Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova NATO

Počet nalezených zmínek: 1    

NATOSeveroatlantická aliance - voj. pakt [vznikal v záp. Evropě v letech 1945 - 1949-2014 z nedůvěry k „politice a praxi SSSR“
28 účastníků: Belgie, Kanada,Dánsko, Francie, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Anglie, USA, Řecko, Turecko, Německo, Španělsko, Česko, Maďarsko,Polsko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Albánie, Chrovatsko,]
- viz VS


Možná související slova

Slovo NATO se objevilo ještě zde:
EHSEvropské hospodářské společenství [1958 - 1993]. Podle Maastrichtské smlouvy r.1993 se EHS transformovala na Evr. společenství, které následně zaniklo začleněním do Evropské Unie [2007 - 2009]
- viz EU, NATO, RVHP, VS
IFORjednotky rychlého nasazení NATO [pod. je SFOR]
- viz NATO
Marshallův plán(1947, Georg. C. Marshall - ministr zahr. USA) plán evrop. obnovy [poskytn. váleč. zásob]
krok k rozděl. pováleč. Evropy na Západ a Východ - ke studené válce
- viz embargo, NATO, VS, RVHP
militaryvojenský, militantní
(milice = voj. organizovaný územní/ místní bezpečnostní sbor
paramilitary = polovojenský)
de-/ re-/ militarizace
- viz LM, NATO
poslézepotom, později, nato/ nakonec
RVHPRada vzáj. hosp. pomoci [zal. 1949 proti Marshal. plánu
členové: BLR, ČSR, MLR, RLR, Albánie do 1961, NDR, SSSR, od 1962 Mongolsko, od 1972 Kuba a od 1978 Vietnam
spolupracovala od r. 1964 i s Jugoslávií
od r. 1989 se RVHP rozpadala a r. 1991 byla rozpuštěna
- viz ČR, Marshallův plán, NATO, VS
VSVaršav. smlouva lid.-dem. států z r. 1955 [odezva na vznik voj. paktu NATO záp. států z r. 1954 v Paříži - zaved. embarga]
velit. stan.
- viz NATO, EU
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist