Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
a datoà dato - ode dne vystavení/ vydání
a jourà jour, ažur - hotovo, v pořádku
- viz ažura
a kontoà konto, a Conto [á kontó] - na účet
a laà la - jako, podle, na způsob něčeho klasického [např. úprava receptur jídel aj.]
a posteriorià posteriori - pozdější, poznání ze zkušenosti
(a priori = předem, před zkušeností/ pouze z rozumu/ apriorní
a tergo = odzadu, obráceně)
- viz priorita
a vistaà vista - na viděnou [bez lhůty], netermínovaný [inkaso, vklad, směnka aj.]
a dato = od data vydání
- viz expirace
A.D. (anno domini/ L.P. = léta páně) - rok výstavby
(náš letopočet {n.l.} se počítá od nar. Krista [před/ ante nebo po/ post Christum natum]; dnes: před n.l. nebo n.l.; nultý rok nebyl; některé národy mají jiné počítání letopočtu)
A.S. (a.s.) akciová / obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly - obchodovatelné akcie
(as = armádní sbor)
- viz obchod
abak, abakus početní tabulka/ počitadlo/ sčot
deska na hlavici sloupu
(abaka = manilské konopí [vlákno z banánovníku])
abandon vzdání se nároků, vlastnického práva či [pojistné} náhrady
abatyše(církev.) představená ženského kláštera některých řádů [řádových/ řeholních sester, jeptišek/ novicek]
viz fráter, klášter, mnich, opat
abdikace vzdání se úřadu, trůnu
odstoupení z funkce
- viz degradace
aberace odchylka, úchylka
vada optické čočky/ koma
chromozom. mutace
omyl pachatele činu [nevědomě způsobí jiný výsledek]
- viz derivace, koma
abiturient student/ absolvent školy v době kolem závěrečných zkoušek
ablace snesení, odnětí, snětí, odchlípení
odpaření, odtavení [sněhu, ledovce, meteoritu …]
ablegace vypovězení, vyobcování
- viz azyl, exil, disent
abnormalitanenormalita
zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost
poruchy dynamické rovnováhy mezi osobností a prostředím
abonent předplatitel, účastník [telefonní aj.]
abonentní představení = jen pro předplatitele/ abonenty
- viz VIP, klient
abort potrat lidsk. plodu [do 28 týdne těhotenství]
abortace/ -rtivní = zakrnění/ -lý, nevyvinutí plodu
- viz zmetání
abrahámoviny padesátiny
(Kristova léta = 33 let
seniorský věk = od 65 let)
- viz junior, senior
abraze broušení, obrušování [erozí - oblázky brusivem - úprava ploch]
výškrab/ kyretáž
abreakce katarze
uvolnění akčního [afektivního] napětí, odreagování
ABS antiblok. brzd. systém, zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění aut aj.
absces (zdrav.) hlíza, dutina/ ložisko vyplněné hnisem, hnisavé zkapalnění tkáně [může se vytvořit kdekoliv uvnitř těla nebo na jeho povrchu]
- viz hlíza
absence nepřítomnost, chybění
(absentér = bulač, meškač [z Ostravska], ulejvák, nemakačenko)
- viz makat, ulejvat, abstinence
absint hořký silný pelyňkový likér
- viz cicvár, kozalec
absolutní nulateplota -273,15° C (Celsia), -217,72° Ro (Reaumira), -457,87° F (Fahrenheita), 1K (Kelvína)
bod mrazu: 0° C, 0° Ro, +32° F, +273 K
bod varu: 100° C, 80° Ro, 212° F, 373 K
nulový bod Rankinovy stupnice je shodný s 1 K a značí se 0° R. [teplota trojného bodu vody 273,16 K je v Rank. stupnici 491.68 °R a teplota varu vody je 671,67 °R]
(Celsius, Reaumir, Fahrenheit, Kelvín a Rankin vytvořili své vlastní systémy měření teploty)
- viz trojný bod, Kelvín, SI
absolutní úplný, bezvýhradný, naprostý, neomezený, nepodmíněný
- viz relativní
absolutorium konečné potvrzení, verdikt/ výrok, schválení účtu/ činnosti/ dosaženého stupně vzdělání
absolvent kdo řádně ukončil školu/ naučný kurz
absorbovat pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat
(absorbent = látka objemově pohlcující jiné látky)
abstence abstenovat [vytříhat se, zdržet se - např. voleb, pití alkoholu ap.]
- viz absence, abstinence
abstinence zdrženlivost, zřeknutí se požitku [alkoholu, drogy, kouření, sexu]
- viz absence, abstence
abstraktníodtržený od skutečnosti, obecný, pojmový [s potlačením detailů]
abstraktum = abstraktní pojem
abstrakce = potlačování detailů
abstrahování = výsledek postupu myšlení od jednotlivostí k obecnému/ zákonitostem/ pojmům
absurdita protismyslnost, nesmysl, vnitřní rozporuplnost osobnosti/ existence
(ad absurdum = nesmyslné)
abúlie (bulie = vůle) nerozhodnost, nedostatek vůle
abuzér kdo nadměrně/ návykově užívá někt. látky [např. drogy, léčiva, nikotin, alkohol], je na nich závislý
- viz doping, karban
accelerando(ačelerando) postupně zrychlovat
- viz adagio, alegro, amoroso, presto, ritardando
acetylen hořlavý plyn vyvíjející se např. v [uzavř.] nádobě s karbidem vápenatým při vkapávání vody
acetylenové lampy
- viz karbidka, svářet
ad acta [AA - ad akta - spisová značka] uložit ke spisům
odložit jako vyřízené
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist