Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Lidový slovník pro chalupáře


Poznejte významy nejrůznějších slov

Web obsahuje užívané slovní tvary zastaralé i novější (včetně slangových a vyjímečně i vulgárních) převážně ze středních Čech (s důrazem na mluvu venkova), a také vybraná slova odborná a cizojazyčná. Databáze čítá přes 12 000 slov a pochází z Lidového slovníku pro chalupáře od pana Jeronýma Knížka.


Jak na to?

Web je vytvořen v jednoduché a snad i přehledné formě, nečekejte žádné složité zázraky, které autor webu ještě ani neumí ;-) Kromě abecedního seznamu slovíček spíše využijete možnost vyhledání slova nebo jeho kořene. Jednoduše napište Vaše slovo nebo kořen slova do vyhledávacího políčka vlevo nahoře (v dřevěném menu), používejte diakritiku a snažte se nejprve napsat slovo přesně. Pokud nebude nic nalezeno, napište kořen slova.


Nejčastěji hledaná slova

(nové automatické počítání nastaveno od února 2018). Nejvíce jsou na webu hledány následující výrazy:

náruživýsilně zaujatý, zanícený
horlivý, vášnivý
- viz posedlý
rajdanestálá/ přelétavá a marnivá žena
(pejor.) děvka, cuchta, běhna, nevěstka, poběhlice, coura, kurva, flundra ...
imponovatmocně zapůsobit, vzbuzovat obdiv a úctu, působit silným/ dobrým dojmem [líbit se]
- viz impozantní
refundacenáhrada výdajů
refundovat/ proplatit [osob. náklady aj.]
- viz diety, režie
brikulepotíže, naschvály [„Nedělej s tím brikule!“]
zakomplexovanýčlověk - ignorant, něčím horoucně zaujatý, apod.
vyžle1. slídný/ čichací/ lovecký pes [slídí čichem], odtud i jméno obce Vyžlovka
2. hubené zvíře nebo člověk [hubený jako vyžle či lunt]
3. hubený/ vyzáblý tvor(vycmrdlej = na smrt hubený, chudinka, chuděra, nezdravý, kost a kůže)
vychrtlý lovecký pes/ jezevčík
- viz doutnák, subtilní, šus, vích
žoviálníbodrý, nenucený [snaha tykat], bezstarostně veselý, hovorný, družný/ společenský, dobromyslný, z části povrchní a méně spolehlivý člověk
- viz bodrý
dacannadávka darebákovi/ zlému, povýšeneckému člověku
rošťák, darebák, lump
tuzemsko, tuzemskýdomovská vlast/ naše země, domácí výrobek [tuzemský rum/ Tuzemák = v ČR vyrobený {na rozdíl od Rumu jamajského}]
puritán, puritánskýpřehnaně morálně přísný, lpící na vnějškových pravidlech chování
(pure = čistý)
- viz etika, mentor
sýčkovatpředpovídat chmurnou budoucnost/ neštěstí/ neúspěch/ prohru, cíleně znevažovat/ pomlouvat úspěchy
latifundieširé polnosti i pastviny a háje jednoho majitele
- viz farma, ranč
proletářnemajetný/ chudý pracovník/ dělník prodávající svou prac. sílu za mzdu k obživě rodiny, často bez práce a bytu
- viz asketa, komuna, revoluce
ambasador(embassy - velvyslanectví) velvyslanec
zprostředkovatel/ provider/ dealer
embassador
- viz diplomat, chargé d‘affaires, atašé, agrema, etiketa
fópa(fr.: faux-pas – špatný krok) omyl, chybné jednání, nedopatření [porušení společenských pravidel chování/ zvyků]
nostalgiestesk/ vzpomínání, teskná touha [po něčem bývalém ap.] vrátit se [z ciziny domů] do minulosti
nostalgická [nálada]
- viz stejskat
pošetilost(paranoia, šílenství) duševní porucha, vyznačující se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení a stihomamem
- viz psychóza, iluze
excentrickýumístěný mimo střed/ osu
výstřední
excentrik/ excentrista = výstřední člověk
komický výstup založený na neposlušnosti věcí
sípatbezhlase mluvit silnějším dechem [sípavý zvuk, porucha tvorby hlasu = afonie, astma, stridor, dyspnoe, dušnost, chrčení/ sípání]
spontánní(spontaneita) samovolný, živelný, bezděčný, nenucený, nevědomě živelný, [s. porod = přirozený]
sám od sebe, bez vnějšího podnětu
subtilníútlý, štíhlý, drobný, jemný, něžný, křehký, lámavý, tenký, podrobný
(opakem je obezita/ tlouštka)
- viz šus, vyžle, obézní
letargiestav ospalosti, neaktivity, lhostejnosti, zapomínání, zpomalené reakce na podněty [též vlivem nemoci či jiné zátěže]
- viz psychóza
hochštaplerpodvodník většího formátu, švindlíř, dobrodruh
- viz formát
skývakrajíc, ukrojený plátek chleba
- viz krajíček, kůra, skrojek, třídka, veka
hokynářdřívější obchodník potravinami, trhovec, stánkař
- viz trh, obchod
netykavkapřecitlivělý a nedůtklivý, urážlivý a trucovitý člověk, spíše samotář
zhrzenýzkrušený/ zkroušený odmítnutím/ obelstěním/ neopětováním lásky apod.
zlomený člověk z krušných/ nesnesitelných poměrů
- viz zkrušený
obcovánísexuální/ intimní styk
řádné občanské chování
(vyobcovat = vypudit, vytěsnit, vyhnat [z kolektivu, obce])
- viz koitus, sex, vystrnadit
jakbysmetzrovna tak/ stejně [jeden za 18 a druhý bez dvou za 20]
- viz némlich
tristnítrapný, nevhodný, smutný, žalostný, mrzutý [trapas, náhoda vyvolávající pohoršení]
- viz fiasko, trapas, mrzout
semetrikarázná, panovačná/ přísná ženská
metresa/ metrnice, hysterka
nadávka
- viz generálka
asketakdo vede odříkavý/ asketický život
protestující proti přepychu a zahálce mocných
- viz derviš, proletář, protest
buržoazie(buržoasie) městské obyvatelstvo
třetí stav/ kapitalisté
(kompradorská buržoazie = velkoburžoazie, zbohatlá spoluprací se zahraničním kapitálem)
- viz aristokracie, buržoust, měšťanstvo, offshore, plutokracie
kontroverznísporný, protichůdný
kontroverze = spor, hádka, prudká výměna názorů [spor o hist. Rukopisy]
- viz apologetika, konfrontace, kopromis, verze
pábenívolně plynoucí, bezbřehé vyprávění
konvenčnídohodnutý, smluvní, obvyklý, běžný [např. k. zbraně]
(opak: nekonvenční = neobvyklý, vymykající se konvencím)
nalejtnalít pití ap.
(slang.: nechat se nalejt = nechat se získat [za vojáka z povolání aj.]
nalejvárna = shrnutí látky žákům před závěr. zkouškou)
klišé(z fr. cliché) obtisk
myšlenkový stereotyp, otřelá metafora/ slovní obrat/ prázdná fráze
tiskařský štoček
konstatovatověřovat skut. stav, zjišťovat, shledávat a potvrdit existenci něčeho/ jak se věci mají [lékař konstatoval smrt]
ekvivalent, ekvivalencerovnocennost, stejná platnost/ účinek, rovnomocnost, vzájemná záměnnost/ náhrada
ekvivalenty, ekvivalentní
- viz identita
štraslevnější ozdobné předměty na bázi skla a kovu - brože, korále, prsteny, náramky apod.
- viz bžutka
deviantúchyl/ -ák, pachatel amorálních [nemorálních] činů
(chování porušující sociální normu)
- viz pedofilie, perverze, sadismus
biřicpověřený vykonavatel úřední moci
(najatý voják: dráb, pochop [pomocná stráž], mušketýr)
dikcesoubor výrazových prostředků, technika/ modulace řeči [fonace, artikulace, výslovnost, resonance, melodika hlasu, rychlost řeči, užívání pauz], způsobvyjadřování jedince/ skupiny
- viz rétorika
platnéřbýv. výrobce brnění
- viz brnění, kyrys, zbraně
zviklatpřemluvit, rozmluvit názor/ přesvědčení
(rozviklat = porušit stabilitu [např. židle]
- viz viklání
plichtanerozhodný výsledek, remíza (v šachu pat), shodné úrovně, docílení rovnosti
- viz glajcha
gratulaceblahopřání, gratulovat
veř. vyhodnocení, písemné gratulace za významné činy
- viz vinš, glorifikace
bréca(fam.) koza domácí [ceněný zdroj mléka]
stará ženská [i třeba kráva, kobyla]

Poslední přidaná slova

určení, určitostúčel, poslání, místo určení [doručení], rozhodnout/ rozhodnutí, jistá konkrétní věc či služba, činnost, čas
- viz rozhodčí, právo
retrográdní amnézieztráta paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy [příp. otřesem mozku, kómatem]
retrográdní slovníkslovník, ve kterém jsou hesla uspořádána abecedně odzadu [od pravé strany slova]
retrográdnízpětný, směřující zpět
podagradna [nemoc králů]
- viz pakostnice
monarchieforma vlády, ve které je politická moc absolutně nebo nominálně v držení panovníka [konstituční monarchie = ústavou omezená práva panovníka/ vládce]
karence, karenčníkarenční čekatelství [doba/ lhůta, jež musí uplynout]
kar
  1. okrouhlá, mísovitá deprese horských údolí, v níž se hromadí sníh a led a tvoří se jezera;
  2. smuteční vzpomínková slavnost
- viz kotel

Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 02.05.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist