Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
a propos(à propos / á propó / apropó) mimochodem, abych nezapomněl
abstrakt(z angl. abstract, též jako referát) stručný výtah vědeckého článku, dizertační práce, referátu nebo hloubkové analýzy předmětu nebo disciplíny
slouží jako pomoc čtenáři rychle se zorientovat v dané práci; je vždy na začátku práce
- viz abstraktní, anotace, resumé, rešerše
acidumkyselina
[opakem kyseliny je zásada]
- viz neutralizace, zásada [alkálie]
ACh(Alzheimerova Choroba) - progresivní odumírání/ rozpad nervových buněk v mozkové hemisféře [dochází k atrofii mozkové tkáně]
- viz demence
AdriaJadran/ Jaderské moře
Adria Airways - Slovinská letecká společnost v Lublani
aerflexievymizení reflexů, příznak onemocnění nervů a svalů
- viz encefalopatie
aerofonyvzduchové či dechové hudební nástroje
zvuk vzniká chvěním sloupce vzduchu a průchodem speciální tvarovanou trubicí získává "barvu"
- viz hudební nástroje
afidace[affidavit of ...] místopřísežné/ čestné prohlášení
- viz restipulace
aldosteronhormon nadledvin ovlivňující také krevní tlak [zejm. u selhání ledvin - renální clearance]
- viz anurie, clearence
Alexandreishrdinný epos o Alexandru Velikém z 13.-14. stol., pův. o 9000 verších od neznámého českého autora, jenž si v něm představoval českého krále Přemysla Otakara II.
algebraodvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, ap.
- viz abstraktní
alterace(lat. alter = jiný) změna, poškození [např. poškození až zánik buněk zánětem; alt. celkového stavu - porucha vědomí, horečka, výrazná slabost ap.]
(hud.) alterované akordy jsou změněné akordy [vzniknou snížením nebo zvýšením některých tónů [kromě tónu základního] podle určitých pravidel
- viz akord
alternacestřídání, obměna [např. hlásek, dvou herců v jedné roli, suplování/ zastupování ap.]
- viz alternátor, alternativa, dynamický, energie, substituce, variace
AlzheimerAlzheimerova nemoc/ choroba (AN, ACh) narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí - myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka
- viz kognitivní, http://www.alzheimer.cz/socialni-sluzby-cals/
amalgámSlitiny rtuti (příp. gallia) s dalšími kovy, např. se sodíkem, stříbrem, zlatem, zinkem aj., užívané na výplně zubů
Zubní protézy bývají z pryskyřičných UH
amantmilenec, nápadník; - viz šamstr
amplifikacezvětšení, rozmnožení, rozhojnění [snových obrazů], zesílení, [cyklické] zmnožení [DNA], zdokonalení
amplifikovat
amt(z něm.) úřad/ ouřad [např. Postamt]
andělíčkářlékař provádějící ilegální potraty
angorákyzarudlé oči
ani ňvůbec nic
- viz zero
animizmusvíra v duchy, nadpřirozené bytosti, přízraky
- viz spiritizmus, halucinace
ano / ne souhlas/ nesouhlas
[jó/ né; že ano/ že ne], [se] rozumí [možná/ snad/ asi/ určitě/ spíše než/ jistě/ jistěže, buďto/ buďže, jestli/ jestliže, pakli/ pakliže
bodejť [by/ že]
ano / né
se zavřenými ústy: ano = protáhlý zvuk "Hmm", kdežto ne = úsečné "Ehm-Ehm"
- viz kývání, posunky, povely, signály, vrtění
anorganickýtýkající se nerostů; nerostný, neústrojný; - viz minerály, www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/neziva-priroda, organický
antireflexní antireflexivní = protiodrazový
- viz reflekt, reflex, odraz, odrazivost, zrcadlení
anuriezástava moči
[žít se dá i s jednou ledvinou, příp. jen s dialýzou]
- viz kolika, ren, retence, polyurie, urémie
apartmáapartmán, apartment, appartement - zařízená hotelová bytová jednotka s příslušenstvím [suite - sedací kout ap.]
apartnívkusný, vybraně elegantní
apexmísto v zatáčce, kde je auto nejblíže jejímu vnitřku
aroma, aromatickývůně
vonná/ silně vonící
voňavá látka/ esence/ voňavka
- viz esence, silice, pach, parfém, kosmetika, odér
astigmatismuscylindrická oční vada - [nepravidelné zakřivení rohovky a zaostření světla na sítnici/ makule; bývá spojována s krátkozrakostí a odstraňuje se laserovou operací]
- viz refrakce
astmaje chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Průdušky jsou postiženy neinfekčním, alergickým zánětem, který vyvolává jejich stažení, otok sliznice a nadměrnou tvorbu hlenu. Takto vzniklé zúžení průdušek vede ke ztíženému dýchání, výdechové dušnosti, sípání, pocitům tíže na hrudi nebo suchému dráždivému kašli.
atheista, atheismusbezvěrec/ bezvěrství, bez náboženského vyznání
nevěřícnost v Bohy
- viz agnosticizmus, ateizmus
atypickýmimořádný, neobvyklý
audio-první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti
- viz audiovizuální, auditorium
autoevaluace škol(z angl.) synonymum hodnocení či sebehodnocení škol
- viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/autoevaluace
avance, avantůraskrývané dobrodružství [např. milostné] u jinak seriózního člověka
avantura
- viz avantýra
axonneurit [dlouhý výběžek neuronu, obalený myelinovou pochvou]
- viz neuron
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist