Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
automat samočinné zařízení
bufet/ bistro/ pizzérie, rychlé občerstvení [= fastfood]
samopal = ruční rychlopalná zbraň
aut. pilot aj.
- viz robot, IT, té
autonomie svébytnost, samospráva, nezávislost [autonomní území s odlišnými zákony v rámci federace
autonomní provoz
nadstandard]
- viz unit
autor tvůrce/ vynálezce, spisovatel, básník, skladatel apod.
díla a. jsou chráněna patentováním vynálezu/ autorským zákonem, aj.
- viz warez
autorita důstojnost, moc, vláda
(autoritativní = pánovitý, nestrpící odpor)
a. se získává znalostmi/ zkušenostmi, osobním příkladem a účastenstvím
autsajdr [outsider] nevýznamný, nerozhodující subjekt
odstrčený člověk/ vyřazený ze společnosti
někdo, s kým se nepočítá
- viz bojkot, ostrakismus, šikana
avantgardaskupina, předvoj, průkopníci [nového, užitečného/ lepšího, i v umění]; avantgardní;
- viz surrealizmus
avantýra skrývané dobrodružství [např. milostné] u jinak seriózního člověka
avantura
avatar božské vtělení do bytosti
averse, averzelíc, přední strana mince/ listiny
nechuť, odpor, nepříznivý
opak rubu [naruby/ obráceně = vnitřkem navrch]
- viz dorzální, líc, líce, revers, rub
aviatika letectví
(aviatik = letec [pilot])
par avion = let. poštou
civil./ doprav./ voj./ boj. letouny/ letadla, lety, letiště [= airport]
- viz pilot, létající objekty
aviváž úprava umělých vláken a přírodního hedvábí při zpracování
změkčení, zjemnění, osvěžení vzhledu látky namáčením ve speciálním přípravku
- viz těr
avízo návěští, upozornění, výzva/ zpráva [např. doručená kopie nákl. listu, smluv. signál/ heslo]
avoáry vklady zahraničních bank či klientů
- viz deviza
axiom tvrzení, postulát, základní věta přijímaná bez důkazu za pravdivou/ uznání pravdy bez důkazu
- viz dogma, množina, kalkuly, teze
azbest osinek [zdraví škodlivý/ karcinogenní, tepelně izolační materiál]
- viz eternit, šamot
azimut pochodový úhel dle kompasu/buzoly (=přístroje s magnetkou a kruh. stupnicí 360 st. [sever = 0, čtou se stupně, minuty a vteřiny
sever v noci určíme podle hvězdy Severky/ Polárky [v souhvězdí m. medvěda/m. vozu na konci oje], ve dne podle slunce a hodinek [malou ručičku obrátit ke slunci - sever leží ve směru mezi čís. 12 a malou ručičkou hodinek])
- viz čas
azyl útočiště, útulek [azylový dům]
povolení pobytu cizincům z politických důvodů
asyl
až až „je toho až až“ = velké množství, hodně, moc, příliš, habaděj, majlant, kopa, nabito/ plno [účast]
- viz majlant
ažúr (a jour) správně [je to v ažúru = v pořádku, s dobrým koncem]
dekorativní/ prolamovaná část stavby
- viz a jour, ažura, tip - ťop, okarína, prima
ažura (ajour = mřížka) textilie s prolamovanými vzory/ otvory speciální vazební technikou či odstraněním nití
ažůra
ausgerechnet(z něm.) právě, zrovna
abnormálníabnormalita/ nenormalita [spíš nadnormál]
nenormální [větší/ menší ap.], odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu
zvláštnost, zrůdnost, odchylka, nepravidelnost, poruchy dynamické rovnováhy mezi osobností a prostředím
viz norma, normalizace
abolicezastavení soudního řízení udělením milosti
zrušení zákona
abolicionizmushnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví
hnutí usilující o zrušení trestu smrti
abolicizmus
abreviacečástečné vypsání slova
tvorba slov zkracováním
abreviatura = zkratka
akantrostlina paznehtník
plastický výzdobný prvek odvozený od listů paznehtníku
akceleracezrychlení/ zrychlování [akcelerátor = urychlovač, zrychlovač činnosti/ děje /plynový pedál automobilu]
akcentdůraz
přízvuk
akcentovat = zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho
akomodacepřizpůsobení [vizuální aj.]
- viz adaptace
akontaceobchodní a právní termín, chápaný jako platba předem [z italského „a conto“ – na účet]
první mimořádná splátka nebo záloha
- viz leasing
ambovýhra na dvě čísla, dvojí kontra v karetní hře
(terno – výhra na 3 čísla, kvaterno - výhra na 4 čísla, kvinterno - výhra na 5 čísel)
- viz extrato
antispaminteligentní systém pro zjištění a mazání nevyžádané pošty, virů ap. v síti PC
antispywareprotišpionážní program [zamezuje odčerpávání dat z PC]
apatyka(apotheke) lékárna
arénamísto pro konání her a zápasů [v antickém Římě]/ sportoviště, nekryté divadlo, zápasiště/ ring
- viz amfiteátr, cirkus
Armagedontotální chaos a zkáza
místo závěrečné bitvy mezi Satanem [antikristem] a Hospodinem uvedené v Bibli [ve Zjevení sv.Jana]
asentodvod k vojsku [verbování rekrutů, koní]
nábor [též optování osob]
- viz odvod, lanař, opce, rekruti, rekvizice, verbuňk
asparáguschřest - pokojová okrasná rostlina
asparagus oficinalis - afrodisiakální léčivka, či špargl - zdravá dietní dobře stravitelná zelenina
ašramhinduistické poutní místo, někdy i obrovský komplex budov [bývá domovem světce gurua a jeho žáků]
- viz buddhizmus, hinduizmus
AA(ad acta) uložit jako vyřízené, archivovat
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist