]
přijatý za vlastního [osvojenec, adoptovaný]
adorace zbožňování, zbožné uctívání, kult
(Zombie = uctív. afric. had/ bůh
ostrý mích. alkohol. nápoj)
- viz erotika, hovnivál, kult, víra
adrenalin hormon dřeně nadledvinek, epinerfin (jakoby droga) [vytváří si jej náš organismus za ohrožení, umožňuje vysoké výkony]
adrenalinovývzrušující, nebezpečný [sport ap.]
adresa, adresát jméno/ název osob/ institucí ap. a místo pobytu, uváděné na pošt. zásilkách, v identif. dokladech aj.
- viz identita, kontakt
advent příchod
doba duchovní přípravy křesťanů na Vánoce [období čtyř týdnů před vánoč. svátky]
adventní = předvánoční
- viz Mikuláš, Vánoce, Ježíšek
adventura, adventurelogická hra s detektivní zápletkou
cestovní kancelář
kosmetika
advokát placený právní zástupce, poradce, obhájce
[pokud je přiřčen soudem „ex offo“ = bezplatný právní zástupce]
právník
- viz ex-
adware přidané reklamní programy, obdoba spyware
- viz malware, trojský kůň, vir
aerace provzdušňování, větrání
(air condition, intercooler = klimatizace)
- viz klimatizace
aero aeroplán/ eroplán/ éro, letadlo
(Aero - výr. aut/ letadel [o. auto „Aero-30“ zv. „cililink“, letadlo L-159])
aerodyn. tvar
- viz létající objekty, pilot
aerodynamikanauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech
aerodynamický = snadno překonávající odpor vzduchu/ plynu
aerosol disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu aj., emulze
- viz sprej, disperze
afázie ztráta schopnosti řeči, porucha řeči
- viz autismus, dislálie, eulálie, fonasténie, foniatr, genetika, patlavost, šišlání, trauma
afekt přehnaná reakce, cit. rozrušení/ emotivita, stroj. preciznost, tréma, nepřiroz. jednání/ chování [projev strachu {sugesce}, mánie]
- viz anticipace
aféraskandál, rozruch, pohoršlivá/ popudlivá událost, případ, příhoda
zveličení maličkosti [dělat z komára velblouda]
aforismus krátká literární forma reflexivního či satirického rázu
stručná vtipná průpovídka/ výpověď/ výrok
- viz bonmot
afro afrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace [druh kudrnatého účesu aj.]
- viz účes
afrodiziaka prostředky ke zvýšení pohlavní aktivity
2
ag. zaměstnávánísociální dumping [práce prostřednictvím personálních agentur na krátkodobé sezonní práce za nevýhodn. podmínek]
- viz agentura
agar agar-agar, polysacharid, rosolovitá látka z mořských řas
- viz sulc, želatina
ageismus diskriminace z věkových důvodů
- viz kriminál, mobbing, šikana
agent obchodní cestující
[tajný] zplnomocněnec, pověřená úřední osoba, špion
agentura, agenturníjednatelství, zprostředkování, zastupitelství [např. tisková, bezpečnostní, reklamní, personální/ pracovní]
- viz developer, komisonář, leasing, obchod
agilní průbojný, horlivý, novátorský, příkladný, pracovitý, aktivní
(agitace = šíření, přesvědčování, získávání stoupenců)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist